close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Україна
Миколаївська сільська рада
Шостого скликання
Сорок шоста сесія
РІШЕННЯ
Від 22 січня 2015 року
№ 4
Про затвердження Положення
про порядок справляння земельного податку
на території Миколаївської сільської ради .
Керуючись п.24 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні» , згідно пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу україни сільська
рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Положення
про порядок справляння земельного
податку на території Миколаївської сільської ради ( додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
3. Рішення №4 від 22 січня 2015 року оприлюднити у засобах масової
інформації не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення.
4. Рішення №4 від 22 січня 2015 року надіслати до Бердянської
об’єднаної податкової інспекції Головного управління Фіскальної Служби у
десятиденний строк з дня оприлюднення .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
бюджетну комісію , постійну комісію з питань АПК сільської ради та
начальника Бердянської ОДПІ головного управління Фіскальної Служби в
межах його повноважень.
Сільський голова ____________________ Тимків В.Ф.
Затверджено
рішення сорок шостої сесії
Миколаївської сільської ради
шостого скликання
Від 22 січня 2015 року № 4
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
,
на території Миколаївської сільської ради Бердянського району
1. Загальні положення.
Плата за землю є місцевим податком і впроваджується на території
Миколаївської сільської ради Бердянського району на підставі пункту 10.1.1.
статті 10, розділу XIII Податковокодексу України та ст.26 Закону України «
про місцеве самоврядування в України»
2. Платник и податку.
Платниками земельного податку є:
власники земельних ділянок, земельних часток ( паїв);
- землекористувачі .
Особливості справляння податку суб’єктами господарювання , які
застосовують спрощену систему оподаткування , обліку та звітності
,встановлюються главою 1 розділу XIVПодаткового Кодексу України.
3.Обєкт оподаткування.
Обєктом оподаткування є:
земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні ;
земельні частки ( паї) . які перебувають у власності .
4.База оподаткуваня.
Базою оподаткування
нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефієнта індексації , визначеного відповідно до порядку . встановленого
пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу України;
площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не
проведено.
5.Ставка податку.
Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено( незалежно від місцязнаходження):
Ставка податку за земельні ділянки , нормативно грошову
оцінку, яких проведено, встановлюється у розмірі :
0,03% від нормативної грошової оцінки ,на земельні ділянки , які
надані обслуговування особистого житлового будинку ( за 1 кв.м);
0,3% від нормативної грошової оцінки ,на земельні ділянки , які
надані для ведення особистого селянського господарства за 1 га в межах
населеного пункту;
Ставка податку
встановлюється у розмірі
- 0,1%
для
сільськогосподарських угідь, які знаходяться за межами населеного пункту.
Ставка податку у розмірі - 0,1% від їх нормативної грошової
оцінки за земельні ділянки сільськогосподарського призначення , які
перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання( крім
державної та комунальної форми власності);
Ставка податку у розмірі - 3,0% від їх нормативної грошової
оцінки за земельні ділянки зв’язку; енергетики
які перебувають у постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання( крім державної та комунальної форми власності);
Ставка податку у розмірі - 3,0% від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі, на земельні ділянки на землях водного фонду,
які розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку
яких не проведено.
які перебувають у постійному
користуванні
суб’єктів
господарювання( крім державної та комунальної форми власності);
Ставка податку у розмірі - 0,1% від їх нормативної грошової
оцінки за земельні ділянки , які знаходяться під об’єктами торгівлі , та
розташовані в межах населеного пункту, і перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання( крім державної та комунальної
форми власності); земельні діл
6. Пільги щодо сплати земельного податку.
6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
встановлюються статтею 281 Податкового кодексу України.
6.2. Пільги щодо спали податку для юридичних осіб:
Від сплати податку починаючи з 01 січня 2015 року звільняються :
платники
передбаченні статтею 282 Податкового кодексу
України;
органи місцевого самоврядування , які повністю утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів , а саме:
- виконавчий комітет Миколаївської сільської ради ,
-Миколаївський дошкільний заклад « Оленятко»;
- Миколаївський сільський будинок культури.
- відділ освіти Бердянської районної державної адміністрації, за
земельну ділянку , яка знаходяться в користуванні навчального закладу
Миколаївської ЗШ I-III ;
- відділ культури та туризму Бердянської держадміністрації ,
за земельну ділянку , яка знаходиться у користуванні Миколаївської
філії Осипенковської дитячої музичної школи;
«Бердянський районний центр первинної медико – санітарної
допомоги» , який є спільною власністю територіальних громад сіл та
селищ Бердянського району в особі Бердянської районної ради , за
земельну ділянку , яка знаходиться у користуванні Миколаївської АЗПСМ;
« Аптека № 63» яка є спільною власністю територіальних
громад сіл та селищ Бердянського району в особі Бердянської районної
ради , за земельну ділянку , яка знаходиться у користуванні Аптеки № 63;
Бердянська
районна державна лікарня
ветеринарної
медицини, за земельну ділянку , яка знаходиться у користуванні
Миколаївської ветеринарної дільниці.
6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним
податком встановленні статтею 283 Податково кодексу україни.
7. Порядок обчислення суми податку .
Обчислення суми земельного податку відбувається на підставі статті
286 Податково кодексу України.
8. Податковий період.
Базовим податковим ( звітним) періодом для плати за землю є
календарний рік.
Базовий податковий ( звітний ) рік починається і закінчується 1 січня
і закінчується 31 грудня того ж року( для новостворених підприємств та
організацій. А також у зв’язку із набуттям права власності та / або
користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
9. Строки сплати податку.
Строк сплати земельного податку визначений статтею 287 Податкового
кодексу України.
10. Відповідальність та контроль.
Відповідальність за невиконання
або неналежне виконання
податкового обв’язку несуть платники податку відповідно Податкового
кодексу України.
Контроль за правильністю нарахування , повнотою та своєчасністю
сплати земельного податку здійснює Бердянська державна податкова
інспекція.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа