close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Document

код для вставкиСкачать
ПРОПОЗИЦІЇ КС – ЧЛЕНІВ НАКСУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
СПРАВЖНЬОГО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
1.
Розмежувати повноваження регулювання та нагляду між, наприклад,
Міністерством фінансів України (щодо регулювання в частині ухвалення нормативноправових підзаконних актів) та органом нагляду за діяльністю фінансових установ (в частині
нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства) відповідно до світової практики.
2.
З метою приведення державного регулювання та нагляду до кращих світових
практик забезпечити однократність дозвільних процедур при легалізації та провадженні
діяльності кредитними спілками. Передусім – щодо визнання права кредитної спілки на
здійснення діяльності визначеної у її статуті після її державної реєстрації з одночасним
внесенням відповідної інформації до державного реєстру фінансових установ та за умови
скасування необхідності отримання додаткових ліцензій та дозволів.
3.
Своєчасне подання з боку уповноважених органів державної влади України
звернень до ЄС щодо поширення на кредитні спілки України виключень з Директиви
(2006/49) та інших, які на неї посилаються, подібно до виключень застосованих, зокрема, до
кредитних спілок Великої Британії, Ірландії, Польщі.
4.
Запровадження механізмів фінансової підтримки кредитних спілок подібних до
рефінансування банків з боку НБУ із застосуванням окремих процедур нагляду щодо
кредитних спілок, які отримують таку фінансову підтримку.
5.
Підвищення відповідальності державних органів регулювання та нагляду за
стан ринку кредитних спілок та підвищення рівня професійної підготовки їх кадрів.
6.
Проведення компенсації вкладів членам збанкрутілих кредитних спілок
шляхом здійснення виплат за рахунок цільових бюджетних фондів. Виплати вкладникам
мають здійснюватися під контролем державного органу нагляду, зокрема через уведення в
такі кредитні спілки тимчасової адміністрації.
7.
Створення спеціалізованої державної установи по роботі з проблемними
активами (державної агенції з викупу проблемних боргів кредитних спілок тощо).
8.
Вжиття заходів для виявлення, інвентаризації та збереження активів
неплатоспроможних кредитних спілок з подальшим переведенням таких активів у
спеціалізовану державну установу по роботі з проблемними активами з метою подальшого
управління кредитним портфелем та реалізації наявних матеріальних активів.
9.
Запровадження механізм участі держави в капіталі кредитних спілок,
платоспроможність яких може бути відновлено.
10.
Запровадження реалізації через кредитні спілки державних кредитних програм
спрямованих на підтримку розвитку підприємництва в Україні.
11.
Розширення спектру фінансових інструментів кредитних спілок та приведення
його у відповідність до переліку фінансових послуг, які надаються кредитними спілками
країн ЄС.
12.
Підвищення відповідальності позичальників щодо виконання ними боргових
зобов’язань та невідворотність повернення боргів.
13.
Підвищення відповідальності за виконання судових рішень з боку державної
виконавчої служби в рамках проведення примусового стягнення кредитної заборгованості.
Виключення з переліку майна, на яке накладається арешт у разі здійснення примусового
стягнення з кредитної спілки, грошових коштів в розмірі сум, що спрямовуються кредитною
спілкою на сплату судового збору в рамках судових позовів кредитної спілки до її дебіторів.
14.
Захист заощаджень членів кредитних спілок з боку фонду гарантування
вкладів.
15.
Перегляд нормативної бази, що регулює діяльність кредитних спілок, з метою
здійснення дерегуляції.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа