close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.04.2014 № 981
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01/02
НАЗВА ПОСЛУГИ
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (вихідні дані для
проектування об’єктів будівництва в межах відведеної в користування земельної
ділянки).
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ (назва виконавчого органу
міської ради)
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету
Голопристанської міської ради Херсонської області
(вул. 1 Травня, 22, м. Гола Пристань, Херсонської області, режим роботи: з 8.00 до 17.00, телефон
(05539) 2-11-61, [email protected])
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
- заява розробника, або уповноваженої ним особи (повноваження особи мають бути підтверджені
довіреністю, виданою в установленому законом порядку) на видачу містобудівних умов і обмежень
забудови земельної ділянки (вихідні дані для проектування об’єктів будівництва в межах відведеної в
користування земельної ділянки) зі згодою замовника на обробку персональних даних ;
- засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування)
земельною ділянкою;
- ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);
- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
- кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного
кадастру);
- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
- містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками
запланованого об'єкта будівництва.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
безоплатно
СТРОК НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
Протягом 7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ: Рішення виконавчого
комітету міської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки,
містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, або надання заявнику вмотивованої
відмови
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ): (Приклад –
особисто, поштою інше)
Видається особисто заявнику або уповноваженій особі. Повноваження особи мають бути підтверджені
довіреністю, виданою в установленому законом порядку.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
ПОРЯДОК
ТА
УМОВИ
Закон України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання
містобудівної діяльності», статті 31, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Державні будівельні норми /ДБН 360-92**/, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку
надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28.08.2014 №1052
Технологічна картка №01/02
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки (вихідні дані для
проектування об’єктів будівництва в межах відведеної в користування земельної ділянки).
(назва послуги)
№
п/п
Відповідальна посадова особа і
структурний підрозділ
Етапи послуги
Дія
(В, У, П, З)
Термін
виконання (днів)
1.
Прийом і перевірка повноти пакету
документів, реєстрація заяви, повідомлення
замовника про орієнтовний термін виконання
Адміністратор
центру
надання
адміністративних послуг (ЦНАПу)
В
2.
Формування дозвільної справи, занесення
даних до реєстру
Адміністратор ЦНАПу
В
Протягом
1 дня
3.
Передача
пакету
документів
міському голові на резолюцію
Адміністратор ЦНАПу
В
Протягом
2 дня
4.
Внесення
реєстру
Адміністратор ЦНАПу
В
Протягом
3 дня
5.
Передача пакету документів у відділ
містобудування, архітектури та капітального
будівництва виконавчого комітету міської
ради
Адміністратор ЦНАПу
П
Протягом
3 дня
6.
Перевірка наданих документів виконавцем,
виїзне обстеження земельної ділянки
Начальник відділу-головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
В,У
Протягом
4-6 дня
7.
Робота з пакетом документів, підготовка
проекту текстового та графічного додатку до
документу - містобудівних умов та обмежень
земельної ділянки для проектування об’єкту
будівництва (МУО)
Начальник відділу-головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
В,У
Протягом
6-10 дня
8.
Висвітлення погодженого проекту рішення
виконавчого комітету міської ради на
офіційному веб-сайті міської ради згідно із
Законом України «Про доступ до публічної
інформації»
Начальник відділу-головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
В
Протягом 10-31
дня або не менше,
ніж за 20 робочих
днів до засідання
виконавчого
комітету міської
ради
9.
Розгляд проекту рішення на
виконавчого комітету міської ради
Начальник відділу-головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
В,У
Протягом
днів
10.
Підписання, реєстрація, містобудівних умов
та обмежень земельної ділянки
Начальник відділу-головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
В,З
Протягом 67 дня
11.
Присвоєння містобудівним умовам та
обмеженням земельної ділянки
індивідуального номера містобудівного
кадастру
Начальник
кадастру
В
Протягом 67 дня
12.
Передача витягу з рішення виконавчого
комітету і містобудівні умови та обмеження
земельної ділянки адміністратору ЦНАПу
Начальник відділу - головний архітектор,
головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури
та
капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради.
В
13.
Запис у бланку проходження документа про
факт здійснення адміністративної послуги та
повідомлення про це замовника
Адміністратор ЦНАПу
В
14.
Видача замовнику витягу з рішення
виконавчого комітету і містобудівних умов та
обмежень земельної ділянки
Адміністратор ЦНАПу
В
резолюції
міського
заявника
голови
до
засіданні
служби
містобудівного
Загальна кількість днів надання послуги Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -
Протягом
1 дня
31-67
Протягом 68 дня
Протягом 68 дня
Протягом 68 дня
66-67 днів
7 днів
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.
Міському голові
Негрі А. П.
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________
(адреса)
__________________________________
(тел.)
Паспорт: серія _____ № _____________
ЗАЯВА
Прошу
земельної
надати містобудівні умови та обмеження забудови
ділянки
на
будівництво
(реконструкцію)
____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказати вид об’єкта нерухомого майна з розмірами та площею і намірів забудовника)
__________________________________________________________________
(адреса земельної ділянки на якій планується здійснити будівництво, реконструкція)
який розміщений на земельній ділянці, що перебуває (у моїй власності,
або в оренді) на підставі державного акту на право власності на
земельну ділянку серія _____№__________від «____»______________р.,
або свідоцтвом про право власності на земельну ділянку
серія______№_____________від «____»_______________р.,
або договору аренди земельної ділянки ______№_____________від
«____»_______________р
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності
уповноваженого органу містобудування і архітектури.
«_____» _________________ 20___ р.
_________________
(підпис)
до заяви замовником додаються:
1. засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування)
земельною ділянкою;
2. ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);
3.викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
4.кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
5. черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного
кадастру);
6. фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа