close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Демографічна
проблема
Чисельність населення на земній кулі
неухильно зростає протягом,
принаймні, останніх 2000 років,
однак найбільш інтенсивний ріст
населення на Землі відбувається за
останні 200 років. На цей час
чисельність населення земної кулі
збільшується зі швидкістю приблизно
70 млн. людей на рік
Зміна чисельності населення Землі
протягом XIX-XXІ століть.
1830 рік
1 млрд. людей
1890 рік
1,6 млрд.
людей
1930 рік
2 млрд. людей
1987 рік
5 млрд. людей
1999 рік
6 млрд. людей
1975 рік
4 млрд. людей
2000 рік
6,5 млрд.
людей
1960 рік
3 млрд. людей
2011 рік
7 млрд. людей
За прогнозами експертів ООН, до
2025 року населення світу
досягне 8,3 млрд. чоловік. В даний
час на земній кулі щорічно
народжується понад 130 млн.
людей, помирає 50 млн; таким
чином, приріст населення
становить приблизно 80 млн.
чоловік.
Динаміка природнього руху населення
в історико - географічних регіонах світу.
Внаслідок значних відмінностей у
темпах приросту населення
розрив у рівнях національного
доходу на душу населення між
розвинутими і тими країнами, що
розвиваються, збільшився з 1:10
в 50-х роках до 1:13 наприкінці
70-х років і сягнув 1:15 у 2000 р.
Безпрецедентна за масштабами
урбанізація та випереджувальні
темпи зростання міського населення
супроводжуються одночасним
швидким збільшенням чисельності
сільського населення в країнах, що
розвиваються (млрд. осіб): 1950 p. —
1,4; 1980 р. — 2,2 і, за розрахунками
ООН, — 2,8 у 2000 р.
Поряд із значним збільшенням
зайнятості, особливо в
промисловості, росте потреба в
нових робочих місцях для
працездатного населення. На
початку 90-х років число
безробітних, а також осіб, що не
знаходять постійного заробітку, в
країнах, що розвиваються,
перевищило 500 млн.
Зайнятість населення
Попри значне збільшення частки письменного
населення у світі — з 61 % 1960 р. до 71 % 1980 р. і
до 85 % до кінця XX ст., кількість неписьменних на
земній кулі (більшість із них живе в країнах, що
розвиваються) відповідно виросла з 700 млн. до
800 млн. душ і 950 млн. у 2000 р. Потенційна
небезпека розвитку сучасної світової
демографічної ситуації полягає в тому, що
населення земної кулі, чисельність якого в 1999 р.
перевищила 6 млрд осіб (а в 2025 р. - 8 млрд),
входить у XXI ст. з 1 млрд голодуючих, 1 млрд
неписьменних, 1 млрд безробітних, 1,5 млрд
знедолених, які знаходяться за межею бідності.
Категорія розвитку
країни
Кількість держав
Відсоток від
загальної
чисельності
Прибуток на душу
населення ( $ США)
Тривалість життя
(років)
Грамотність (%)
Природна оцінка
(умовні пункти)
Оцінка якості життя
№
1.
Розвинені
45
28
22000
77
100
79
2.
Ті, що
розвиваються
94
63
3300
67
76
64
3.
Менш розвинені 35
(бідні)
9
1000
50
48
30
У наш час тривалість життя
в різних країнах
неоднакова: найвища — в
Японії й Ісландії (майже 80
років), найнижча—у
республіці Чад (39 років).
Тривалість життя в світі
Демографічна політика — це
діяльність органів державного
управління і соціальних
інститутів, спрямована на
створення сталих кількісних та
якісних параметрів відтворення
населення з метою подолання
негативних демографічних
тенденцій.
Демографічна політика є
комплексом різних заходів:
- економічних (оплачувані
відпустки і різна допомога при
народженні дітей; допомога на
дітей залежно від їх числа, віку,
типу сім'ї; позики, кредити,
податкові і житлові пільги і так
далі)
- адміністративно-правових
(законодавчі акти, що регламентують
укладання шлюбу, розлучення,
положення дітей в сім'ях, аліментні
обов'язки, охорону материнства і
дитинства, соціальне забезпечення
непрацездатних, умови зайнятості і
режим праці працюючих жінокматерей, внутрішню і зовнішню
міграцію і тому подібне)
- виховних і
пропагандистських мір,
покликаних формувати
громадську думку, норми і
стандарти демографічної
поведінки, певний
демографічний клімат в
суспільстві.
Розроблені масштабні програми на
Україні
1. «Діти України» (1995), що ввійшла
складовою частиною в потужну
загальноєвропейську програму «Діти 90х» і виконувалась в 14 країнах Європи
за спільною методологією. Передбачала
охорону здоров’я, виховання,
соціальний захист знедолених, доплата
сім’ям, трудове навчання.
2. «Українська родина» - розрахована була
на період до 2000 року і передбачала
концентрацію зусиль Уряду, державних
установ, громадських неурядових
організацій з метою поліпшення
соціального і духовного розвитку родини,
ця програма допомагала підвищити
авторитет родини, патріотичний дух
українського суспільства консолідувати
націю навколо національної ідеї.
Опікування молоддю.
Бережемо Землю разом!!!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа