close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Текстовий редактор
MS WORD.
Операції над об’єктами в
текстовому редакторі.
Назвіть об'єкти основного вікна текстового редактора
MS WORD і поясніть їх призначення.
 Назвіть властивості об'єкта тексту символ і наведіть
приклади їх значень.
 Назвіть властивості об'єкта тексту абзац і наведіть
приклади їх значень.

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ОБРОБКИ ТЕКСТУ
• Програма, призначена для
введення, редагування і
збереження у файлах не
форматованого тексту (всі
символи якого мають однакові
параметри відображення)
Текстовий
редактор
• Програма, що забезпечує
створення, редагування і
збереження форматованого
тексту у файлах. Такі файли
можуть містити зображення,
діаграми, таблиці, формули,
звукові вставки, відеокліпи
та інші об'єкти.
Текстовий
процесор
Основні можливості для програм роботи
з текстом
Текстові
редактори
Текстові
процесори
Видавничі
системи
Введення тексту
Робота з
форматованим
текстом
Зручне
маніпулювання
блоками тексту
Редагування тексту
Можливість
змінювати
форматування
Широкі можливості
для роботи з
ілюстративними
об'єктами
Робота з буфером
обміну
Підтримка
правопису
Легке змінення
формату документа
Пошук групи
символів
Вставлення
графічних та інших
об'єктів
Забезпечення
поліграфічної якості
продукції
Заміна однієї групи
символів іншою
Засоби
автоматизації
роботи користувача
Вставляння тексту з
інших файлів
Засоби оформлення
сторінок
Збереження тексту
у файлі
Настроювання
інтерфейсу
Друк тексту
Вікно програми Microsoft Word 2007
ЗАПУСК ТЕКСТОВОГО
ПРОЦЕСОРА
MICROSOFT WORD
2007
1. Пуск, Усі програми,
Microsoft Office, Microsoft
Office Word 2007.
2. Увікні папки двічі клацнути
мишею будь-який документ
Word 2007
3. Один раз клацнути значок
Microsoft Office Word 2007
на панелі швидкого запуску
(якщо він там є)
4. Двічі клацнути значок
Microsoft Office Word 2007
на робочому столі (якщо він
там є)
5. Один раз клацнути значок
Microsoft Office Word 2007
у меню “Пуск” (якщо
програма там закріплена)
В текстовому редакторі MS WORD
команди можна виконувати
кількома способами:
за допомогою головного меню
редактора;
 за допомогою контекстного меню
редактора;
 за допомогою елементів керування
панелей інструментів;
 за допомогою сполучення клавіш.

Для створення нової панелі
інструментів потрібно:
1. Виконати команду Настройка,
кнопка Office, параметри.
2. Відкрити вкладку Панелі
інструментів у вікні Настройка,
що відкрилося, вибрати кнопку
Створити, ввести ім'я нової панелі
інструментів.
3. Відкрити вкладку Команди у вікні
Настройка, у лівій частині цього
вікна вибрати категорію, а в правій
– потрібний елемент керування, і
перетягнути цей елемент керування
на нову панель інструментів.
Редагування тексту. Пошук і Заміна
Редагування – це складний процес зміни вмісту
або параметрів документа, який складається з
простих операцій з фрагментами: виділення,
вилучення, додавання, копіювання,
переміщення, пошуку, заміни.
Пошук – це виконувана програмою операція
щодо знаходження у текстовому масиві
деякої послідовності символів, яка
задовольняється певним умовам.
Пошук дозволяє знайти в тексті потрібний
фрагмент і, наприклад, видалити його.
Для початку пошуку слід:
1. Виконати команду Знайти вкладки
Головна.
2. Увести шуканий фрагмент тексту в поле
Знайти на вкладці Знайти вікна Знайти
й замінити.
3. Вибрати кнопку.
Заміна – це виконувана програмою
операція щодо знаходження у
текстовому масиві деякої
послідовності символів, яка
задовольняється певним умовам, та
заміни цієї послідовності іншою
послідовністю заданою користувачем.
Заміна дозволяє знайти в тексті
потрібний фрагмент і автоматично
замінити його на інший.
Для початку цієї операції слід:
1. Виконати команду Замінити вкладки
Головна.
2. Увести фрагмент тексту, який
потрібно замінити, в поле Знайти на
вкладці Замінити вікна Знайти й
замінити, а фрагмент, на який
потрібно замінити – у поле Замінити
на.
Форматування – це процес підготовки
документів, оформлення за певними
правилами різних фрагментів тексту.
Буквиця – це художньо оформлена
перша літера сторінки, розділу тексту
або абзацу.
Щоб вставити до тексту буквицю,
потрібно:
1. Виділити першу літеру сторінки,
розділу тексту або абзацу.
2. Вибрати вкладку Вставка - Буквиця.
3. Установити значення властивостей
буквиці у вікні Буквиця, що
відкрилося.
4. Вибрати кнопку ОK.
Основні набори команд:
OFFICE→ ПАРАМЕТРИ →
НАСТРОЙКА
ГОЛОВНА → ЗНАЙТИ
ГОЛОВНА → ЗАМІНИТИ
ВСТАВКА→ БУКВИЦЯ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа