close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Текстовий редактор
MS WORD.
Списки.
Перевірка домашнього завдання.







Якими клавішами або сполученнями клавіш
здійснюється швидке переміщення курсору по
тексту?
Як виділити фрагмент тексту? Чи можна виділити
кілька фрагментів, які не розташовані поруч один
з одним?
Як відмінити результат останніх операцій?
Як скопіювати фрагмент тексту? Поясніть усі
відомі вам способи.
Як перемістити фрагмент тексту? Поясніть усі
відомі вам способи.
Поясніть, для чого і як можна використовувати
Буфер обміну.
Як можна змінити значення властивостей
символів тексту?
Перевірка домашнього завдання.








Як можна змінити значення властивостей
абзаців?
Як можна змінити значення властивостей
сторінок документа?
Як надрукувати документ?
Як підрахувати, скільки разів у тексті
зустрілося слово комп'ютер?
Як виконати в тексті заміну слова я на слово
ми?
Як налаштувати існуючі панелі інструментів?
Як створити нову панель інструментів?
Як додати до тексту буквицю?
Актуалізація опорних знань.
 Які властивості має абзац? Як
можна встановити їх значення?
 Пригадайте, де вам
траплялися списки.
 Яким чином здійснювалася
нумерація в списках, які вам
траплялися?
Програма MS WORD містить зручний
інструмент роботи з різноманітними типами
списків.
Програма дає змогу створювати та редагувати
такі типи списків:
маркіровані,
нумеровані,
багаторівневі,
однорівневі,
змішані.
Причому списки можна створювати під час
набору тексту та застосовувати до вже
готових текстових фрагментів.
Маркіровані
списки
Нумеровані
списки
Багаторівневі
списки
Однорівневі списки
У маркірованих списках кожен елемент позначається
за допомогою маркера. Ви можете створити список під
час набору нового тексту чи на основі вже існуючого.
У першому випадку для створення маркірованого списку
(наприклад, Навчальні предмети в 7-му класі) потрібно:
 Набрати перший елемент списку – Українська мова та
література.
 Вибрати на панелі інструментів Головна кнопку
Маркірований список. Перед першим елементом списку
з'явиться маркер.
 Натиснути клавішу Enter. Перед другим елементом списку
з'явиться аналогічний маркер.
 Увести другий елемент списку – Зарубіжна література.
 Аналогічним способом сформувати список до кінця.
 Для завершення маркірованого списку після введення
його останнього елементу натиснути клавішу Еnter і
ще раз вибрати кнопку Маркірований список на панелі
інструментів.
Для того щоб змінити
символ маркера в списку,
потрібно:
 Виділити весь список або
його частину.
 Вибрати інструмент
МАРКЕР меню Головна.
 У діалоговому вікні Список,
яке відкрилося, вибрати
вкладку Маркірований.
 На вкладці вибрати інший
символ маркера.
 Вибрати кнопку ОK.
У разі створення списку на основі вже
існуючого тексту потрібно:
 Виділити абзаци, що ввійдуть до
списку.
 Вибрати інструмент МАРКЕР меню
Головна.
 Вибрати на вкладці Маркірований
потрібний стиль списку.
 Вибрати кнопку ОK.
Для створення нумерованого списку
(наприклад, Меню шкільної їдальні)
потрібно виконати алгоритм, схожий до
алгоритму створення маркірованого
списку:
 Набрати слово Сніданок.
 Вибрати кнопку Нумерований список на
панелі інструментів Головна.
 Натиснути клавішу Еnter.
 Увести слово Обід.
 Створити запропонований список,
натискаючи клавішу Еnter після
завершення введення кожного рядка.
 Закінчити список.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Для зміни формату створеного вами
нумерованого списку потрібно виконати
такі дії:
Виділити список.
Вибрати інструмент нумерація меню
Головна.
У діалоговому вікні на вкладці Нумерований
вибрати потрібний тип нумерованого
списку, наприклад, букви латинського
алфавіту.
Вибрати кнопку Визначити новий формат
Відкриється діалогове вікно Зміна
нумерованого списку.
Вибрати кнопку Шрифт та у вікні, що
відкрилося, на вкладці Шрифт задати
накреслення, розмір, колір, бажані
видозміни.
Вибрати кнопку ОK.
Багаторівневі списки
Для створення багаторівневого списку Меню
шкільної їдальні, потрібно виконати такі дії:









Вставити до Меню шкільної їдальні страви на сніданок,
обід, підвечірок і вечерю.
Виділити рядки зі стравами із Меню шкільної їдальні, які
пропонуються на сніданок.
Вибрати на панелі інструментів кнопку Збільшити
відступ.
Виділити рядки зі стравами, які пропонують на обід, і знову
вибрати кнопку Збільшити відступ.
Виконати аналогічні дії для меню підвечірку та вечері.
Виділити весь список.
Вибрати команду Багаторівнева Нумерація вкладки
Головна.
та вибрати кнопку Змінити.
У вікні Зміна багаторівневого списку встановити формат
першого рівня нумерації
Щоб змінити формат
багаторівневого списку,
потрібно:
1. На вкладці Багаторівневий
вибрати кнопку Змінити.
2. У вікні Зміна багаторівневого
списку задати:
 рівень списку;
 формат номера;
 варіант нумерації;
 розташування номера;
 розташування тексту;
 номер, з якого почати
нумерацію тощо.
3. Натиснути кнопку ОK.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа