close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Успішним стає той,
хто в муках долає труднощі.
Антуан де Сент Екзюпері
Педагогічна рада –
семінар-практикум
Результати роботи
за І семестр 2013-2014 н.р.
Порядок денний





Про хід виконання попередніх рішень
педрад. (інформація Шульц А.С.)
Про результати виховної роботи за І
семестр 2013-2014 н.р.(інформація
Богомазова С.В.)
Про результати навчальних досягнень
учнів за І семестр 2013-2014 н.р.
Про роботу педагогічного колективу з
підвищення якості успішності учнів.
Про роботу з обдарованими учнями.
Мета:
•проаналізувати результати навчальних досягнень учнів за
І семестр;
•проаналізувати результати виховної роботи за І семестр;
• проаналізувати рівень успішності учнів, визначити
фактори, від яких вона залежить, напрацювати шляхи її
підвищення;
•спрямувати діяльність педагогів на використання
нестандартних форм роботи.
Очікувані результати
Після проведення педради вчителі:
•зможуть аналізувати фактори, які впливають на
результати навчання учнів;
•дізнаються, у чому відмінність між методом і
технологією;
•ознайомляться з формами проведення уроків;
•опрацюють рекомендації щодо роботи з
обдарованими учнями.
1. Про виконання рішень попередніх засідань
педагогічних рад.
Підготовлено поради вчителям, батькам, учням щодо переходу до якісного впровадження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
2. Проведено психолого-педагогічний семінар «Аналіз результатів психологічного дослідження готовності учнів 5х класів до навчання у середній школі». «Результати дослідження психологічної готовності учнів 5-х класів до
навчання у середній школі ”. « Адаптація учнів десятого класу до навчання в старшій школі.»
3. Проведено батьківські збори щодо актуальності проблем виховання дітей молодшого шкільного віку «Вікові
особливості учнів 1-х класів», «Вікові особливості учнів 2-х класів»,“ Особливості розвитку дитини в 5-му класі ”,
“ Конфлікти та їх причини в період адаптації ”, “Адаптація учнів до впровадження нових програм відповідно до
нового Держстандарту».
4. Інформацію для батьків учнів щодо впровадження нового Державного стандарту освіти та щодо організації
інклюзивної освіти розміщено на шкільному веб-сайті (http://shko-20.jimdo.com/).
5. Проведено моніторинг вчителів щодо вивчення змісту Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти. (обробка результатів до 15 січня 2014 р).
6. Розробити графік проведення відкритих уроків вчителями-предметниками у 5-А класі з метою обміну досвідом.
(до 17 січня 2014 р., проведення уроків – під час предметних тижнів).
7. Вчителі-предметники
підготували розробки уроків у 5 класі щодо формування компетентностей учнів на
основі впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. (заступнику
директора Шульц А.С. створити збірку “З досвіду роботи” – до 15 січня 2014 р.)
1.
Рівень навчальних досягнень учнів
за 3 останні роки
середній, 2011-2012, 113
середній, 2012-2013, 104
достатній, 2011-2012, 84
середній, 2013-2014, 104
достатній, 2012-2013, 86
достатній, 2013-2014, 73
високий
достатній
середній
високий, 2011-2012, 20
початковий
Успішність – наявність успіхів у чомусь; ступінь
засвоєння учнями знань, умінь, навичок.
Тлумачний словник
Формальним показником шкільної успішності є оцінка.
Вона відображає, не тільки наявність знань, умінь та
навичок учня, а також уміння і здібності учня поповнювати
їх запас, тобто здатність до навчання.
Система оцінювання визначає рівень успішності
учнів відповідно до вимог Державного стандарту
загальної середньої освіти, рівень компетентності
учнів, їх готовності до застосування засвоєних знань
на практиці.
Адже,
навчальна
діяльність
покликана не просто дати людині
суму знань, а сформувати комплекс
компетенцій.
Обговорення в групі
«Від кого залежить успішність учнів?»
• Успішність учнів залежить тільки від
учителя.
• Успішність учнів залежить тільки від учнів.
• Успішність учнів залежить однаковою мірою від
учителя та від учнів.
Анкетування учнів.
Успішність залежить від (думки учнів) :
а) професіоналізму вчителя - 18 учнів -37,5%
б) старань учня - 28 учнів – 58,3%
в) уміння учня працювати (навички самостійної роботи),
слухати, сприймати, усвідомлювати - 0 %
г) умов вдома - 0%
д) інші причини (вміння учителя зацікавити) –
2 учні – 4,2%
Результати моніторингу вчителів
(опитувальник домінуючого стилю керівництва педагога)
25-30 балів – домінує демократичний – 18
20-24 балів – схильність до авторитарного стилю - 4
10-19 балів – яскраво виражений ліберальний стиль - 0
Імітаційна гра
«Яка відмінність між методом роботи та технологією навчання?»
Процес навчання був побудований учителем неправильно:
1. Не визначено наперед мету уроку і його завдання - очікувані
результати - конкретні знання, уміння та навички, які здобудуть учні
у процесі роботи.
2. Метод пояснення (схема роботи) вчителя був не унаочнений, не
пояснений детально, інструкція для виконання роботи була
нечіткою та передбачала кілька варіантів, що призвели до різних
результатів.
3. Учні не знали, як оцінити себе тому, що перед роботою не було
визначено критеріїв оцінювання.
4. У кінці не було зазначено й обговорено, що саме вони робили і
для чого, що було головним і чого конкретно учні навчилися.
конспект уроку
сучасний урок
нестандартний урок
турбота про здоров`я дитини
Успішність дитини в школі
залежить від батьків.
Інформаційна довідка
Про роботу
з обдарованими учнями
Кількіснийта якісний склад учнів,
залучених до діяльності в МАН, виглядає так
Навчальний
рік
Кількість
учасників
1-го етапу
Кількість
переможців
1-го етапу
Кількість
учасників
2-го етапу
Кількість
переможців
2-го етапу
2011-2012
3
3
-
-
2012-2013
2
1
1
-
2013-2014
6
3
3
1
Розвиток мережі секцій МАН
№
п/п
Напрям
1.
Філологогуманітарний
Іноземна мова
природничоматематичний
2.
3.
2011201220132012 н.р. 2013 н.р. 2014 н.р.
1/1
3/2
1/1
1/1
2
1/1
2/1
Філолого-гуманітарний
Іноземна мова
природничоматематичний
участь
Старцева Еліна
участь
Урсол Ольга
участь
Мачуга Віталія
ІІ місце
Архіпова Тетяна
ІІІ місце
Потапова Дар’я
ІІІ місце
Меркуленко Катерина
Результативність участі
в предметних олімпіадах
виглядає так:
Навчальний
рік
ІІ етап
(переможці)
ІІІ етап
(участь)
ІІІ етап
(переможці)
2011-2012
3
1
-
2012-2013
6
3
2
2013-2014
8
2
?
Урсол О. ( 11-А кл.)
географія (ІІІ м )
Архіпова Т. (11-Акл)
укр.філологія (І м)
рос.філологія (ІІІ м)
Ханча М. ( 11-А кл.)
фіз. культура (ІІ м )
Семенякіна В ( 8-А кл.)
біологія ( ІІІ м )
Потапова Д. (11-А кл.)
фіз. культура (ІІІ м )
Антонова І. ( 10-А кл.)
географія ( ІІІ м )
Ситник Д. ( 9-А кл.)
географія ( ІІ м )
Команда школи увійшла
в десятку кращих:
Навчальний
рік
ІІ етап
4 місце
5 учнів
2013-2014
• Фізика,
• Історія,
• Обслуг.праця
ІІ етап
5 місце
4 учні
• Хімія,
• Математика
Рейтинг шкіл міста
за кількістю переможців у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2013-2014 н.р.
Рейтинг за групами
( без шкіл нового типу: колегіум, гімназія, ліцей, ССШ № 17
1 м. – СЗШ № 16
2 м. – СЗШ №10
3 м. – СЗШ № 8
4 м – СЗШ № 18,12
5 м. – СЗШ № 6
6 м. – СЗШ № 5
7 м. – СЗШ № 4
8 м. – СЗШ № 20
8 м. – СЗШ № 11, 13
9 м. – СЗШ № 14, 15
10 м. –СЗШ № 2, 19
11 м. - СЗШ № 1, 7
Результати моніторингу
вчителів щодо схильності до
роботи з обдарованими дітьми.
49 і більше балів. Ви маєте велику схильність до роботи з
обдарованими дітьми. У вас є для цього потенційні можливості. Ви
здатні стимулювати творчу активність, підтримувати різні види
творчої діяльності учнів.
Від 24 до 48 балів. У вас є схильності до роботи з
обдарованими дітьми, але вони вимагають розвитку ресурсів і
активного саморегулювання в інтелектуальному процесі. Вам
необхідний правильний вибір об'єкта спрямованості творчого
інтересу учнів.
23 і менше балів. Схильностей до роботи з обдарованими
дітьми, звичайно, обмаль. У більшій мірі ви самі не проявляєте до
цього «особливої зацікавленості». Але при відповідній мобілізації
духовних сил, віри в себе, кропіткій роботі зможете досягти багато
чого у вирішенні цієї проблеми.
Всього респондентів – 22
від 24 до 48 балів – 22
IV міський турнір
І місце – (11-А кл)
експериментальної
фізики
ІІ місце – Селявін Антон (6-А кл.)
ІІІ етап
пам'яті В.М.Задорожнього
І місце – Архіпова Тетяна (11-А кл)
Попков Ігор (7-А кл)
Переможець
конкурсу
“Фізика і людина”
Мацюк Ангеліна
ІІІ місце
Русс Дар’я
(8-А кл.)
ІІІ місце
Хрипунова Ксенія (9-А кл.)
ІІ місце
(9-А кл)
Конкурс імені Т.Шевченка
ІІ (міський) етап
ІІ місце – Селявін Антон
(6-А кл.)
І місце – Архіпова Тетяна
(11-А кл)
ІІІ (обласний) етап
І місце – Архіпова Тетяна
(11-А кл)
Конкурс імені П.Яцика
ІІ (міський) етап
ІІІ місце – Скакун Данііл
(6-А кл.)
І місце – Архіпова Тетяна
(11-А кл)
ІІІ (обласний) етап
участь – Архіпова Тетяна
(11-А кл)
ІІ ( міський) етап
І місце – Мацюк Ангеліна (9-А кл)
ІІ місце – Мачуга Віталія(11-А кл.)
ІІІ місце – Дмитренко Анастасія (8-А кл.)
ІІІ ( обласний ) етап
Участь –
Мачуга Віталія (11-А кл.)
Дмитренко Анастасія (8-А кл.)
Робота в групі
10 заповідей педагога
ЗАВДАННЯ: оберіть необхідне дієслово до кожного
пункту заповідей із запропонованих нижче.
ЛЮБИ, НАДАВАЙ,
ЧЕКАЙ, ВРАХОВУЙ,
ПРИВЧАЙ, НЕ СВАРИ,
ДОЗВОЛЬ,ОХОРОНЯЙ,
ВИКОРИСТОВУЙ,
ПОКАЖИ
Шановні колеги! Бажаємо Вам творчих успіхів!
Пам'ятайте, що…
Успішним стає той,
хто в муках долає
труднощі.
Антуан де Сент Екзюпері
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа