close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Вінницьке Міжрегіональне Вище
Професійне Училище
Виконала учениця групи № 15
Пащенко Марина
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
 захисне заземлення
 занулення
 вирівнювання потенціалів
 мала напруга
 захисне відімкнення
 ізоляція струмопроводів
 огороджувальні пристрої
 попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки
 засоби захисту та запобіжні пристрої
Заземлення –
навмисне електричне
з’єднання з землею
металевих струмопровідних
частин, що можуть
опинитися під напругою
Розподіл потенціалів на поверхні землі навколо напівсферичного заземлювача
Крива розподілу потенціалів при контурному заземлювачі та можливі
величини напруги кроку і доторкання
Принципова і розрахункова схеми включення людини під напругу в
однофазній мережі, ізольованій від землі: а) при нормальному режимі роботи;
б) при пробої ізоляції проводу 2 на землю; в) при пробої ізоляції проводу 1 на землю
Схема включення людини під напругу при дотику до фазного проводу (а) і до
корпусу споживача електроенергії при пошкодженні ізоляції (б)
Занулення –
це навмисне електричне з’єднання з нульовим
захисним провідником металевих струмопровідних
частин, які можуть опинитися під напругою
(корпуси устаткування, кабельні конструкції, сталеві
труби тощо)
РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
РЕЖИМОМ НЕЙТРАЛІ:
ЗА
 напругою понад 1 кВ в мережах з ефективно заземленою
нейтраллю, для яких характерні порівняно великі струми
замикання на землю
 напругою понад 1 кВ в мережах з ізольованою нейтраллю, для
яких характерні малі струми замикання на землю
 напругою до 1 кВ в мережах з ізольованою нейтраллю
 напругою до 1 кВ в мережах з глухозаземленою нейтраллю
Схема трифазної чотирипровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю
Захисне відімкнення –
захист швидкої дії, що забезпечує
автоматичне відімкнення
електроустановки під час виникнення в
ній небезпеки ураження людини
струмом
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ
Стій –
напруга!
Не вилазь –
уб’є!
Не вмикати –
робота на
лінії!
Не вмикати –
працюють люди!
Працювати
тут!
Вилазити
тут!
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
обов’язки
керівника
вимоги до
відповідального
та його замісника
необхідність
організації
експлуатації
електроустановок
служба охорони
праці та вимоги
до неї
обов’язки
відповідального
види
робіт
обслуговуючий
персонал та
вимоги до нього
категорії
робіт
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВИЧІВ
Обов’язки
- керівника
- відповідального
- служби ОП
- персоналу
Відповідальність
Вимоги до
персоналу
- вік
- здоров’я
- навчання, атестація
- група допуску
Категорії робіт
Заходи
- без зняття U
- з частковим зняттям
U
- організаційні
- технічні
СИСТЕМИ
ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
ЩОДО
 система організаційно-технічних заходів і засобів
 система технічних засобів і заходів
 система електрозахисних засобів
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Призначення
Кількість
Розподіл
Випробування,
надписи
Місце
зберігання
Порядок
використання
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ ТА
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЯК ЧИННИКА НЕБЕЗПЕКИ:
ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ
як соціальна категорія характеризується сукупністю
електротравм за певний проміжок часу, їх абсолютними
і відносними показниками, розподілом за тяжкістю,
галузями виробництва тощо
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ ТА
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЯК ЧИННИКА НЕБЕЗПЕКИ:
 людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити наявність напруги,
а тому дія струму, зазвичай, є раптовою і захисна реакція організму проявляється тільки
після попадання під напругу
 струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки в місцях
контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, але рефлекторно, як
надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що може призвести до
порушення функціонування життєво важливих систем організму – нервової, дихання,
серцево-судинної тощо
 електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин – внаслідок
утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між струмовідними
частинами або між струмовідними частинами і людиною чи землею
 розслідування, обліку і аналізу, , в основному, доступні тяжкі електротравми та
електротравми із смертельними наслідками, що негативно впливає на профілактику
електротравм
ВИДИ ЕЛЕКТРОТРАВМ
Загальні електричні травми або електричні удари:
І – судомні скорочення м’язів без втрати свідомості
ІІ - судомні скорочення м’язів з втратою свідомості без порушення дихання і
кровообігу
ІІІ – втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання, або серцевої
діяльності і дихання разом
IV – клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу
ВИДИ ЕЛЕКТРОТРАВМ
Місцеві електротравми:
 Електричні опіки
 Електричні знаки
 Металізація шкіри
 Електроофтальмія
 Механічні ушкодження
ПРИЧИНИ ЕЛЕКТРОТРАВМ
 технічні
 організаційно-технічні
 організаційні
 організаційно-соціальні
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЯЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ









величина струму через людину
величина напруги
електричний опір тіла людини
частота і рід струму
шлях струму
індивідуальні особливості і стан організму
час дії струму
чинник раптовості дії струму
чинник виробничого середовища
ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ
УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

порядок підготовки робочого місця

вимикання (зняття напруги)

перевірка відсутності напруги

встановлення заземлень

вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця
ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
 термічна
 електролітична
 біологічна
ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
ЗАЛЕЖНІСТЬ
I
I1 
I2 
U
R
42
 0,042a  42ma
1000
42
 0,00084 0,84
50000
ВІД НАПРУГИ
Де: U – напруга дотику
R – опір організму людини
(1000 ом – при несприятливих умовах;
50000оам – при сприятливих умовах)
20÷50 – напруга невідпускання, травми
середньої важкості
до 5 mA - безпечно
R1 
U
42

 8.400om
I 0,005
менше 8,4 kom - небезпечно
Висновок: напруга ~ 42 В безпечна при опорі
організму людини більше 8,4 kom = 8400 om
ЗАЛЕЖНІСТЬ
ВІД НАПРУГИ
110
3  1000  0,110a  110mA
- смерть при більш 100 mA
110
- менше 5 mA - безпечно


0
,
022
а

2
,
2
mA
4 50000
- менше 22 kom небезпечно –
110
R2 
 22000  22kom
струм буде більше 5 mA
0,005
Висновок: напруга ~ 110 В безпечна при опорі
організму людини більше 22 kom = 22000 om
БЕЗПЕЧНА НАПРУГА
U1  I  R  0,0051000  5V
U2  0,005 50000 250V
Висновок: 1) при самих несприятливих умовах
R=1000 om безпечною є напруга 5 В;
2) при ідеальних умовах R= 50000 om
безпечною є напруга 250 В
ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ДІЇ НАПРУГИ
 ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
 ПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДУ
 ШТУЧНЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ
 ВІДТЯГНЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА ДІЇ НАПРУГИ
ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛОМУ
 ПОКЛАСТИ НА РІВНЕ МІСЦЕ
 РОЗСТЕБНУТИ ПОЯС ТА КОМІР
 ВІДКРИТИ РОТ
 ВИТЯГНУТИ ЯЗИК
 ЗАКИНУТИ ГОЛОВУ, ПІД ШИЮ ПІДКЛАСТИ ВАЛИК
 РОБИТИ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ МЕТОДОМ “РОТ У РОТ”
 РОБИТИ НЕПРЯМИЙ МАСАЖ СЕРЦЯ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа