close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Портфоліо
вчителя початкових
класів
Горішньослобідської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
Хлопік Марії Василівни
Хлопік
Марія
Василівна
Вчитель початкових класів
Горішньослобідської
загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів
Освіта
Стаж
роботи
Кваліфікаційна
категорія
Посада
Вища педагогічна, Тернопільський
національний університет ім. В.
Гнатюка
20років
Учитель вищої категорії
Учитель початкових класів
Автобіографія
Я, Хлопік Марія Василівна, народилася 27 квітня 1974 року в місті
Монастириська Тернопільської області в сім’ї робітників.
У 1981 році вступила до першого класу Монастириської середньої школи, яку
закінчила в 1989 році. З 1989 року по 1993навчалася у Луцькому педагогічному
училищі імені Ярослава Галана.
У 1993 році закінчила дане училище.
З 1993 і до цього часу працюю вчителем початкових класів в селі Горішня Слобідка
Монастириського району Тернопільської області.
У 2004 році вступила на заочне відділення Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала вищу освіту за
спеціальністю "Початкове навчання". Закінчила даний університет у 2007 році.
Мати: Парацій Любов Володимирівна, зараз на пенсії.
Чоловік: Хлопік Володимир Антонович, 1968 року народження тимчасово
безробітний.
Син: Хлопік Василь Володимирович, 1997 року народження учень 11 класу
Монастириської ЗОШ І – ІІІ ступенів.
Син: Хлопік Олег Володимирович, 2001 року народження учень 7 класу
Монастириської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Моя адреса:
вул. Б.Хмельницького, 13
місто Монастириськ, 48 300
Тернолільська обл.
Тел.( 03555) 2-23-74
15 вересня 2013 року
М.В.Хлопік
Нагороди учителя примножуються
нагородами учнів
Навчання
Луцьке
педагогічне
училище ім.
Я.Галана
1989-1993н.р.
Мої
викладачі
Ленартович
Валентина Іванівна
Мечник Лариса
Андріївна
Корчевська Ольга
Петрівна
Васильківська
Надія Адамівна
Тернопільський
національний
педагогічний
університет
ім. В.Гнатюка
2004-2007н.р.
Життєве кредо:
Любити, розуміти, допомогати
Моє педагогічне кредо:
Вміння знаходити обдарованих та
здібних дітей - талант, вміння їх
вирощувати – мистецтво.
Але найважливішим є
любов до дитини!
Педагогічна проблема, над якою працюю:
Диференційований підхід до вивчення
рідної мови
Актуальність проблеми
Диференційоване
навчання – давно
відомий і
ефективний засіб
здійснення
індивідуального
підходу до
організації
навчальної
діяльності.
Рівні
диференціації
мікрорівень
мезорівень
макрорівень
Виходячи з індивідуально-типологічних особливостей учнів,
відокремлюються такі види індивідуалізації та диференціації:
за майбутньою професією
за метою навчання
за загальними та
спеціальними особливостями
за інтересами
за темпом навчання
за схожістю змісту
за домінуючими формами і
засобами навчання
за здібностями
за національною (мовною)
ознакою і т. ін.
Прийоми використання системи
диференційованих завдань
Етап вивчення
нового матеріалу:
багаторазове
пояснення;
поєднання
фронтальної, парної
та індивідуальної
роботи.
Етап актуалізації
опорних знань :
підготовка до
вивчення нового
матеріалу,
робота дворівневих
груп.
Етап закріплення
вивченого:
зменшення міри
допомоги слабшим і
ускладнення завдань
сильнішим учням;
додаткові завдання до
основного.
Видатні педагоги про
диференціацію
Я.А. Коменський:
―»…той наставник
досягне успіху, який
викладатиме відповідно до ступеня
сприймання…»
К.Д.Ушинський:
«...такий поділ класу
на групи, із яких одна
сильніша другої, на
тільки не шкідливий,
але навіть корисний,
якщо наставник вміє
працювати з однією
групою сам, даючи
іншим корисні
самостійні вправи».
В.О.Сухомлинський
«…Завдання педагога
полягає в тому, щоб
визначити шлях,
яким дитина має
вийти на рівень,
передбачений
шкільною
програмою.»
Вчиться
виражати
свої думки
Досліджує
проблему
Вчиться
приймати
рішення
Дитина на уроці
Самостійно
обирає
шлях
Шукає
варіанти
рішення
проблеми
Вчиться
креативно
мислити
Додаткові завдання для
різних груп дітей
1 клас
.Тема:„Подовження приголосних
звуків”
Основне завдання : вставити
пропущені букви .
Можливі додаткові завдання на
вибір:
-скласти речення з поданими
словами;
- ділити слова для переносу ;
- визначити кількість букв і звуків ;
-записати слова у алфавітному
порядку ...
3 клас
Тема : „ Іменник”
Можливі додаткові завдання на
вибір:
- виписати 10 іменників з газетної
статті;
- скласти речення з поданими
іменниками;
- дібрати спільнокореневі
іменники ;
- скласти речення з поданими
іменниками так , щоб вийшла
цікава розповідь;
- дібрати по 4 іменники всіх родів
на шкільну тему;
- скласти речення з поданими
іменниками так , щоб вони стояли
в різних відмінках …
Відкритий урок з української мови у
4 класі
Тема. Іменник. Узагальнюючий урок
Урок української мови
Тема: Закріплення вивченого про прикметник як частину мови.
Словниковий диктант:
Абр.кос, пш...ниця, ч...ремха, ап...льсин, п'ятн...ця, ч...решня, в...рблюд, ч...рвоний,
ч...довий.
Розташувати слова в алфавітному порядку. Які слова зайві? Чому?
Гра «Вгадай слово». Яке слово мав 7 букв, 8 звуків, 3 голосні, 5 приголосних.
Робота з фразеологізмами: переливати, з пустого в порожне.
Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.
Скласти речення зі словом чудовий. Кращі речення учні записують у зошит.
Визначення роду, числа, відмінка прикметника, зв'язок з іменником. Можна
запропонувати роботу в парі або взаємоперевірку зошитів.
Робота в групі. Кожній групі видається конверт із деформованим текстом (речення
записані на окремих смужках). Завдання: скласти зв'язний текст (учні спілкуються
між собою, визначають місце кожного речення), записати його у зошит. Знайти у
тексті прикметники, підкреслити їх, визначити рід, число, відмінок. Визначити жанр
тексту, який склали.
Приклад картки (таких конвертів 2, за кількістю груп). (Бажано, щоб тексти були різні).
Я руда, низького росту,
Хитра я і довгохвоста.
До курей я вельми ласа,
В них таке смачненьке м'ясо.
Після закінчення роботи керівники груп зачитують тексти.
Підсумок уроку. Можна запропонувати дітям (якщо залишиться час) у групі скласти казку
про прикметник.
Домашнє творче завдання: скласти загадку про будь-який предмет,
використовуючи прикметники.
Уроки серед
природи
Участь у
загальношкі
-льних
заходах
Робота з
обдаровани
ми учнями
Позакласна
робота
Гурткова
робота
Тематичні
виховні заходи
Родинне свято
“З родини йде життя
людини”
Свято
“Прощавай, початкова школа”
Участь у
екологічному
проекті
“Годівничка”
ІІ місце у ІІ етапі ХІІІ
Міжнародного
конкурсу з української
мови імені П.Яцика
(2012р.)
ІІ місце у ІІ етапі XІІ
Міжнародного
конкурсу з української
мови імені П.Яцика
(2011р.)
Наші
досягнення
Призові місця за
участь у
загальношкільних
заходах
Всеукраїнський
конкурс “Колосок” –
добрі та відмінні
результати
Всеукраїнський
конкурс “Кенгуру” –
добрі та відмінні
результати
Проведення
відкритих
уроків
Участь у
районних
та
обласних
семінарах
Виступи на
педрадах
Способи
ознайомлення з
досвідом
Участь у
ШМО
Участь у
районних
олімпіадах
Висвітлення
в засобах
масової
інформації
Погдяд у майбутнє
підвищився інтерес дітей до навчання,активність у вирішенні
поставлених завдань;
відбуваються позитивні зміни у критичному ставленні до
власної діяльності та прагнення критично оцінити інформацію,
дії інших;
розвивається пошукова спрямованість мислення;
зникає закомплексованість та острах зробити помилку , не
погодитись з іншими;
помітно посилюється спроба толерантно ставитися до
позиції опонентів, спільно шукати шляхи вирішення проблеми.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа