close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
• Самостійна
ініціативна,
систематична, на власний ризик
продуктивна
господарська
діяльність
спрямована
на
одержання прибутку
• «Кожен
має
право
на
підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом»
Конституція України
Підприємництво
безпосередня
самостійна,
систематична,
на
власний
ризик
діяльність
по
виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг з метою
отримання
прибутку,
яка
здійснюється
фізичними
та
юридичними особами, зареєстрованими
як
суб'єкти
підприємницької
діяльності
у
порядку,
встановленому
законодавством.
Стаття 1 Закону України «Про підприємництво»
• Суб'єктами
підприємницької
діяльності
(підприємцями) можуть бути громадяни України,
інших держав; юридичні особи всіх форм
власності, встановлених Законом України «Про
власність»
• НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ заняття підприємницькою
діяльністю: військовослужбовців, службових осіб
органів прокуратури, суду, державної безпеки,
внутрішніх справ, державної влади і управління,
які
покликані
здійснювати
контроль
за
діяльністю підприємств.
САМОСТІЙНІСТЬ У ВИБОРІ НАПРЯМІВ,
ВИДІВ, ФОРМ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТІ
РІШЕНЬ
САМОСТІЙНЕ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ
ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОДЕРЖАНИМ ДОХОДОМ
ВІЛЬНЕ НАЙМАННЯ РОБІТНИКІВ
ВІЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Поєднує фінансові, виробничі ,
інформаційні, інтелектуальні ресурси
у процесі виробництва товару
Прийняття управлінських рішень,
здійснення організації, мотивації,
контролю
Перехід від традиційних до нових
форм господарювання, які не мають
аналогів у господарській діяльності
Прийняття рішень, які спрямовані на
досягнення успіху, але не гарантують
його досягнення
Виробництво товарів, надання
послуг
Операції, угоди з купівлі –
продажу товарів і послуг
Купівля – продаж грошей,
іноземної валюти, цінних
паперів
Інформаційні,консультаційні,
маркетингові послуги
4%
ВИРОБНИЧЕ
7%
37%
52%
КОМЕРЦІЙНЕ
ФІНАНСОВЕ
ПОСЕРЕДНИЦЬКЕ
 ФЕРМЕРСЬКЕ
(СЕЛЯНСЬКЕ)
ГОСПОДАРСТВО
–
є
формою
підприємництва громадян України,
які виявили бажання виробляти
товарну
сільськогосподарську
продукцію,
займатися
її
переробкою, реалізацією
• ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – в
системі
народногосподарського
комплексу є рівноправною формою
ведення господарства поряд з
іншими підприємствами
24.80%
56.00%
17.00%
СІМЕЙНА (індивідуальна) ФЕРМА
ПАРТНЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Приватні
Колективні
Державні
Малі
Середні
Великі
ММММММ
<50 - >250
осіб
<250 осіб/
100 млн грн
>50 осіб/
70 млн грн
35%
40%
ОБСЯГ
ПРОДУКЦІЇ
6%
КІЛЬКІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ
КІЛЬКІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ
93%
МАЛІ
СЕРЕДНІ
ВЕЛИКІ
38%
25%
16%
1%
46%
Темпи економічного розвитку та ступінь
демократизації суспільства
Швидку окупність витрат, широку
свободу ринкового вибору
Насичення ринку товарами та послугами.
Додаткові робочі місця
Високою мобільністю, раціональними
формами управління
Соціальний прошарок підприємців –
власників – основу середнього класу
Послабленню монополізму, розвитку
конкуренції
економічні витрати - вартість ресурсів,
залучених до виготовлення кінцевої продукції
ВИТРАТИ НА:
- СИРОВИНУ
- МАТЕРІАЛИ
- АМОРТИЗАЦІЮ
ОБЛАДНАННЯ
- НАЙМ ПРАЦІВНИКІВ
ВИТРАТИ НА ВЛАСНИЙ І
САМОСТІЙНО
ВИКОРИСТОВУВАНИЙ
РЕСУРС ФІРМИ
ВИТОРГ, ЯКИЙ ОТРИМУЄ
ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
P – ЦІНА, ЗА ЯКОЮ БУЛА ПРОДАНА ПРОДУКЦІЯ
Q- КІЛЬКІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ПРИБУТОК
ЗАГАЛЬНІ
ДОХОДИ
ЯВНІ
+
НЕЯВНІ
ВИТРАТИ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ПРИБУТОК
КАПІТАЛУ (RD)
ПОТОЧНИХ ВИТРАТ (Rп)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа