close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тақырып:
MS Access
Орындаған:Мылтықбай А.С
Топ-1-039 ОМ
Қарағанды 2014
І.Кіріспе
 Деректер базасын басқару жүйесі
ІІ.Негізгі бөлім
•
•
•
•
•
•
Access МББЖ басқару жүйесі
MS Access обьектіері
Мәліметтер базасын жобалау кезеңі
MS Access – тің жұмыс режимі
Мәліметтер типтері
Жаңа мәліметтер базасы файлын ашу
ІІІ.Қорытынды
 Программалық құрал MC Access (ДҚБЖ)
2
Деректер қоры-құрылымы берілген тәсіл
бойынша ұйымдастырылған арнайы
форматтағы файл немесе деректер қоры.
Көптеген ақпараттар
Ақпараттарды сақтау мүмкіндігі
Қажетті ақпараттарды тез алу
мүмкіндігі
Пайдаланушының берілетін
сұраныстарға,формаларға
есептерге қоятын шарттарын
қанағаттандырылуы
3
Мәліметтер базасын басқару
жүйелері (МББЖ)
Access программасы – бұл мәліметтер
базасын басқару жүйесі (BD-СУБД МББЖ).
Басқару жүйесі дегеніміз - көлемді
мәліметтер жиынын тұтынушыларға
ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір
форматта сақтап қана қоймай, оны ары
қарай өңдеуге арналған программалар
кешені.
4
Деректерді және олардың
арасындағы байланыстарды
ұйымдастыру:
Иерархиялық ДБ
Тораптық ДБ
Реляциялық ДБ
5
MICROSOFT ACCESS
Windows операциялық жүйесінде шағын ДҚ құрудың ең қуатты,
жылдам өңдеуші программаларының бірі.
6
MS Access ең кең тараған деректер қоры басқару жүйелерінің
(ДҚБЖ) бірі болып табылады. Оның шежіресіне көз жүгіртетін
болсақ төмендегідей мәліметтерді айтуымызға болады:
• 1995 Access 7 (Windows 95 үшін MS Office 95 пакеті)
• 1997 Access 97 (MS Office 97 пакеті)
• 1999 Access 2000 (MS Office 2000 пакеті)
• 2001 Access 2002 (Office XP пакеті)
• 2003 Access 2003 (MS Office 2003)
• 2007 Microsoft Office Access 2007 (MS Office 2007)
• 2010 Microsoft Office Access 2010 (MS Office 2010)
Access – бұл реляциялық МББЖ, яғни мұнда бір
мезетте бірнеше мәліметтер базасының кестелерімен
қатар жұмыс істей беруге болады. Реляциялық МББЖ
мәліметтер құрылымын қарапайым етіп құрастырып,
жұмыс істеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Access кестесін басқа компьютердегі немесе
сервердегі мәліметтермен байланыстыруға және де
мұнда Paradox немесе Dbase МББЖ-ларында
жасалған мәліметтерді пайдалана беруге болады.
Access мәліметтері Excel кестелерімен де оңай
әрекеттесе алады.
8
Шебер (Мастер - Wizard) – белгілі бір есепті
шығаруға немесе бекітілген типтегі объектіні
жасауға арналған арнайы программа.
Өрнектер, мыс., Access ортасына енгізілген
мәліметтің дұрыс мәнді екендігін тексеру үшін
пайдаланылатын формулалар.
9
• Макростар программалаусыз-ақ көптеген
іс-әрекеттерді автоматтандыруға арналған
мүмкіндіктер жиыны;
•Access ортасына енгізілген VBA (Visual Basic
for Applications) тілі - Microsoft Office
ортасында қолану үшін арнайы жасалған Basic
тілінің бір нұсқасы – тәжірибелі маманға
мәліметтер өңдеудің күрделі процедураларын
программалауға мүмкіндік береді. Формалар
мен басылымдарды (отчет) қарап отырып,
олардың ақырғы қағазға түсетін нәтижелік
нұсқасының қандай болатынын білуге болады.
1
0
Microsoft Office Access интерфейсі
1.
2.
3.
4.
Лента
Тез қолжетімді панелі
Microsoft Office батырмасы
Ауыспалы аймақ
11
Кесте
4. MS Access объектілері :
Сұраныс
Модуль
Есеп
Форма
1
2
 Кестелер-мәліметтер базасының негізгі объектілері.ДҚ-да берілген
мәліметтерді объективті түрде сақтау үшін қолданылады.Кесте өрістерден
және жазбалардан тұрады.
Кестелік тәртіп
Конструктор
Кесте ісмері
Кесте импорты.
Кестелермен байланыс
Есеп-кестеде немесе сұратуда берілген мәліметтерді баспаға
шығыру үшін қолданылады. Есепті қалыптастыру үшін
есептелетін өрістер, топтастырулар, іріктеу шарттарымен бірге
әр түрлі кестелерден мәліметтер жинайтын сұрау салулар
жасалады.
Есеп құрудың 5 түрі бар:
- Конструктор көмегімен;
- Жартылай автоматты түрде есеп
ісмерінің көмегімен;
- Кесте немесе сұратудан таңдап
алынған автоматты түрде есеп ісме
көмегімен;
- Диаграмманың әрбір қадамы арқ
жүргізілетін диаграмма ісмерін
пайдалану көмегімен;
- почталы- наклейка ісмері көмегі
почталы наклейкалар құру.
Макрос-бір немесе бірнеше
макрокомандаларын бойында
сақтайтын қуатты программа.
Access стандарттық құралдар тапсырыс берушінің небір шеберлікті
талап ететін шарттарын қанағаттандыруға жетпейді, программашы
бұл үшін қажетті модульдер жазады.
Модуль процедуралардан және сипаттамалар жиынын
ұйымдастыратын процестерден тұратын құрылым.
Модульдер стандартты,есеп беруші және форма
модульдері болып жіктеледі.
1) Жедел (оперативті) режим – бірден
МБ (мәліметтер базасы) терезесінде
жұмыс істеу, яғни оларды қарау, өзгерту,
керектісін таңдау жұмысын жүргізу;
2) Конструктор режимі – алдын ала
объект макетін-жобасын, құрылымын
жасау және оны толықтырып өзгерту.
1
9
Тәсіл
Сипаттама
Конструктор
режимі
Кестелер режимі
Өрістердің атауын, Деректер типін және Мәтіндік, сандық өрістер үшін
өлшемін беріп, кілттік өрісті тағайындап, кестені сақтау
ACCESS автоматты Ақпараттың типін, Мәтіндік, сандық өрістердің өлшемін
тағайындайды, сондықтан берілгендерді бірден енгізуге болады. Кестені
сақтап, жапқаннан кейін ACCESS кілттік өрісті тағайындауыңызды немесе
программамен берілгенді қабылдауыңызды ұсынады
Кесте мастері
Берілген кестелер үлгісінен өрістер таңдайсыз. Деректер типі және басқадай
қасиеттері алдын - ала анықталған
Кестелер импорты Барлық өрістер аты Деректер типі берілгендерімен бірге импортталады
Кестелермен
байланыс
Кестеге Деректер басқадай ДБ тиеледі
20
Бұдан басқа МБ файлына жеке терезесі бар
тағы бір құжат кіреді ол: Мәліметтер
схемасы. Мұнда кесте араларында
байланыстар орнатып, оларды көріп,
өзгертіп, керек емесін алып тастауға болады.
Байланыстар мәліметтерді бақылап,
сұраныстар мен басылымдар жасауға
көмектеседі.
2
1
•
•
•
•
•
•
•
•
мәтіндік (текстовый);
сандық (числовой);
ақшалық (денежный);
санауыш (счетчик);
дата/уақыт (дата/время);
логикалық (TRUE немесе FALSE);
MEMO өрісі;
OLE объектісі өрісі (бұл өрістің мәні – МБ-ға енгізілген OLE
объектісі; мұндай өріс мультимедиялық мәлімет сақтай алады)
• Гиперсілтеме (Гиперссылка)
• Алмастыру шеберлері (Мастер подстановок)
2
2

Кілт (ключ) немесе түйін – кесте жазбаларын
анықтайтын немесе кестелер арасындағы
байланыстарды ұйымдастыратын бір немесе бірнеше
түйінді өрістер. Олардың бір мәні кесте ішінде екінші
рет қайталанбауы тиіс. Түйінді өріс (ключевое поле) –
кестедегі жазбаларды таңдап алу мақсатында мәндері
қолданылатын негізгі өріс. Түйінді өріс ретінде
көбінесе нөмір (санауыш) қолданылады.
2
3
Кестедегі әрбір жазбаның бірінші реттегі
түйінді өрісі (кілті) болуы тиіс, ол
идентификатор (немесе адрес) болады. Кілт
бір немесе бірнеше өрістерден тұрады.
Бірінші реттегі кілттің әрбір мәні бұл кесте
ішінде қайталанбауы тиіс (д. б. уникальным).
Бұдан бөлек кестенің қарапайым (екінші
реттегі) кілттері де бола береді.
2
4
ACCESS
жүргізу
программасының
жұмысын
:
командаларын таңдаймыз немесе жұмыс
столында
орналасқан
жарлыққа
тышқанның батырмасын екі рет басамыз
25
Приступая к работе с Microsoft Office
Access терезесіндегі бөлімнен Новая пустая
база данных Новая база данных командасын
таңдау.
Новая база данных аймағындағы өрістен Файл
атауына ат беріңіз.
Создать батырмасын таңдаңыз.
Жаңадан МБ құрылады және кесте режимінде
жаңадан кесте құрылады.
26
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа