close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Управління
розвитком та
саморозвитком
вчителя
Підготувала
заступник директора Львівської правничої
гімназії
Віра Ярошевич
“ Вчитель живе доти, доки
вчиться; як тільки він
перестає вчитися, в ньому
вмирає вчитель"
К. Ушинський
Саморозвиток
Це свідомий, цілеспрямований процес
підвищення рівня своєї професійної
компетентності й розвитку
професійно значущих якостей
відповідно до зовнішніх соціальних
вимог, умов професійної діяльності
та власної програми розвитку
Заступнику директора важливо
будувати свою діяльність,
дотримуючись певних правил:
 забезпечувати самостійний вибір педагогом
теми самоосвітньої діяльності та форм її
реалізації;
 надавати самоосвіті вчителя практичної
спрямованості;
 враховувати психофізіологічні та професійні
особливості вчителя;
 забезпечувати системність і послідовність
проходження педагогом усіх етапів
самоосвіти;
 організовувати демонстрацію успіхів та
досягнень учителя;
 демонструвати власний приклад
самоосвітньої діяльності.
Компетентно оцінити
самоосвітню роботу
вчителя через:
 аналіз уроку, виховного заходу;
 підготовлені вчителями доповіді, реферати,
виступи на засіданнях;
 творчі звіти вчителів (засідання педагогічних
рад);
 участь у творчій роботі (розробка програм,
уроків, дидактичного матеріалу, сценаріїв
свят, вечорів);
 участь учителів в індивідуальних та
колективних формах методичної роботи;
 анкетування, діагностування.
форми роботи
з учителями
Колективна
засідання педагогічної ради,
психолого-педагогічні
семінари,
аукціони педагогічних ідей
Групова
засідання методичних
об'єднань,
творчих груп, заняття
школи молодого вчителя
Індивідуальна
самоосвіта, стажування,
робота над
науково-методичною
проблемою, аналізи уроків
Засідання педагогічних
рад
Школа молодого вчителя
Вчителі гімназії учасники
майстер-класу у музеї
Проведення музейних уроків
“
Стежками безсмертного Тараса”
“
Урок в музеї аптеці
Світ розчинів і звичайних дробів “
Результати самоосвітньої
діяльності вчителя:
 результативність учнів в олімпіадах та
конкурсах;
 відкриті уроки;
 позакласні заходи як для школи так і в
межах району та міста;
 результати контрольних зрізів;
 створення методичних розробок, посібників.
Мистецтво стати
успішним педагогом
Лише успішний педагог зможе виховати
успішну особистість
« Учень повинен бачити в учителеві
розумну, знаючу, думаючу, закохану в
знання людину.
Чим глибші знання, чим ширший
кругозір, ширша всебічна наукова
освіченість учителя, тим більшою
мірою він не тільки вчитель, а й
вихователь »
В.О. Сухомлинський
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа