close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Скадовськ
2014
1
Нормативно-методична база
2
Структура навчального року.
3
4
5
6
7
8
Інформатика в 2-3 класах
Перший урок 2014-2015
Педагогічні особливості навчання
учнів у 6 класах
9
Інформатика в 6 класі
10
Олімпіади і конкурси
11
МАН, предметні тижні
Поради вчителям
Нормативно – правове забезпечення
Документація кабінету ІКТ
Скадовська РЦМК
12
План роботи РЦМК
на 2014-2015 н.р.
інформатика
Нормативно-методична база
 Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»
 Про зміни в Типових навчальних планах старшої школи - Наказ Міністерства № 657
від 29.05.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
27.08.2010 № 834»
 Про зміни в Типових навчальних планах основної школи - Наказ Міністерства № 664
від 29.05.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 03.04.2012 р. № 409»
 Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки
України (Наказ МОН № 750 від 24.06.14 року)
 Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки
знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних
меншин та вивчення цих мов (Лист МОН № 1/9-282 від 03.06.14 року)
 Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних
закладах у 2014/2015 навчальному році (Лист МОН № 1/9-376 від 25.07.14 року)
 Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015
навчальному році
 Про проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році
Структура навчального року
 Відповідно до Листа Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні
плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015
навчального року» Навчальні заняття організовуються за семестровою
системою:
І семестр - з 1 вересня до 26 (27 для шкіл, які працюють за шестиденним
робочим тижнем) грудня
ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.
Рекомендовані терміни канікул:
осінні з 27 жовтня до 2 листопада
зимові з 29 грудня до 11 січня,
весняні з 23 до 29 березня.
 Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової
атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня)
і старшої (22 – 28 травня) школи.
 У 2014/2015 навчальному році державну підсумкову атестацію для учнів
основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з
трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета
за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями,
розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.
 Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників
9-х класів 10 – 11 червня, 11-х класів – 30 – 31 травня.
Перший урок
Перший урок 2014/2015 навчального року –
«Україна – єдина країна».
 Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й
цілісності України, її багатонаціонального народу як національної
ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної
держави.




Під час уроку мають бути реалізовані такі завдання:
ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення
державності України;
формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе
українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та
українського народу;
формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та
стати на захист державних інтересів країни;
виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення
до традицій українців та представників інших національностей,
що населяють країну.
Педагогічні особливості навчання учнів
у 6 класах
Основні новації :
 продовження вивчення двох іноземних мов за бажанням
учнями, які розпочали їх вивчати у 5 класі
 продовження вивчення інформатики
 посилення використання здоров’язбережувальних
технологій
 підвищення уваги природничо-математичній освіті
Перехід від молодшого
шкільного до молодшого
підліткового віку, етичне і
соціальне дорослішання,
підвищення значущості
міжособистісних стосунків
Бурхливий фізичний і
розумовий розвиток,
підвищена збудливість,
імпульсивність, швидка
стомлюваність,
короткотривала увага та
зосередженість
Вікові психологічні
особливості
шестикласників:
Розвиток довільності
психічних процесів, перехід
від механічного до смислового
запам’ятовування,
аналітичного мислення,
збільшення швидкості та
обсягу сприйняття
Здатність до регулювання
власних емоційно-вольових та
когнітивних процесів
Поради вчителям:
 Вже з перших уроків бажано пропонувати завдання на
спостережливість, виявлення істотних ознак предметів,
встановлення зв'язків між декількома об'єктами тощо.
 Звернути увагу на систематичність повторення вивченого
навчального матеріалу для тренування стійкості
запам'ятовування.
 Часто використовувати усні завдання та вправи для дослівного
запам'ятовування та відтворення, яке є важливим засобом
поповнення словникового запасу і формування культури
мовлення, розвитку довільної пам'яті і самоконтролю, уміння
помічати помилки у відтвореному та виправляти їх.
 Для формування прийомів довільної уваги пропонувати учням
поряд із звичайною діяльністю завдання на складання плану її
виконання та перевірку.
 Поступово збільшувати обсяг та складність текстів для
самостійного читання, кількість дій в задачах для
розв'язування.
Поради вчителям:
 Для активізації навчально-пізнавальної діяльності пропонувати
учням самостійно складати завдання і ставити однокласникам
запитання стосовно вивченого теоретичного матеріалу.
 Для розвитку довготривалого мислення заохочувати учнів до роботи
з підручником, систематично працювати над розвитком усного та
писемного мовлення школярів (коментування дій, усні вправи,
складання задач і запитань), використовувати завдання з логічним
навантаженням, творчі завдання, пов'язані з опрацювання різних
видів інформації та способів подання їх виконання.
 Постійну увагу приділяти емоційній стороні навчання та
стимулюванню інтересу до навчальної діяльності, використовуючи
заохочення, вербальну похвалу, ігрові моменти тощо.
 Допомагати учням навчитись самостійно здобувати знання:
користуватись додатковою літературою, довідниками, словниками,
комп'ютером, Інтернетом, враховуючи індивідуальні особливості
учнів в період становлення інтелектуальної активності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти;
Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОНУ №
854 від 11.09. 2009 р .);
Положення про кабінет інформатики та інформаційно –
комунікаційних технологій навчання ЗНЗ (наказ МОНУ № 407 від
20.05. 2004 р.);
Положення про ДПА учнів ( вихованців ) у системі загальної
середньої освіти ( наказ МОНУ № 1151 від 21.12. 2009 р.);
Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців )
навчальних закладів системи загально середньої освіти;
Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ (наказ
МОНУ № 498 від 03.06.2008 р.);
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ
Міністерства N 329 від 13.04.2011);
Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного
процесу під час проведення навчальної практики учнів ЗНЗ ( лист
МОНУ № 1/9 – 651 );0
9. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ (лист МОНУ №
1/9– 651 від29.10.2007 р.);
10.Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час
навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи
загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 17.05.2004, за № 620/9219.
11.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від
29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального
комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального
комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу
(інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для
загальноосвітніх навчальних закладів»
12.Наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використання
комп‘ютерних програм у навчальних закладах».
 Лист “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних
умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів № 1/9-497 від 17.07.2013
 Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63 “Державні
санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу ”
 Лист “Щодо умов придбання ліцензійного програмного забезпечення ” від 05.06.2012 № 1/9-429
 Лист МОН України від 16.06 2014 р. № 1/9-319 “Організація навчання і перевірки
знань,проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в
загальноосвітніх навчальних закладах”
 Наказ МОН України від 02.12.2004 N 903 Про затвердження Правил використання
комп'ютерних програм у навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 N 578 )
 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 № 9 «Державні
санітарні правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в
навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.00998
 Наказ МОН України від 01.10.2012 N 1060, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5
жовтня 2012 р. за N 1695/22007 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»
 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов
для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН № 1/9-497 від 17.07.2013)
 Наказ МОН України від 04.08.2014 р. №895 «Про зміни до навчальних програм для
загальноосвітніх навчальних закладів»
Інформатика
1.
2.
Санітарно-гігієнічні
вимоги
Санітарний паспорт
Акт дозвіл
3.
4.
5.
Положення про кабінет ІКТ
6.
7.
8.
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ У КАБІНЕТІ
ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Акт вводу в експлуатацію (оформлюється
при відкритті кабінету).
Акт дозволу на проведення занять, який
оформлюється щорічно на початок
навчального року.
Акт перевірки заземлення.
Положення про кабінет обчислювальної
техніки.
Санітарні правила та норми при
проведенні занять із комп'ютерною
технікою.
Санітарний паспорт кабінету.
Інструкція з питань охорони праці.
Інструкція по протипожежній безпеці.
Інформатика
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ У КАБІНЕТІ
ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ
9. Інструкції на робочому місці (виписка з
СанПІН).
10. Інструкція по тушінню пожарів.
11. Журнал проведення інструктажу з питань
охорони праці.
12. План евакуації з кабінету у аварійних
ситуаціях.
13. Список прав для зняття зоревого стомлення
14. Список вправ для зняття фізичного
стомлення.
15. Список учнів з порушеннями зору,
підготовлений медичним робітником школи
16. Карта умов праці.
17. Копія наказу по навчальному закладу про
покладання обов'язків завідуючого
Санітарно-гігієнічні
вимоги
Санітарний паспорт
Акт дозвіл
Положення про кабінет ІКТ
Інформатика 2-3 класи
 З метою приведення назви навчального предмета «Сходинки до
інформатики» у відповідність до Порядку поділу класів на групи при
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за №
229/6517, внесено зміни у додатки 17 до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту від 10. 06.2011 № 572 «Про Типові навчальні
плани початкової школи», замінивши у позиції «Навчальні предмети»
слова «Сходинки до інформатики» словом «Інформатика». Звертаємо
увагу, що при записі назви предмета у журналі пишемо - Інформатика.
 Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із
використанням комп'ютерів, тому клас ділиться на групи так, щоб кожен
учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером,
але не менше 8 учнів у групі, відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки від 20.02.2002 № 128.
 При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна
тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98
«Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в ЗНЗ та
режим праці учнів на персональних комп'ютерах».
Інформатика2-3 класи
 Час роботи молодших школярів за комп'ютером на уроці не повинен
сумарно перевищувати 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель
знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична
частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення
ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.
 Після роботи за комп'ютером необхідно проводити гімнастику для
очей, яка виконується учнями на робочому місці.
 Комп'ютерна підтримка курсу - http://www.osvita-dim.com.ua
 Особливістю навчальної програми курсу «Інформатика» у 3 класі є
наявність у ній розділу «Створення проектів». Основним завданням
вивчення цього розділу в 3 класі є ознайомлення учнів з основними
принципами проектної діяльності та навчання учнів реалізації етапів
роботи над проектом:
від етапу постановки завдання до
етапу захисту проекту на прикладах
роботи над конкретними проектами.
Інформатика - 6 клас
Відповідно до навчальної програми в 6 класі будуть
вивчатись наступні розділи:
Назва розділу
Кількість годин
Алгоритми та їх виконавці
7
Поняття операційної системи
6
Мультимедіа
4
Текстовий процесор
8
Комп’ютерні мережі
8
Резерв
2
Всього
35
Інформатика - 6 клас
 Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу
інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:
 - 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних
знань,
 - 70% навчального часу відводиться на формування практичних
навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
 Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення 10
практичних робіт (для Державної програми), вказані в програмі, є
обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Зміст
практичних завдань треба добирати так, щоб тривалість їх
виконання не перевищувала 20 хвилин.
 В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої
підготовки учнів з інформатики за Державним стандартом базової
і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний
підхід
Інформатика
Методи формування компетентностей учнів:
-
звернення до досвіду учнів;
відкрите обговорення нових знань;
розв’язування проблемних задач і обговорення проблемних ситуацій;
організація дискусій;
ігрова діяльність;
проектна діяльність.
Учитель повинен уміти:
- виявляти повагу до учнів, до їх суджень та питань;
- відчувати проблемність ситуацій, що вивчаються;
- пов’язувати матеріал, що вивчається з повсякденним життям та
інтересами учнів, враховуючи їх вікові особливості;
- закріплювати знання та вміння на практиці;
- планувати уроки використовуючи різноманітні методи та форми
навчання;
- ставити мету та оцінювати її ступінь досягнення разом із учнями;
- оцінювати досягнення учнів не тільки балами, а й змістовною
характеристикою.
Інформатика
Підручники з інформатики для 6 класу:
1. «Інформатика. 6 клас» (автори Н.В. Морзе, О.В.Барна, В.П. Вембер, О.Г.
Кузьмінська, Н.А. Саражинська), видавничий дім «Освіта»
2. «Інформатика. 6 клас» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.) Видавництво «Генеза»
Для методичної підтримки викладення навчання інформатики за даним
підручником авторами створено веб-сайт «Інформатика для всіх»,
розміщений за адресою http://allinf.at.ua
Враховуючи вікові особливості учнів 6 класу, для
формування практичних навичок, доцільним буде обрати
навчальне середовище виконання алгоритмів Scratch, що
його можна завантажити за посиланням:
http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download.
Інформатика
Для учнів 5-го класу залишаються чинними Інструктивно-методичні
рекомендації (лист Міністерства освіти і науки України
від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу
у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових
дисциплін в основній школі»).
Для учнів 7-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що
містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 №1/9-426 «Щодо
інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
(Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України № 17-22, 2012 р.)
Звертаємо Вашу увагу, що чинність навчальних
програм слід перевіряти у переліку навчальних
програм, підручників та навчально-методичних
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.
Інформатика
Позакласна робота
1. Всеукраїнська олімпіада з базової дисципліни
«Інформатика»
2. Інтернет – олімпіади
3. Другий дистанційний турнір
4. Міжнародний конкурс з інформатики “Бобер”
5. День безпечного Інтернету
6. Міжнародний конкурс з веб-дизайну
План роботи РЦМК на 2014-2015 н.р.
ІІ засідання – 10.10.2014 р., Скадовська ЗОШ І-ІІІ ст.№2
1.Розв’язування оптимізаційних та статистичних задач засобами MS Excel.
Практичне заняття, Буланова І.М.
2.Підготовка до проведення ІІ туру олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.
Розгляд олімпіадних задач з інформатики та ІКТ для проведення І етапу Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін.
Обговорення, Дудченко В.М., керівник РЦМК
3.Про проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер2014».
Інформування, Дудченко О.М., методист РМК
4.Методичні поради щодо викладання окремих тем з курсу інформатики за запитами вчителів.
Обговорення, учителі інформатики
5.Про апробацію підручників.
Інформування Дудченко О.М., методист РМК
ІІІ засідання – 16.01.2015 р., Новомиколаївська ЗОШ
1.Круглий стіл «Використання смарт - дошки у навчально - виховному процес».
Практичне заняття, Павленко Т.Г., Новомиколаївська ЗОШ
2.Підсумки участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах та інших змаганнях з інформатики.
Інформування, Дудченко О.М., методист РМК
3.Творчі звіти учителів, що атестуються.
Творчі звіти вчителів інформатики
4.Розбір завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовка учнів до участі у ІІІ
етапі олімпіад.
Практичне заняття Дудченко В.М., керівник РЦМК, Буланова І.М., Скадовська ЗОШ №2
Інформатика
ІV засідання – 10.04.2015, Скадовська ЗОШ №3
1.Сервіси Web 2.0 та їх ефективне використання в навчально-виховному процесі.
Практичне заняття, Соценко В.В., Скадовська ЗОШ №3
2.Формування ІКТ-компетентності школярів.
Доповідь Ткачук О.Д.,Тарасівська ЗОШ
3.Про підготовку до проведення державної підсумквої атестації з інформатики.
Дудченко О.М., методист РМК
Консультпункт для молодого учителя інформатики: СНВК “Скадовська
академічна гімназія”, керівник - Дудченко В.М.
Корисні посилання:
Навчальні програми
Державні стандарти
Навчальні плани
Методичні рекомендації
Список навчальних програм, підручників та навчальнометодичних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням українською мовою у 2014/2015
навчальному році
 Список навчальних програм, підручників та навчальнометодичних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для використання
у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням
російською та іншими мовами національних меншин у
2014/2015 навчальному році





Корисні посилання:
Методичні рекомендації Комунальної установи “Скадовський
районний методичний кабінет” щодо викладання базових дисциплін
у 2014/2015 навчальному році
Математика
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
Скадовська РЦМК
інформатика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа