close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Підготував:
Вчитель трудового навчання
Монастириської ЗОШ І – ІІІ ст.
Сагаш Борис Леонідович
Народився 4 липня
1962 року.
У 1981 р. закінчив
Кременецьке
педагогічне училище.
В 1990 р. закінчив
Львівський державний
університет
В Монастириській ЗОШ
працюю з 1984 року.
Педагогічний стаж –
29 років.
Категорія - вища
Навчаючи –
учись,
Навчаючись
твори,
У процесі
творчості - навчай
Інтерактивне навчання
Самостійна робота
Наукою доведено, що самостійна робота
учнів в два рази ефективніша за монолог
учителя чи бесіду. Особливого значення
набрала самостійна робота пошукового
характеру, метою якої є сам процес
засвоєння знань, умінь, їх отримання, а також
формування позитивних моментів навчання.
Самостійна робота проводиться у вигляді
лабораторних і практичних робіт.
Основні завдання
проектної технології.
· Не лише передати учням суму тих
чи інших знань, а навчити здобувати
ці знання самостійно, вміти
застосовувати їх для розв’язання
нових пізнавальних і практичних
завдань.
· Сприяти учневі у здобутті
комутативних навичок , тобто
здатності працювати у різноманітних
групах, виконуючи всілякі соціальні
ролі (лідера, виконавця ,
посередника тощо).
· Розширити коло спілкування дітей,
знайомство з іншими культурами,
різними точками зору на одну
проблему.
· Прищепити учням уміння
користуватися дослідницькими
прийомами: збирати необхідну
інформацію, вміти її аналізувати з
різних точок зору, висувати різні
гіпотези, уміти робити висновки.
ПРОЕКТ
Процес виготовлення виробу
складається з чотирьох етапів:
Диференційований
підхід до учнів
• Диференціальні завдання
• Самостійна робота
• Кросворди, ребуси, загадки
• Нестандартні уроки
Диференціальні завдання
Використовуються при перевірці
домашнього завдання,для
виконання практичних робіт, при
закріпленні вивченого матеріалу.
1. Картки завдання
2. Технологічні картки
3. Кросворди
РОБОТА В ПАРАХ
Робота в парах дає учням можливість подумати,
обмінятися ідеями з партнером. Вона сприяє розвитку
навичок спілкування, критичного мислення, уміння
переконувати й вести дискусію. Використовувати
роботу в парах варто тоді, коли завдання потребують
спільної праці.
Робота з іформаційними
джерелами
Використання ІКТ
Трудове навчання — це особливий
навчальний предмет, який вимагає
засвоєння учнями великої кількості
різнобічних умінь та навичок, без
яких неможливе подальше
формування, вдосконалення
алгоритмів дій та їх творче
застосування. Тому другий
інструмент, який доцільно
використовувати – це відеоролики з
поетапним виконанням практичної
роботи. Їх використання дозволяє
учням наперед бачити кінцевий
результат роботи і шляхи його
досягнення, концентрувати увагу на
навчальному матеріалі, працювати
швидко, науково організовувати
свою діяльність А вчитель більше
приділяє уваги особистій консультації
у поточному інструктажі. Робота
виконується швидше, спокійніше і
впевненіше. Час на виконання
практичної роботи зменшується
втричі. Удосконалений таким чином
урок дозволяє збільшити час для
самостійного опрацювання
закріплення нового матеріалу та
виконання творчих завдань.
Під час проведення уроків
широко використовую
програмні засоби навчання
та мультимедіа:
презентації,
відеоролики,
комп’ютерні програми
тощо.
КОНКУРС-ЗМАГАННЯ
Формування колективізму і
взаємодопомоги
Це пов'язано з розробкою ескізів,
конструюванням виробів, надання їм
естетичного вигляду. Тому трудова
діяльність виступає не як певна
практична діяльність, а як взаємодія
школяра зі своїми товаришами, учнями.
Якість виробу оцінює колектив, тому
спільна робота має своє вагоме
значення і колективна думка відіграє не
останню роль у формуванні моральних
та трудових якостей колективу.
Уроки в столярній
майстерні
Уроки в слюсарній
майстерні
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
Мета: формування
готовності учнів до
свідомого та
виваженого вибору
професії, підготовка
до активного
трудового життя;
визначення
професійних
інтересів;
розширення уявлення
учнів про професії, їх
типи, якості
необхідні для різних
типів професій.
Виставки учнівських
робіт
СУСПІЛЬНО-КОРИСНА
ПРАЦЯ
Виховна цінність
суспільно корисної
праці в тому, що
школярі вчаться
безкорисливо робити
добрі справи,
усвідомлюють
необхідність
поєднання суспільних
та особистих
інтересів, розвивають
почуття обов'язку
перед людьми.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛІМПІАД
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа