close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗНВР ССЗШ № 37 КРАВС Л.Є.
1
Технологія
Проектна
Технологія
Технологія
традиційного
Технологія
технологія
Технологія
Технологія
програмованого
Технологія
розвитку
навчання
Ігрові
технології
Технологія
колективного
Технологія
проблемного
особистісно
навчання
модульного
критичного
навчання
розвивального
способу
інтерактивного
навчання
орієнтованого
навчання
мислення
навчання
навчання
навчання
2
Технологія
традиційного
навчання
Це авторитарна педагогіка вимог.
Навчання дуже слабо пов’язане із
внутрішнім життям учня, з його
різноманітними запитаннями і
потребами. Відсутні умови для прояву
індивідуальних здібностей, творчих
проявів особистості.
3
Технологія
розвитку
критичного
мислення
Така організація процесу навчання, що розвиває вміле
відповідальне мислення, що дозволяє людині
формулювати надійні вірогідні судження; логічно
побудувати свої думки, навести переконливу
аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати
єдино правильне розв’язання проблеми; бути відкритим
до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у
відстоюванні своєї позиції.
4
Технологія
колективного
способу
навчання
Така організація процесу навчання, в основу якої
покладено навчання учнів у малих групах, яке
побудовано таким чином, що основна
відповідальність за пізнавальний процес лежить
на самих учнях (навчання, орієнтоване на учня).
5
Ігрові технології
навчання
Форма організації навчання, виховання і розвитку
особистості, яка здійснюється педагогом на основі
цілеспрямовано організованої діяльності учнів за
спеціально розробленим ігровим сценарієм,
спираючись на максимальну самоорганізацію
учнів при моделюванні досвіду людської
діяльності.
6
Технологія
особистісно
орієнтованого
навчання
Така організація навчального процесу навчання, в
основі якої лежить визначення індивідуальності,
самобутності, саморозвитку особистості учня,
виходячи із виявлення його індивідуального,
неповторного, суб’єктивного досвіду, здібностей,
інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей
реалізувати себе в пізнанні, навчальній
діяльності, поведінці.
7
Технологія
проблемного
навчання
Така організація процесу навчання, в основі якої
лежить створення викладачем самостійної
пошукової діяльності школярів із роз’ язання
навчальних проблем, у ході якої формується нове
знання, уміння, навички та розвиваються
здібності, активність,зацікавленість, ерудиція,
творче мислення та інші особисто значущі якості.
8
Технологія
розвивального
навчання
Це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час
якого враховуються та використовуються
природні закономірності індивідуального
розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань,
умінь, навичок і способів розумових дій,
самокерованих механізмів особистості, емоційноціннісної та діяльнісно-практичних сфер.
9
Технологія
інтерактивного
навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання, за яких
кожен учень відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність.
1
0
Технологія
програмованого
навчання
Текст слайда
Це технологія самостійного індивідуального
навчання за попередньо розробленою
навчальною програмою з допомогою спеціальних
технічних засобів, що забезпечує кожному учню
можливість здійснення навчання у відповідності
до його індивідуальних здібностей.
1
1
Проектна
технологія
Один з варіантів продуктивного навчання, метою
якого є не засвоєння суми знань і не проходження
освітніх програм, а реальне використання,
розвиток та збагачення власного досвіду учнів та
їх уявлення про світ.
1
2
Технологія
модульного
навчання
Сутність навчання полягає в тому, щоб той, хто
навчається, міг самостійно працювати із
запропонованими йому індивідуальними
програмами, що містять банк інформації та
методичні рекомендації щодо виконання
завдання.
1
3
Цінність будь-якого інструмента визначається
тим, чиї руки його тримають.
Народне прислів`я
1
4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа