close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Організація та стан психологічного супроводу
НВП дітей з особливими освітніми потребами
Антипенко Т.П., практичний психолог ЦППСР
-формування та коригування інформаційних
банків даних на учнів з особливими освітніми
потребами;
-діагностична робота;
- корекційно-реабілітаційна та
відновлювальна робота;
- психологічна просвіта
ІНФОРМАЦІЙНІ БАНКИ ДАНИХ НА ДІТЕЙ ООП
ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА







співвідношення рівня розумового розвитку дитини і
вікової норми;
рівня розвитку когнітивної сфери;
особливості емоційно-вольової сфери;
індивідуально-типологічних особливостей;
рівня сформованості мотивації до навчання;
рівня розвитку комунікативних здібностей;
розумової працездатності та темпу розумової
діяльності.
Діагностичні обстеження проведені зі 978 дитиною, з них:
818 учнів загальноосвітніх шкіл та
160 дітей дошкільних закладів
Корекційно-реабілітаційна та
відновлювальна робота



корекцію та розвиток психічних процесів – 97 дітей
(113 занять);
заняття спрямовані на успішну адаптацію та
соціалізацію – 36 учнів (35 занять);
корекцію негативних емоційних станів: агресивності,
тривожності – 114 школярів (101 заняття).
Психологічна просвіта
була націлена на розгляд питань :
 “Індивідуальний підхід до дитини з особливими
потребами ”;
 “Особливості роботи з дітьми, які мають значні
проблеми в розвитку;
 “Діти з особливими потребами” ;
 “Особливі діти, які вони” ;
 “Супровід дітей з особливими освітніми потребами” ;
 “Напрямки корекційної роботи з дітьми, які мають
вади в інтелектуальному розвитку”
Проблемними залишаються питання:




моніторинг діагностики дитини з урахуванням індивідуальних
особливостей розвитку, щодо відновлення чи реабілітації
дитини з особливим освітніми потребами;
посилення ролі психолого-медико-педагогічного консиліуму для
надання цілеспрямованої допомоги учасниками НВП з
подолання виявлених проблем у учнів з особливостями
розвитку;
планування роботи з учнями, складання окремих графіків
проведення занять з дітьми, які навчаються в домашніх умовах
та школі, з дітьми-інвалідами та підвищення контролю з боку
Центру та адміністрації закладів за проведенням корекційнореабілітаційною роботою з даною категорією дітей;
дистанційна форма консультування учасників НВП з питань
виховання та навчання учнів вадами розвитку.
ЗАВДАННЯ 2015 РОКУ:

продовжувати системну роботу щодо виявлення
дітей з вадами
психофізичного розвитку, починаючи з дошкільних навчальних закладів і
надавати своєчасну психолого-педагогічну та корекційну допомогу;

приймати участь у комплектуванні груп (класів) відповідно до особливостей
психофізичного розвитку та навчально- пізнавальної діяльності дітей з вадами
зору, слуху, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення,
затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю;

забезпечення системної роботи психолого-медико-педагогічного консіліуму
для надання цілеспрямованої допомоги учасниками НВП з подолання
виявлених проблем у дітей;

оптимізація змісту консультативно-методичної допомоги керівникам та
педагогічним працівникам дошкільних закладів та шкіл щодо психологопедагогічної та соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями
здоров’я

здійснення планової корекційної та корекційно-реабілітаційної роботи
(складання індивідуальних графіків, підбір програм) з дітьми, які навчаються в
домашніх умовах та школі, з дітьми-інвалідами;

проведення дистанційного консультування батьків та педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів з даного напрямку.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа