close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
План
•
•
•
•
•
•
•
•
Вступ
Загальні відомості
Економіко-географічне положення
Природні умови та ресурси
Клімат
Населення
Господарство
Цікавинки
Польща – країна з багатим досвідом
культурного та історичного розвитку. Про це
свідчить вулиці Кракова, який справедливо
називають “ польським Римом”
Офіційна назва – Республіка Польщі
Площа – 312,7 тис. км²
Населення – 38,1 млн. чол.
 Столиця – Варшава
Тип країни – країна з перехідною економікою
•
•
•
•
Склад територій – 6 воєводств
Офіційна мова – польська
Релігія – християнство
Валюта – злотий, євро
Адміністративний поділ Польщі
Прапор і герб
• Польща –
держава
Центральної
Європи.
• Межує з
Німеччиною,
Чехією,
Словаччиною,
Україною,
Білоруссю,
Литвою та
Росією.
• Природні умови Польщі загалом сприятливі
для розвитку господарства. Більша частина її
площі – це добре освоєна Польська низовина.
• 20% припадає на гори( Судети, Карпати )
З-поміж мінеральних ресурсів
вирізняють великі поклади
кам’яного та бурого вугілля
Водні ресурси країни значні. Найбільші
річки Вісла й Орда судноплавні лиши на
деяких ділянках.
Річкова мережа Польщі
Ґрунти Польщі досить різноманітні. На
півночі підзолисті та дерново-підзолисті, на
півночі – буро лісові.
Лісові ресурси невеликі: під лісами
зайнято 20% площі.
• Рекреаційні ресурси: Балтійське узбережжя
та Поморське поозер’я.
• Польські міста Краків, Варшава приваблюють
туристів своїми історичними пам’ятками.
• Польща розташована в зоні помірноконтинентального клімату.Влітку середня
температура становить +17 °С. Взимку
температура становить приблизно 0°С
• Річна кількість опадів складає близько 600
мм.
• Для демографічної
ситуації Польщі
характерний перший
тип відтворення
населення.
• Природний приріст
низький: 0,2 чол./тис.
• Спостерігається “
старіння нації ”
• Від’ємне сальдо
міграції.
Польща - однонаціональна країна.
98,7%- поляки. Незначну частку
становлять білоруси, українці, німці,
росіяни та литовці.
Польща –
індустріальноаграрна держава, яка
швидкими темпами
проводить економічні
реформи, спрямовані
на перехід до
ринкової економіки.
• Чорна металургія залежить від імпорту
залізної руди з Росії та України, тому нині в її
розвитку є певні проблеми. Основний район
розміщення чорної металургії — Верхня
Сілезія. Більше значення має кольорова
металургія, яка використовує власну сировину
(виплавка міді, цинку, срібла).
• Провідною галуззю промисловості
є машинобудування (точне й загальне).
Підприємства випускають обладнання для
вугільної промисловості, хімічних та цукрових
заводів, вагони, розвиваються
суднобудування, виробництво електронних і
електротехнічних приладів
• Хімічна
промисловість
представлена галузями
основної хімії та хімією
органічного синтезу.
Останнім часом
швидкими темпами
розвивається
фармацевтична
промисловість.
У Польщі традиційно
високий рівень розвитку
мають текстильна та
харчова промисловість.
Найважливіші промислові
центри країни — Варшава,
Лодзь, Познань, Гданськ, а
також промислові райони
Верхньої та Нижньої
Сілезії
• Провідну роль у сільському господарстві
відіграє рослинництво. Під с.г. угіддями
зайнято 61% площі країни.
• Польща займає помітне місце в Європі за
виробництвом картоплі, жита, цукрових
буряків.
Частка тваринництва у сільському
господарстві досягла 45%. Тут розводять
велику рогату худобу та займаються
свинарством. Розвиток тваринництва
стримується недостатньою кормовою
базою
Морське рибальство ведеться в
Балтійському морі й Атлантичному
океані.
Транспорт
До останнього часу основою транспортної
системи Польщі були залізниці, але на сучасному
етапі на перше місце за перевезенням вантажів
вийшов автомобільний транспорт. Розвиваються
річковий та морський транспорт
Зовнішні економічні зв'язки
До 1990 року зовнішні економічні зв'язки Польщі
були орієнтовані на країни соціалістичного табору. На
сучасному етапі основними зовнішньоекономічними
партнерами Польщі стали країни Західної та
Центральної Європи, країни Близького Сходу.
Це цікаво!
• До 1939 р. Польща була багатонаціональною
країною. Українці, білоруси, євреї, німці,
литовці становили майже третину населення.
• Найбільша українська діаспора в
центральноєвропейських країнах — у Польщі.
Тут живуть 300 тис. українців і ще 500 тис. осіб
мають українське походження. Близько 200
тис. поляків проживають в Україні.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа