close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
План:
1.Загальна характеристика азіатського
регіону. Географічне положення.
Природні умови та ресурси.
2.Населення і господарство країн Азії.
3.Японія.
4.Китай.
5.Індія.
1. Загальна характеристика
азіатського регіону. Географічне
положення. Природні умови та
ресурси.
 Азія - найбільша за площею та кількістю населення
частина світу. Площа - 44,4 млн/км2.
 Населення -4млрд чол.(61,2%)населення планети. У цій
частині світу знаходиться 48 держав і територій. Всі
Азіатські країни(крім Тайваню)є членами ООН.
 За рівнем економічного розвитку в Азії є всі




типи держав:
Високорозвинені країни;
Країни,що розвиваються;
Країни з перехідною економікою;
Країни з плановою економікою.
 За формою правління понад 2/3 азіатських держав є
республіками.
 Монархій – 13, половина з них – абсолютні.
 За державним устроєм 4/5 держави Азії є унітарними,
федеративних країн – 9.
Найбільші за площею країни Азії це :
1. Китай
2. Індія
Економіко-географічне положення
Держави Азії розташовані на перетині
важливих транспортних шляхів,які
сполучають Європу з Тихим та Індійським
океанами.
Еколого-географічне положення
різних країн регіону неоднакове.
Найбільш екологічно чистими є:
Південно-Східні
Центральні
Північні частини Азії.
Території екологічної кризи:
Японія
Північно-Східний Китай
Східна Індія
Країни Перської затоки
Казахстан
Район Приаралля є зоною екологічної
катастрафи, внаслідок цього там утворилася
соляна пустеля, що унеможливило життя людей.
Формування політичної карти Азії
 Держави-метрополії:
Велика Британія,Франція,Нідерланди,США,Японія,
Португалія.
 Деколонізація охопила азіатські країни після 2-гої
світової війни.
Остаточну незалежність країни здобули в 1991
році,після розпаду СРСР.
Природні умови та природні
ресурси.
Азія- найвища частина світу : гори, нагір’я та
плоскогір’я займають ¾ її площі.
Гірські системи тягнуться 3-ма великими поясами:
на півдні та сході – молоді сейсмічно активні гори
Альпійсько-Гімалайського і Тихоокеанського поясів,у
центрі хребти Урало-Монгольського поясу.
Кліматичні умови
 Азія простягається від арктичного кліматичного поясу
на півночі до екваторіального на півдні. Природну
перешкоду для освоєння окремих територій
Росії,Монголії та Китаю створює багаторічна
мерзлота,яка займає майже чверть Азії.
Азіатські природні ресурси:
 Мінеральні ресурси
 Паливні ресурси
 Рудні ресурси
 Нерудні ресурси
 Водні ресурси
 Земельні ресурси
 Лісові ресурси
 Природно-рекреаційні ресурси.
2.Населення та господарство
країн Азії.
Населення.
 Характерні високі показники природного
приросту,які варіюються від 9-19
чол/тис.(Китай,Ізраїль,Сінгапур,Таїланд,Казахстан,
Грузія),до 30-40 чол/тис.(арабські країни).

На території Азії проживають понад 1100 націй та
нородностей,які перебувають на різних ступенях
етнічного розвитку. Більшість азіатських країн за
національною структурою населення є
багатонаціональними.
За середньою густотою населення Азія поступається
лише Європі-86 чол/км2,а густота с-г населення тут
найбільша у світі-понад 60 чол/км2.
Господарство
 Основними видами діяльності більшості держав
залишаються екстенсивне сільське
господарство,в якому зайнято 60-80% трудових
ресурсів,та добувна промисловість.
Сільське господарство
 Сільське господарство є провідною галуззю
більшості країн. У його галузевій структурі
переважає рослинництво.
 У мусонних областях на червоноземах,жовтоземах
та чорних тропічних ґрунтах зосереджені основні
райони землеробства Азії.
 Також провідною галуззю є тваринництво
Обробна промисловість
Обробна промисловість багатьох країн Азії
представлена кустарно-ремісничими
підприємствами,які виробляють:
Килими;
Тканини;
Ювелірні вироби;
Хутряний одяг;
 Багатопрофільна промисловість ,яка представлена :
 Електроенергетикою;
 Металургією;
 Машинобудуванням;
 Хімічною промисловістю;
3.Японія
 Офіційна назва-Японія.
 Площа-372,2 тис.км2(61-ше місце у світі,19-те в Азії).
 Населення-127,5 млн.чол.(10-те місце в світі,6-те в







Азії).
Столиця-Токіо.
Тип країни- високорозвинута держава,країна”Великої
сімки”
ВВП на душу населення -$38095.
Державний устрій-конституційна монархія.
Офіційна мова-японська.
Релігії-буддизм,синтоїзм
Валюта-єна.
Валюта
Прапор
Економіко-географічне
положення
 Японія - країна – архіпелаг у Східній Азії,що




простягається дугою з півночі на південь майже на
3,5тис.км. До її складу входять 4 великі острови,їх
японці називають “основною землею”:
Хоккайдо;
Хонсю;
Сікоку;
Кюсю.
 Крім них ,налічується ще майже 7000 дрібних
островів.
 На південно-східному узбережжі держави виникло
8 велетенських морських портів:
 Кабе;
 Тіба;
 Нагоя,та інші.
 Японія не бере участі у жодних військових
блоках.
Природні умови і природні
ресурси
 Японія є країною гір. Близько 80% території
займають молоді середньовисотні гори - Японські
Альпи,найвищою точкою яких є вулкан
Фудзіяма(3777м.) У Японії близько 150 вулканів, з
них15 діючих.
 Клімат Японії мусонний. Він утричі вологіший та
значно тепліший, ніж на материку.
 Зима в країні посушлива,літо вологе.
 У липні-серпні над островами проходять
тайфуни,які приносять тривалі зливи та ураганні
вітри.
 Японія бідна майже на всі види природних
ресурсів. Хоча в надрах країни міститься багато
різних хімічних речовин,вона мало забезпечена
мінеральними ресурсами.
Населення
 За останні півстоліття народжуваність знизилась в
3,5 рази! Водночас у 2,5 рази зменшилась смертність.
 Японія вийшла на перше місце в світі за середньою
тривалістю життя - 81,8.
 Скорочення дитячої
смертності назвали
“ японським дивом ”:
вона зменшилась в 15 разів.
 Японія є однією з густозаселених країн світу.
Середня густота населення становить майже 342,7
чол/км2.
Господарство
 Японія – високорозвинена постіндустріальна
країна,яка нині посідає друге місце після США за
економічною потужністю і дає понад 10% ВВП
світу.
 Промисловість країни працює переважно на






імпортній сировині .
Чорна металургія – одна із старих галузей
промисловості країни.
Кольорова металургія стрімко розвивається у
зв’язку із зростанням попиту на її продукцію в
літакобудуванні,ракетобудуванні та електроніці.
Машинобудування є серцевиною японської
економіки,країна дає 15% світового виробництва
машин.
Хімічна промисловість ;
Лісова промисловість;
Сільське господарство;
Китай
 Офіційна назва – Китайська Народна
Республіка
 Площа -9,6 млн км2 ( з - тє місце в світі,1-ге в
Азії).
 Столиця – Пекін.
 Склад території – 23 провінції,5 автономних
районів, 4 міста центрального підпорядкуванням;
 Офіційна мова – китайська.
 Релігії – буддизм,конфуціанство,даосизм.
 Валюта – юань.
Прапор Китаю
Гроші
Китаю
 Протягом 2000 років Китай є найчисленнішою за
населенням державою світу.
Природні умови
На сх. простягається смуга прибережних рівнин і
низьких гір. Найбільшою є Велика Китайська
рівнина . Сформувались високі гори та нагір’я :
Тибет,Кунь-Лунь,Гімалаї,Тянь-Шань.
 Китай багатий на різноманітні мінеральні ресурси
та має значний запас :
 Водних ресурсів;
 Лісових ресурсів;
Населення
 Кожний 5-тий житель планети є громадянином
Китаю. Вони становлять 91% всього населення ,вони
живуть лише на 40% в східній частині країни . Густота
населення становить 139 чол./км2.
Господарство
 Китай є індустріально - аграрною країною,в якій








набули розвитку космічна й атомна
промисловість,електроніка та нафтохімія.
Промисловості:
Паливна промисловість;
Електроенергія;
Чорна та кольорова металургія;
Машинобудування;
Хімічна промисловість;
Сільське господарство;
Розвиток транспорту;
5.Індія
 Офіційна назва – Республіка Індія;
 Площа – 3,3 млн км2 (7-ме місце у світі,3-тє в Азії);
 Населення – 1,2 млрд чол.;
 Державний устрій - федеративна республіка;
 Склад території – 25 штатів,7союзних територій;
 Офіційна мова – гінді;
 Релігія – іудаїзм;
 Валюта – індійська рупія.
 Столиця – Нью-Делі;
Прапор Індії
Гроші
Економіко-географічне
положення
 Територія Індії лежить на перетині важливих
морських шляхів між країнами Європи, Африки та
Південної-Західної Азії та Австралією .
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа