close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
L/O/G/O
ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ – ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА ЗНЗ
Підготувала заступник
директора з НВР ССЗШ № 37 м. Львова Кравс Л.Є.
11.03.2014
Менеджмент – сукупність принципів, форм, методів управління
педагогічними системами та шкільним персоналом,
побудовану на наукових засадах .
Наука
Мистецтво
Менеджмент
Вид
діяльності
Процес
Категорія
людей
Менеджмент освіти – комплекс методів, форм і засобів впливу
менеджера, що сприяють найбільш ефективному досягненню
цілей навчального закладу, установи, регіональної чи
інституціональної структури, підвищенню продуктивності
праці співробітників, досягненню рентабельності і
прибутковості освітніх послуг в конкретних умовах
зовнішнього і внутрішнього середовища
Конаржевський Ю.А. та
Шамова Т.І.
ввели поняття
“педагогічний
менеджмент”
Менеджер – професійний
керівник, який пройшов
спеціальну підготовку й
усвідомлює, що він є
представником окремої
професії, а не просто
інженером, економістом,
педагогом, який
здійснює управлінську
діяльність
(Л.Карамушка)
Менеджмент – уміння досягти цілей через
інтелект, творчість, працю
Освітній маркетинг потрібен учням та
батькам для:
- розширення можливості задоволення
соціальних, особистих потреб;
- отримання якісних освітніх послуг;
- здійсненні свідомого вибору
навчального закладу
Освітній маркетинг потрібен
учителям, педагогам для:
- використання більш широких
можливостей для самореалізації;
- отримання кращого результату;
- для підвищення власного статусу
Освітній маркетинг потрібен керівникам для :
- визначення стратегії управління школою в умовах ринкових
відносин;
- забезпечення умов щодо розвитку педагогічної системи;
- ефективного управління матеріальними, фінансовими та
людськими ресурсами.
Прийняття
розумного
рішення
Організація
виконання
прийнятих
рішень.
Створення
належних умов
для ефективної
роботи.
Забезпечення
мотивів та
стимулів
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ
Контроль за
виконанням
рішень
Місія менеджера – заступника
директора школи ЗНЗ
Створення
сприятливого
середовища для
динамічної
взаємодії освітніх
процесів
Розвиток в
учнях
готовності до
змін в умовах
життєдіяльності
Творення
майбутнього
Планування
Мотивація
Організація
Класифікація функцій менеджменту
Контроль
Функції керівника навчального закладу
Чинники, які зумовлюють
вимоги до якостей, знань,
умінь і навичок менеджера
освіти
Трансформація
суспільнополітичних
інститутів
1.
2.
3.
4.
Політика
Економіка
Культура
Екологія
Основними функціями керівника навчального
закладу можна вважати наступні :
• Бачення стратегії
• Керівництво освітнім процесом та його
моніторинг
• Мотивація та управління персоналом
•Внутрішня та зовнішня комунікація
•Управління розвитком та фінансами
Роль керівника в системі шкільного
менеджменту
Управління
персоналом в
умовах
інноваційних
змін
1
Організаторська
діяльність
3
2
Професіограма
менеджера освіти
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
РІВНІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
КЕРІВНИКА ШКОЛИ
4
1
3
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧИМІ
ЯКОСТІ
СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
СТИЛІ УПРАВЛІННЯ
МОДЕЛІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
2
ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Управлінські технології
•аксіологічні пріоритети у
визначенні запитів ринку освіти
Маркетингові технології
PR-технології
Технологія прийняття
управлінського рішення
Технологія
планування
Технологія
проектування
•гуманістична спрямованість
зв’язків з громадськістю
•пріоритет принципу консенсусу та
колегіальності у прийнятті
управлінських рішень
• спрямованість на досягнення
конкретних результатів на
принципах співпраці
•узгодження принципів
проектування з гуманістичними
принципами
УПРАВЛІНСЬКІ ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
1
2
Оцінка якості не зводиться тільки до тестування
знань учнів, але є показником якості освіти.
Оцінка якості освіти здійснюється комплексно
у всіх напрямках його діяльності.
3
Якість результатів освіти забезпечується якістю діяльності усіх
структур:
Шкільна бібліотека, як інформаційно-ресурсний центр
Програми збереження здоров'я учнів
Моніторинг становлення особистості школяра
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –
ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- Формування іміджу
школи
- Вдосконалення роботи різних команд: управлінських,
методичних, творчих.
- Суспільний колектив: педагоги + учні + батьки - суб’єкти
внутрішньошкільного управління.
- Кожен із суб’єктів має доступ до управління закладом через:
А) Раду школи;
Б) педагогічну раду, участь в органах громадського та
учнівського самоврядування;
В) індивидуальну участь.
Професіограма менеджера
освіти
Якості
Знання
Уміння і
навички
Професіограма менеджера освіти
Суспільноспрямловані
Якості
Особистісні
Професійнопедагогічно
спрямовані
Якості і властивості менеджера
освіти
Професійнопедагогічно
спрямовані
рефлексійні
комунікативні
Песпективногностичні
організаційні
експресівні
Суспільно
спрямовані
патріотизм
інтелігентність
гуманізм
прагнення до
висот своєї
професії
суспільна
активність
Громадянська
моральноетична зрілість
Професіограма менеджера освіти
Соціально-педагогічні
Психолого-педагогічні
Методичні
Управлінські
Знання
Професіограма менеджера освіти
Уміння і навички
Гностичні
Організаторські
Проектувальні
Координаційні
Конструктивні
Прикладні
Комунікативні
Педтехнічні
ОРГАНІЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Мотивація
Інструктування
Структура
органі
заторської
діяльності
Переконання
Допомога
Стимулювання
Забезпечення єдності дій
Портрет менеджера освіти
1. Здатність до планування та прийняття рішень.
2. Робота з людськими ресурсами.
3. Організованість та доцільне використання часу.
4. Комунікація.
5. Навички спілкування.
6. Забезпечення розвитку членів колективу.
7.Лідерство.
8/8/
8 . Управління змінами.
L/O/G/O
11.03.2014
КЕРУВАТИ – МИСТЕЦТВО ВЕСТИ
ДО УСПІХУ ІНШИХ.
Давайте людям можливість постійно
відчувати свою значущість - і робіть це щиро.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа