close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
•Машинобудування
•Хімічна промисловість
•Лісова і деревообробна промисловість
•Промисловість будівельних матеріалів
•Легка промисловість. Художні промисли
•Харчова промисловість
•Сільське господарство: -Рослинництво
-Тваринництво
ГОСПОДАРСТВО
Машинобудування


Машинобудування – провідна галузь промисловості, яка забезпечує
випуск різноманітних машин й устаткування для всіх галузей господарства
та населення.
У машинобудівному виробництві розрізняють три основних типи:
• Масове виробництво - безперервне виготовлення обмеженої номенклатури
виробів на вузькоспеціалізованих робочих місцях.
• Серійне виробництво - виготовлення обмеженої номенклатури виробів, що
повторюється через певні проміжки часу, із широкою спеціалізацією
робочих місць.
• Одиничне виробництво - відзначається виготовленням широкої номенклатури
виробів в одиничних кількостях, що повторюється через невизначені
проміжки часу або взагалі не повторюються.

Традиційне машинобудування поділяють на такі групи галузей: важке
машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування;
точне машинобудування; виробництво металевих виробів і заготовок;
ремонт машин і устаткування.

Центри машинобудування України: Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса,
Харків, Сімферополь. Машини та обладнання для хімічної промисловості
виробляються у Сумах, Полтаві, Сніжному. В Західно-Українському та
Центрально-Українському економічних районах переважає працемістке й
неметаломістке виробництво: добре розвинуті верстатобудування,
автобудування, виробництво різних приладів, електро- та радіоапаратури,
засобів автоматизації, технологічного обладнання.
Хімічна промисловість


Хімічна промисловість – це комплексна галузь, що визначає
рівень НТП, забезпечує всі галузі народного господарства
хімічними технологіями та матеріалами й виробляє товари
масового споживання.
До складу хімічної промисловості входять такі галузі:
• гірничо-хімічна (видобуток природної хімічної сировини:
калійні солі(Калуш, Стебник), кухонні солі (Артемівськ,
Солотвине, Сиваш), сірки (Яворів, Новий Розділ), фосфоритів
(Середнє Придністров'я), озокериту (Борислав). Три райони
гірничої хімії: Донбас, Прикарпаття, Присивашшя.)
• основна хімія - виробляє кислоти, мінеральні добрива, соду
та інше:;
• хімія органічного синтезу;
• виробництво та переробка полімерних матеріалів;
• хімія тонкого органічного синтезу (виготовлення лаків,
фарб, фотохімічних товарів) - розвивається на основі
переробки нафти, газу, вугілля. Орієнтується на сировину,
електроенергію, воду.
• побутова хімія.
Більшість підприємств хімічної промисловості
зосереджено у трьох районах: Придніпров'ї, Донбасі,
Прикарпатті, тому ці райони найбільше екологічно
забруднені. Тут необхідне впровадження нових безвідходних
технологій, широкий розвиток ефективних очисних споруд
тощо.
Лісова і деревообробна
промисловість

Лісова промисловість – це галузь промисловості, яка займається
комплексною переробкою деревини, що широко використовується в
багатьох галузях господарства.

Підприємства галузі розташовані на території всіх областей України, у
містах Києві і Севастополі.

Пріоритетний розвиток деревообробна і меблева промисловість одержали
на півночі і заході країни, де зосереджені значні лісосировинні ресурси. У
лісовому фонді переважають коштовні хвойні і твердолисті породи.
Найбільші лісові масиви розташовані в Поліссі і Карпатах. Шпилькові
(хвойні) насадження займають 43 % загальної площі, з них сосна —
33 %. Твердолистяні складають 43 %, з них дуб і бук — 32 %.

Меблева промисловість найбільш розвита у великих містах — Києві,
Харкові, Дніпропетровську, Донецьку й інших. Значні меблеві центри
сформувалися в межах лісопромислових районів, де зосереджені основні
лісосировинні ресурси (Карпати, Житомирська, Львівська, Київська й
інша області). Серед найбільш спеціалізованих меблевих підприємств —
Ужгородський фанерно-меблевий комбінат, Івано-Франківська меблева
фабрика, Дніпропетровський, Донецький, Чернівецький меблеві
комбінати, меблевий комбінат «Стрий» та інші.

Науково-технічну підтримку галузі забезпечують 6 науково-дослідних і
проектно-конструкторських інститутів і організацій, зокрема,
Український науково-дослідний інститут механічної обробки деревини.
Промисловість будівельних
матеріалів

Промисловість будівельних матеріалів – це галузь, що випускає
матеріали, вироби, деталі та конструкції для всіх видів будівництва.

Найбільш важливими її підгалузями є: виробництво стінових
матеріалів, цементна промисловість, видобуток і первісна обробка
мінерально-будівельних матеріалів, склоробна промисловість,
виробництво облицювальних, оздоблювальних матеріалів,
виробництво санітарно-технічних виробів.

Промисловість будівельних матеріалів об’єднує кілька тисяч
підприємств, які розташовані в усіх областях України.
Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є
Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя,
Донецьк, Маріуполь.

Цементна промисловість. Це матеріаломістка галузь, тому цементні
заводи розміщуються в районах видобутку сировини. Найбільші
центри цементного виробництва України — Амвросіївка,
Краматорськ, Єнакієво (Донецька обл.), Кривий Ріг,
Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ

Великі центри виробництво будівельної цегли. — Київ, Харків,
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Чернігів, Івано-Франківськ,
Слав’янськ, Бахмут.
Легка промисловість.
Художні промисли

Легка промисловість – це галузь, що забезпечує населення
товарами народного споживання (тканинами, одягом, взуттям
та ін.), а деякі галузі важкої промисловості – продукцією
виробничого призначення (технічними тканинами,
будівельною повстю тощо).

Традиційно в Україні до легкої промисловості відносять три
групи підгалузей, що в тій чи іншій мірі стосуються
виробництва одягу, взуття та сировини для них:

• Текстильна промисловість (бавовняна, лляна, шовкова,
шерстяна, трикотажна) — виробництво тканини та нетканих
матеріалів, в’язаних сіток, корду, технічних волокон,
текстильної галантереї, первинна обробка сировини (льону,
шерсті тощо);
• Швейна промисловість — виробництво одягу;
• Шкіряна, взуттєва і хутряна промисловість — обробка
шкіри та хутра, виробництво взуття та галантерейних виробів
зі шкіри.
Харчова промисловість

Харчова промисловість – це галузь промисловості, яка
виробляє продукти харчування, використовуючи як сировину
продукцію сільського господарства.

Головним завданням галузі є виробництво продуктів
харчування; до її складу входить майже 40 галузей і
виробництв. Основні з них: цукрова, борошномельна
(виробляє із зернових культур бурошно та крупи), м'ясна,
молочна, хлібопекарська, маслоробна, кондитерська,
спиртова, макаронна, пивоварна, рибна (переробляє,
передусім, морську й океанічну рибу, а також частково річкову. Сировинною базою для рибної промисловості є
середня та південна Атлантика, Індійський океан та південносхідна частина Тихого океану, Азовсько-Чорноморський
басейн, внутрішні водойми. Переробка риби здійснюється на
суднах-заводах, а також на рибопереробних комбінатах у
великих портових містах), виноробна, круп'яна, консервна,
тютюнова.
Сільське господарство
Рослинництво










Сільське господарство – це галузь матеріального виробництва, яка складається з
рослинництва і тваринництва. Сільське господарство виробляє для населення
продукти харчування, а для промисловості – сировину.
Рослинництво – це галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням
культурних рослин:
• зернові та зернобобові
• картопля, овочі, баштанні
• круп'яні
• сади, виноградники
• технічні
• кормові
Напрямки досліджень:
Вивчення походження, історії окультурення рослин, опрацювання їх агрономічної
класифікації та шляхів поширення за рахунок інтродукціїй акліматизації.
Дослідження значення і ролі різних організмів у формуванні врожаю.
Вивчення особливостей формування врожаю рослин залежно від умов їх вирощування.
Дослідження процесів формування складових урожаю польових культур, розроблення заходів
підвищення показників їхніх технологічних, продовольчих і кормових якостей.
Заходи з обробітку ґрунту, способи, строки, глибини і норми висіву, способи передпосівного
обробітку насіння, поєднання макро- і мікродобрив заходи з догляду за рослинами, способи та
терміни збирання.
Вивчення особливостей формування врожайних властивостей насіння залежно від умов його
вирощування та генетичного потенціалу сортів.
Опрацювання теоретичних основ, методів і заходів реалізації програмування та
математичного моделювання високої врожайності рослин, сортової й видової агротехнології.
Наукове обґрунтування, розроблення інтенсивних енергоощадних, екологічно безпечних
технологій (їх ланок, окремих комплексів) вирощування польових культур.
Сільське господарство
Тваринництво

Тваринництво – це галузь сільського господарства, яка
займається розведенням великої рогатої худоби,
свинарством, вівчарством, птахівництвом та ін.

Галузь забезпечує людей харчовими продуктами
(молоко, масло, сир), дає сировину для легкої (вовна,
шкіра) і харчової, а також фармацевтичної
промисловості, тяглову силу (кінь, віл), основне
органічне добриво — гній. Тваринництво поділяється
на скотарство (розведення і використання великої
рогатої худоби), вівчарство, конярство, козівництво,
кролівництво, звірівництво; до тваринництва
зараховують також бджільництво та шовківництво.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа