close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Європейський ринок овочів і фруктів тенденції
розвитку і вплив на вітчизняний ринок.
На прикладі Польщі.
Бартош Фурман
Експерт
Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям
Посольства РП у Києві
Sytuacja na rynku Unii Europejskiej
w branży owoców i warzyw.
 Według raportu „Freshfel Activity Report 2014” w 2012 r. wielkość
produkcji owoców i warzyw we wszystkich państwach UE wyniosła:
- 32,5 mln ton owoców
- 50,3 mln ton warzyw
 Wymiana handlowa na rynku wewnętrznym UE w 2012 r. wyniosła:
- 11,896 mln ton warzyw
- 15,515 mln ton owoców
Sytuacja branży warzyw i owoców w UE na tle
rosyjskiego embarga.

Z Unii Europejskiej Federacja Rosyjska importowała aż 25% swojego zapotrzebowania na owoce w czym udział
polskiego eksportu owoców do Federacji Rosyjskiej obejmował 7% udziału

Z Unii Europejskiej Federacja Rosyjska importowała aż 34% swojego zapotrzebowania na warzywa przy czym
udział polskiego eksportu warzyw do Federacji Rosyjskiej obejmował 9% udziału
Które sektory branży owocowo-warzywnej
ucierpiały najmocniej?
• Najmocniej rosyjskie embargo uderzyło w producentów:
- jabłek, 7% produkcji UE trafiało na rynek rosyjski
- gruszek, 6%
Czyli niemal 50% unijnego eksportu jabłek i gruszek
trafiało na rynek Federacji Rosyjskiej
Które sektory branży owocowo-warzywnej
ucierpiały najmocniej?
- Truskawek oraz kiwi,
6% ogólnej produkcji
i 30% eksportu trafiało
do Federacji Rosyjskiej
- Brzoskwinie oraz nektarynki, 4% ogólnej produkcji i 54% eksportu
trafiało do Federacji Rosyjskiej
Polski rynek owocowno-warzywny
• W roku 2013 Polska sprzedała produkty spożywczo-rolne na kwotę
blisko 20 miliardów euro
• W pierwszej połowie sezonu 2013/2014 sprzedaż owoców była na
poziomie 1488 tys. ton co daje wartość blisko 715 mln euro
• W 2013 r. rolnicy zebrali łącznie 3,3 mln ton owoców z drzew.
Najwięcej w Polsce produkuje się jabłek, wiśni i owoców
jagodowych.
Specjalności polskiego ryneku
owocowno-warzywnego
• Jabłka – Polska w sezonie 2012/2013 została największym na
świecie eksporterem jabłek
Вартість експорту польських яблук
у млн. євро
500
438.2
450
400
338.5
350
300
250
200
150
100
50
0
201.4
203.3
132.2
203.7
138.2
89.5 94.1 99.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Wybrane specjalności polskiego rynku
owocowno-warzywnego
Напрямки експорту польських
яблук 2013 р.
23%
4%
5%
56%
12%
Росія
Білорусія
Німечинна
Україна
інші
Wybrane specjalności polskiego rynku
owocowno-warzywnego
• Polska należy do światowej czołówki krajów eksporterów takich
produktów jak:
- Borówka amerykańska
- Maliny
- Czarna porzeczka
- Pieczarki
Динаміка товарообігу між Україною
та Польщею у 2013-2014 р.р.
15%
5%
-5%
-15%
-25%
-35%
-45%
09
10
11
12
01
2013
Eksport
02
03
04
05
06
07
08
2014
Import
У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року
Структура польського експорту в Україну
у 2014 році
 Продукти аграрного сектору та харчової промисловості –
частка у експорті 11,2% :
Какао та продукти з какао
на 20 %
М'ясні та рибні вироби
на 98,3 %
Овочі
на 137,8 %
Фрукти оброблені та консервовані
на 7,1 %
М’ясо
на 77,7 %
Інше
на 28,6 %
РАЗОМ товари даної групи
на 31,4 %
 Вироби з деревини та паперу – частка у експорті 6,4 %
 Вироби металургійної промисловості – частка у експорті 8,3 %
 Будівельні матеріали та виробі зі скла – частка у експорті 4,1%
 Вироби легкої промисловості – частка у експорті 3,3 %
Посольство РП у Києві
Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям
вул. Володимирська, 45, Київ
01901, Україна
тел.: (+380 44) 279 18 31,
факс: (+380 44) 278 11 40
е-mail: [email protected]
www.kiev.trade.gov.pl
Дякую за увагу!
Посольство РП у Києві
Відділ сприяння торгівлі та
інвестиціям
Бартош Фурман
Експерт
Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа