close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Світова література знає небагато творів, які
б захоплювали нові й нові покоління, здобували
все ширшу й гучнішу славу. 1 саме до таких
пам'яток належить безсмертне «Слово про
похід Ігорів» — героїчна, сповнена палкої
любові до Вітчизни, до свого народу піснязаклик, що лине із сивих віків Київської Русі й
гаряче відлунює в наших серцях.
Л. Махновець
23 квітня 1185 р. князь Ігор виступив у похід. Разом з ним пішли
також його сини Володимир, що княжив у Путивлі, і племінник
Святослав Ольгович. По дорозі до них приєднався і четвертий
учасник походу — брат Ігоря Всеволод, князь Трубчевський.
Феодальне роздріблення Русі кінця ХІІ
ст.
 Підсилення половецької небезпеки в 70-х
р. ХІІ ст.
 Ворогування Ольговичем і
мономаховичей як одна з причин
послаблення держави.
 Розгром половців Святославом
Київським при сприянні інших князів
(1184 р.).

Ой із ранку до вечора,
З вечора до ранку
То не хмари громові
Гримлять безустанку:
Гримлять шаблі об шоломи,
Летять, свистять стріли
Да тріщать булатні коп'я
В далекій чужині,
У тій дикій половецькій
Безлюдній пустині.



1. Про справжність «Слова…»
свідчить:
а) історичний твір «Олександрія»;
б) «Галицько-волинський літопис»;
в) «Літопис Самовидця»;
г) поетична повість «Задонщина».
2. Події у творі співець намагається
відобразити, починаючи з часів:
а) правління Володимира;
б) заснування Київської Русі;
в) виникнення першої друкованої
книги;
г) свого дитинства.
3. За жанровою спрямованістю
«Слово…»:
а) ліро-епічна поема;
б) історична повість;
в) літописна оповідь;
г) притча.



4.Основну думку твору становлять
прислів’я:
а) «І після сонця бува негода отак і
в народі»
б) «Чи є що краще, лучче в світі, як
укупі жити!»
в) «Хто любить людей, того й люди
люблять»;
г) «Яка совість — така і честь».
5. «Слово…» — це найвидатніша
пам’ятка давньоруської літератури,
яка:
а) докладно розповідає про
взаємостосунки між князями;
б) є закличним зверненням до
людей;
в) виключно відображує роль
природи у самовираженні
внутрішніх почуттів героїв;
г) акцентує увагу читача на
перемоги Ігоря і його дружини.
6. Князь Ігор виступив у похід 23
квітня:
а) 1258 року;
б) 1138 року;
в) 1185 року;
г) 1518 року.



7. Хто вимагав від князів, щоб
вони припинили свої чвари і
об’єдналися для боротьби з
ворогом:
а) Нестор Літописець;
б) невідомий історик;
в) руський народ;
г) кобзарі і лірники.
8. Читача автор «Слова…»
називає:
а) вельмишановним і уважним;
б) братом;
в) поважним гостем;
г) другом.
9. Про кого у творі зазначається:
«…якщо кому хотів пісню творити,
то розтікався він мислю по
древу»?
а) Ярослава;
б) Всеволода;
в) незнайомого кобзаря;
г) Бояна.



10. Князь Ігор — це внук:
а) Романа;
б) Олега;
в) Мстислава;
г) Ярослава.
11. Першим, хто знайшов
«Слово…», був:
а) І. Вишенський;
б) князь Данило Галицький;
в) О. Мусін-Пушкін;
г) Г. Сковорода.
12. Українською мовою вперше
був здійснений переказ
«Слова…»:
а) М. Шашкевичем та І.
Вагилевичем;
б) С. Руданським та І. Франком;
в) Т. Шевченком і П. Мирним;
г) М. Максимовичем і Ю.
Федьковичем.
 Скласти
 Дібрати
план.
цитати до характеристики образів
руських князів.
Пущай Т.Ф.
Смяцька зош I-III ступенів
2013 р.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа