close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТЕМА. Поняття про бази
даних. Системи управління
базами даних (СУБД)
Мета:
показати значущість матеріалу, його
застосування в практичній діяльності;
надати початкові знання з теми;
показати різні форми організації даних у
БД;
ознайомитися із навчальною БД “Борей”;
виховувати культуру спілкування,
взаємодопомоги, довіри.
1
ПЛАН УРОКУ:
1. Необхідність організації інформації в такі
структури, як бази даних (загальне
обговорення);
2. Визначення основних понять у темі уроку;
3. Основні моделі БД. Їх особливості;
4. Найпоширеніші СУБД. СУБД Access. Об’єкти
СУБД Access;
5. Практична робота: “Ознайомлення з СУБД
Access, її об’єктами на основі навчальної бази
даних “Борей”.
2
База даних – впорядкована
сукупність даних, призначена для їх
зберігання, накопичення і обробки за
допомогою комп’ютера.
Системи управління базами
даних (СУБД) – це програми для
введення, зберігання, пошуку та
обробки інформації в базі даних
3
Приклади баз даних:
 Система продажу та бронювання
залізничних квитків;
 Система обліку викрадених
автомобілів;
 Система обліку платників податків;
 Система обліку банківських платежів;
 Та інші.
4
Основні об’экти бази даних:
 Таблиці – основні об’єкти бази даних, де
зберігаються дані;
 Запити – призначені для вибору потрібних
даних з однієї або кількох взаємопов’язаних
таблиць;
 Форми – призначені для введення, перегляду
та корегування взаємопов’язаних даних у
зручному вигляді;
 Звіти – формування даних у зручному для
перегляду вигляді і при потребі їх друкування.
5
6
Фактографічні бази даних
зберігають, наприклад, електронні
випуски газет, інформаційні випуски
подій у світі, рецепти приготування
страв. Рекламні випуски, розклади
руху транспорту, нрмери телофонів
тощо.
7
Документальні бази даних
містять список джерел (документів),
які зберігаються в інших місцях. Так,
наприклад, працюють пошукові
машини в Інтернет, які за
ключовими словами запиту
знаходять список документів,
де є такі слова.
8
9
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ
ШКОЛА
ПОЧАТКОВА
1-ші
класи
1-а
1-б
СЕРЕДНЯ
2-гі
класи
2-а
Вузли
…
…
5-а
5-ті
класи
5-б
6-а
СТАРША
…
9-ті
класи
…
9-а
11-ті
класи
…
9-б
….
11-б
Зв’язки
10
МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ
ВЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ
1
7-а
7-б
ВЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ
2
8-а
8-б
9-а
ВЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ
3
9-б
10-а
ВЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ
4
10-б
11-а
11-б
11
РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ
№
ОСОБОВОЇ
СПРАВИ
ПРІЗВИЩЕ
ІМ’Я
ПО БАТЬКОВІ
ДАТА
НАРОДЖЕННЯ
Б - 125
Бучинський
Володимир
Іванович
25.07.1998
К - 28
Копилюк
Василь
Васильович
17.04.1998
Ш - 251
Шушман
Михайло
Михайлович
05.09.1998
12
Приклади реляційних
СУБД





dBASE;
FoxBase;
FoxPro;
Clipper;
Access.
13
Рядок заголовку
Рядок меню
Панель інструментів
Створення нової БД
Початкове вікно програми Microsoft Access
14
ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Підготувати комп’ютер до роботи.
Завантажити програму Access, розглянути і
назвати її об’єкти. Завантажити навчальну
базу даних “Борей”, розгорнути на повний
екран, повернути зменшений вигляд вікна;
2. Вибрати об’єкт “Таблицы”, відкрити таблицю
“Товары”, розгорнути її на весь екран.
Погортати записи таблиці у різних напрямках.
Знайти запис введенням його номера.
Закрити таблицю “Товары”.
3. Побудувати схему даних, ознайомитися із
зв’язками та інформацією у таблицях. Закрити
вікно “Схема данных”.
15
4. Виконати запити “продажи по типам”, “Десять
самых дорогих товаров”. Виконати запит
“Продажи по сотрудникам и странам”,
наприклад з 01.01.97 по 30.06.97. Закрити
запити;
5. За допомогою форм «Типы», «Товары»,
«Телефоны клиентов», «Сотрудники»
переглянути записи в таблицях. Знайти картки
з фотографіями Марії Бєлової та Павла
Новікова. Закрити форми;
6. Побудувати звіти “Список товаров” і “Товары
по типам”. Закрити об’єкти бази даних без
збереження змін. Завершити роботу з
програмою Access;
16
Домашнє завдання
Дати відповіді на
запитання, запропоновані
прoграмою Test-W2
(База даних - 1)
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа