close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Внутрішньо-шкільний
контроль в системі роботи
заступника директора
Підготувала:
заступник директора з НВР
СЗШ №27 м. Львова
Опалінська О.В.
ЗМІСТ ТА МЕТА
управлінська функція

Внутрішньо-шкільний контроль є однією з основних управлінських
функцій директора навчального закладу та його заступників.
система діагностики

Метою внутрішньо-шкільного контролю є створення системи
діагностики стану функціонування та розвитку навчального закладу
для виявлення та попередження факторів, які негативно впливають
на виконання ним покладених повноважень.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ
ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ:

виконання навчальних планів і програм, якість
знань, умінь і навичок учнів;

дотримання вимог Державного стандарту
загальної середньої освіти;

дотримання вимог щодо охорони дитинства,
техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм;

якість і ефективність роботи педагогічного
колективу;

забезпечення прав учнів на захист від будь-яких
форм насилля;

організація харчування і медичного
забезпечення.
ПРИНЦИПИ
ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:

Чітке розуміння мети і завдань;

Науковість;

Комплексність;

Плановість;

Послідовність;

Гласність.
Система
внутрішньо-шкільного контролю
Адміністрація навчального закладу планує і здійснює
контроль так, що всі його компоненти – мета, зміст, форми
проведення – логічно пов’язані між собою та дають змогу
об’єктивно оцінити стан справ у навчальному закладі.
зміст
мета
контроль
форми
Планування
внутрішньо-шкільного контролю:
1. Формулювання мети та завдання контролю відповідно до
річного плану роботи школи.
2. Визначення видів контролю, терміни їх проведення.
3. Підбір форм та методів проведення контролю.
4. Призначення відповідальних за здійснення контролю
відповідно до функціональних обов’язків.
5. Аналіз результатів, отриманих у ході контролю,
підведення підсумків.
6. Визначення шляхів вирішення виявлених проблем та
удосконалення навчально–виховного процесу.
Види контролю
Тематичний
Фронтальний
Підсумковий
Оперативний
ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Мета тематичного контролю полягає в глибокому
вивченні окремого питання.

Об’єктом тематичного контролю може бути окремий
учитель, методичне об’єднання.

Суб’єктами контролю є адміністрація навчального
закладу, громадський орган.
ФРОНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Здійснюється з метою глибокої, всесторонньої
перевірки за всіма питаннями одного вчителя чи
групи вчителів.

Суб’єктами контролю є адміністрація чи
громадський орган.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Дає змогу визначити результативність роботи за
певний період;

Визначити рівень знань учнів з різних предметів;

Узагальнити досвід роботи вчителя;

Перевірити виконання навчальних програм.
ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

Виконує попереджуючу функцію щодо виявлення
загроз для кінцевих результатів діяльності закладу;

Спрямований на вивчення щоденної інформації
про хід та результати навчального процесу;

Допомагає оперативно реагувати на пропозиції та
зауваження, які було зроблено під час вивчення
питання.
ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

Перевірка класних журналів;

Перевірка зошитів;

Перевірка щоденників;

Перевірка техніки читання;

Перевірка особових справ учнів;

Перевірка виконання лабораторних та практичних робіт;

Анкетування;

Підсумкові контрольні роботи.
Участь у
методичних
семінарах
Участь у професійних
конкурсах,
фестивалях
Складання
поурочних планів
роботи вчителів
МЕТОДИЧНА
РОБОТА
Участь у плануванні
діяльності науково–
методичної ради
Відкриті уроки,
майстер-класи
Виставки
методичних
напрацювань
ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ
КОНТРОЛЮ:
Аналітична довідка;
Підсумковий наказ;
1
2
3
Обговорення на педраді навчального закладу,
нараді при директорові, засіданні методичного
об’єднання.
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа