close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додавання і віднімання
раціональних дробів
Урок алгебри
8 клас
Учитель Дудка Л.Г.
Мета уроку:
повторити, систематизувати та
узагальнити знання і способи дій, які
опанували учні під час вивчення теми
«Раціональні вирази. Раціональні дроби.
Основна властивість дробу, додавання і
віднімання раціональних дробів».
Згадайте:
Які вирази називають цілими?
Наведіть приклади.
 Які вирази називають дробовими?
Наведіть приклади.
 Які вирази називають раціональними?
Які з наведених раціональних виразів
цілі? Які дробові? 3а; ; 15р2q;
;
.

Які значення змінних, що входять до
виразу, називають допустимими
значеннями?
 Як формулюється основна властивість
дробу?
 Що відбувається зі знаком дробу, якщо
змінити знак його чисельника і
знаменника; чисельника; знаменника?
 Як додати дроби з однаковими
знаменниками?
 Як виконати віднімання дробів з
однаковими знаменниками?

Як знайти спільний знаменник поданих
раціональних дробів?
 Як додати (відняти) дроби з різними
знаменниками?
 Як додати (відняти) раціональний дріб
і цілий вираз?

Виконання усних вправ:
1)Який вираз слід підставити замість*, щоб
утворилася тотожність?
а)
; б)
; в)
.
2) Подайте у вигляді добутку: т2– п2;4m2– п2; т2– 2тп+
+ п2;mп–п2; т2n–mn2;5m2–10mn + 5n2.
3)Знайдіть найменший спільний знаменник для
дробів:
с
c
с 1
c
с 1
с
1
а)
і
; б)
і a ; в) a(a  b) і (a  b)(a  b) ;
a
(
a

b
)
a b
a
г) с  1
2(a  b)
2
і
с
3(a2  b2 )
.
Виконання письмових вправ:
1)Перетворіть у дріб вираз:
а) 1 2 с  1 2bс2 ; б) 4a 4 12  3y3 13 ; в)
a bc ab c
г) x  x
12( x  y) 18( x  y)
12x y
; д)
2) Спростіть вираз:
а) x 1  x  3
; б)
3x  12 2x  8
г)
a b
a b

4a  4b 4b  4a
a4  1
є) a  2  1 .
a 1
2
; д)
9x y
b 1
a 1

ab  b2 ab  a2
8x
4

x2  16 x  4
b
4a

2
2a  ab 2ab  b2
a 1
a 1

am  an dm  dn
; е)
1
1

(b  a)2 a2  b2
; в)
;
;
.
3
a4
 2
a 1 a  a
x2  y 2
е) x  y 
x y
;
;
3) Доведіть тотожність:
а) 3  3  9
;
a  3 a a2  3a
б)
b
a
1


(a  b)2 (a  b)2 a  b
;
n
mn
m2


n2  2mn  m2 n2  mn n(n  m).2
в)
4) Знайдіть значення виразу:
а) x 1 2  (xx21)2  x2x  21x
при х=4 ;
б)
2a
3a 5b


a b a b a
.
при а=-2; в=3.
Домашня робота
Використовуючи складені алгоритми,
виконати завдання домашньої
контрольної роботи :
1)Скоротіть дроби:
3
p2  q2
13
х
у
а)
; б)
2 2
65х у
; в)
3 p  3q
5a
a2  ax
.
2) Подайте у вигляді дробу вирази:
x
y

а) x  y x  y ; б) 3x1 y  3x1 y ; в) m 6 2  m6m25m ;
г) 3x2  3x ; д) 3a  4  2a 2 1 .
2
yx
2a
a
3) Спростіть вираз :
b
b
2ab

 2
a  3b a  3b 9b  a2
4) Знайдіть значення виразу:
1
1
а) a3 x  ax3 при а= ; х=  2 ; б) 2b  a при
ax2  a 2 x
3
a
.
a
=3.
b
5) Доведіть, що при всіх допустимих значеннях а вираз
тотожно дорівнює нулю:
4(a  1)
a .
1 .


a3  8 a2  2a  4 2  a
6) Знайдіть допустимі значення змінної у виразі :
x2
1

2
x 4 x 3 .
Дякую
за роботу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа