close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Вплив сортових особливостей та
режимів зберігання на товарні показники
картоплі
Роботу виконав
Магістр 2-го року навчання
Кудра Микола Миколайович
Керівник магістерської
роботи- доцент,кандидат с.г. наук
Рожко Валентин Іванович
Актуальність
Картопля — важлива продовольча культура. Україна займає 4-те місце в
світі по вирощуванню картоплі. На кожного українця припадає 420 кг
.
бульби, але споживається тільки 130-140кг
 Харчові цілі
 Кормові цілі
Пюре;
Чіпси;
Картопля фрі.
Картопля - цінний
вуглеводистий корм, що
добре засвоюється
тваринами.
 Сировинні цілі
В
результаті
переробки
відходів виходить сухий корм
для скота та 80 - ний етиловий
спирт.
В лікувальних цілях використовується:
 Свіжий картопляний сік;
 Кашка із бульб картоплі;
Водяна баня з вареної картоплі.
• Мета дослідження – дослідити процеси зміни якості
товарних бульб картоплі різних сортів за способами і
системами зберігання.
Червона рута
Об`єкт- сорти картоплі:Українська
рожева;Билина;Надійна;Червона
рута.
Билина
Українська рожева
Надійна
Місце проведення:дослідні
зразки закладали на зберігання в
ВП НУБіП України ”
Немішаївський агротехнічний
коледж” та проводили
дослідження в навчально-науковій
лабораторії кафедри технології
зберігання, переробки та
стандартизації продукції рослин
ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП
України
Схема досліду
Стаціонарний
Зберігання
картоплі в
контейнерах
З природньою
системою
вентилювання
З активною
системою
вентилювання
Зберігання
картоплі в мішках
З природньою
системою
вентилювання
Зберігання проводилось при t в межах +2-4°C
З активною системою
вентилювання
Вплив сортових особливостей та строків зберігання на зміну маси здорових
бульб картоплі 2012-2013рр
(зберігання в контейнерах з природною системою вентилювання)
Маса бульб на
Назва
початку
сорту
зберігання
Періоди спостереження
140
30.11
30.03
30.04
30.05
80
139
134
130
127
Червона
рута
30.Кві
122
60
рожева
Надійна
120
100
Українс
Билина
30.Лис
30.Бер
(вересень), г
ька
160
30.Тра
127
123
120
120
118
40
20
140
133
133
127
Почоток
зберігання
123
0
Билина
135
132
128
128
123
Українська
рожева
Надійна
Червона
рута
Вплив сортових особливостей та строків зберігання на зміну маси здорових бульб
картоплі 2012-2013рр
(зберігання в мішках з природною системою вентилювання)
Маса бульб на
Назва
початку
сорту
зберігання
Періоди спостереження
145
30.11
30.03
30.04
30.05
(вересень), г
135
Українсь
ка
30.Лис
130
139
133
129
125
121
рожева
Билина
140
125
120
127
123
119
119
117
140
132
131
127
122
135
132
127
125
122
Червона
рута
30.Кві
115
110
Надійна
30.Бер
105
30.Тра
Початок
зберігання
Вплив сортових особливостей та строків зберігання на загальний
показник зміни маси здорових бульб картоплі 2012-2013рр.
(зберігання з активною системою вентилювання)
Маса бульб
Назва
сорту
Періоди спостереження
на початку
зберігання
30.11
30.03
30.04
30.05
139
134
130
128
123
Билина
127
123.5
121
120.5
118.5
Надійна
140
134
131.5
128
123
Червона
135
132.5
132.5
127
123.5
(вересень),
г
Українська
рожева
рута
Загальний показник ураженості хворобами всіх сортів картоплі при
зберіганні її в мішка та контейнерах з природною та активною системю
вентилювання 2012-2013рр. %
6
5.2
5
4.3
4.2
4
3.8
3.1
природня система вентилювання
3
активна система вентилювання
2.2
2
2
1.8
1
0
початок зберігання
30.Бер
30.Кві
30.Тра
оцінка
Загальна
потемніння6
до
Стійкість
Запах5
м’якуша4
Колір
Смак3
бульб2
ь цілісності
Збереженіст
бульб1
сорту
вигляд
Назва
Зовнішній
Дегустаційна оцінка варених бульб картоплі різних сортів
після зберігання, балів(загальні)2012-2013рр
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
3,5
2,4
5
5,0
4,5
4,0
3,4
3,0
2,6
2
3
2
22,4
18,0
4,2
3,0
5
5,0
4,6
4,2
3,5
3.4
2,8
2
3
2
22,7
19,4
3,2
3,0
5
5
4,2
4,0
3.0
3,0
2,6
2
3
2
21
19
3,3
2,9
5
5
4.1
4.0
3,0
3,0
2,6
2
3
2
21
18,9
Україн
ська
рожева
Билина
Надійн
а
Червон
а рута
Економічна ефективність вирощування та зберігання
товарних бульб картоплі середнє за 2012–2013 рр.
Вартість продукції,
Витрати,
тис. грн./га
тис. грн./га
На
після зберігання
на вирощування
всього
до зберігання
після зберігання
до зберігання
після зберігання
Рівень
рентабельності,
%
до зберігання
Урожай-
Прибуток,
тис.
грн./га
Билина
28,5
48,2
72,0
37,6
11,4
49,0
10,6
23,0
28,2
46,9
Українська
рожева
19,3
32,2
44,2
29,2
8,3
37,5
3,0
6,7
10,3
17,9
Надійна
25,4
43,6
67,5
36,0
10,2
46,2
7,6
21,3
21,1
46,1
Червона
рута
20,7
33,3
54,5
29,8
10,0
39,8
3,5
14,7
11,7
36,9
Сорт
ність, т/га
зберіг
ання
Рекомендації виробництву
• 1. Для довгострокового зберігання господарству краще
використовувати сорт Билина, так як він зазнає менших
втрат при зберіганні та дає прибуток.
•
2. Для забезпечення кращої збереженості товарних
бульб картоплі в господарстві необхідно модернізувати
його овочесховище, обладнавши його установками
активної вентиляції та створити умови для регулювання
температури, вологості та встановити прилади для
контролю цих показників.
•
3. Зважаючи на той факт, що бульби картоплі
зазнають найбільших втрат маси у весняні
періоди,особливо в квітні,то картоплю краще реалізувати
відразу після зимнього періоду .
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа