close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Бүгінгі коучинг семинарға
қош келдіңіздер!
Көңіл – күйлеріңіз қалай?
Жоғарғы көңіл -күй
Қобалжулы
Сенімсіздік
Бір күні бір адам келе
жатып, өз қуыршағынан
шығуға тырысқан
көбелекті көріп таң
қалады.
Оның таңырқағандығы
соншалық -бірнеше сағат
бойы көбелекті
тапжылмай
тұрып қадағалайды.
Біраз уақыт өткен
соң, көбелек
шаршағандай сыңай
танытып, қозғалыссыз
қалды.
Сырт қараған адамға
көбелек қолынан
келгеннің бәрін жасаған
сияқты, одан әрі оның
еш шамасы жоқтай
көрінді.
Сол кезде адам
көбелекке көмектеспек
болып, қолына пышақ
алды да, қуыршақты
кесіп жіберіп еді,
көбелек атып шықты.
Бірақ оның денесі әлсіз,
қанаттары қатаймаған
болатын.
Адам көбелектің қанаты
ашылып, ұшып кетеді деген
сеніммен қадағалауды
жалғастыра берді.
Бірақ, ол бола қоймады.
Өмір бойына көбелектің
басына қанатын сүйретіп
өту жазылды.
Ол енді ешқашан ұша
алмайтын болды.
Мұның бәріне
көбелектің кедергіден өз
бетімен жол табуына
мүмкіндік бермеген адам
кінәлі еді.
Көбелек қуыршақтың
ішінен өз бетімен
шыққанда ғана еркін
дамып, өсе алатын еді.
Белсенді оқытудағы ұстаз міндеті - оқушылардың
оқудағы кедергілерді өз бетінше шешуіне мүмкіндік
беріп, қолынан келетіндігіне сенім білдіру.
.
Маған айтсаң мен ұмытамын.
Маған көрсет мен жадымда сақтаймын.
Маған өзіме істеуге мүмкіндік бер,
үйренемін.
Конфуций
Сабақтың мақсатын қалай
қойып жүрміз?
SMART (мақсат)
(Specific)
Спецификалық,
нақтылы. Яғни не
нәрсеге қол жеткізу
қажет
(Measurable)
Өлшеуге болатын.
Яғни мақсатқа
жеттік деп айта
алатындай болу
керек
(Realistic)
Шындыққа
негізделген. Яғни
қойылған мақсатқа
жете алатындай
(Achievable)
Қолжетімді. Яғни ісәрекетке негізделген.
(Timely)
Нақтылы мерзімі және
мақсатты жүзеге
асыратын орынды
құралдары болуы
керек
Сабақ құрылымы
Урок как система
Урок как система
1) 1.
Урок
как система
состоит
из элементов
(этапов):
Сабақ
жүйе
тәрізді
кезеңдерден
1) Урок как система состоит из элементов (этапов):
тұрады
2) Элементы урока (этапы) взаимосвязаны между собой и образуют целостную
2) Элементы
урокаурока:
(этапы)кезеңдері
взаимосвязаныбір
между
собой и образуют
целостную
2.структуру
Сабақтың
– бірімен
тығыз
байланысты
структуру урока:
3) Урок как любая система должен иметь цель.
3) Урок
как любая система
долженқолданылатын
иметь цель.
Сабақтың
мақсаты
– сабақта
әдіс- тәсілдердің нәтижесі
Таким образом цель урока – это его результаты, достичь которых мы планируем,
Такимиспользуя
образом цель
урока – этометодические
его результаты,
достичь которыхприемы
мы планируем,
дидактические,
и психологические
болуы тиіс
Сабақтың үш жақты міндеттері:
Б.м.: … , … арқылы … білім негіздерін
қалыптастыру
Д.м.: … , … арқылы … ой-өрісін, қабілеттерін, жеке
қасиеттерін дамыту
Т.м.: … , … арқылы … тұлғалық қасиеттерін
қалыптастыру
Гуманистік парадигма.
Дұрыс және дұрыс емес жауап жоқ. Баланы тексерме,
сонымен бірге Ізде. Жазылған ереже бойынша өзіңе немесе басшыдан
гөрі балаға көбірек сен. Бала егер тәртіп бұзса күмәнмен қарама. Өйткені
оның бұлай істеуіне себептер болды. Баланың қателесу құқығы
тәуекелшілдікпен тығыз байланысты.
Ол тәуекелшіл болғанда ғана- еркін.Баланың тәуекелшіл тәуелсіздігін,
әр қадамын аңдығанша тани біл.
Білмейтіндігіңді мойындай біл. Білім алуға зорлама,білімді ашу және қолдана
білуге үйрет. Баланы бір-бірімен салыстырма,олардың
әрқайсысы әртүрлі жақсы. Баланың бүгінгісі мен ертеңгісін
салыстыр. Жоспарды қатаң орындауға тырыспа,ол сенікі ғана.
Білім алу-сенің қалай түсінгеніңе байланысты. Сен оқушыға қарауыл,
тергеуші,сот емессің.Саған ол дұрыс немесе дұрыс жасамаса да жазалауға құқық
берілмеген.
Бала қателеспейді,ол өз жолын іздеуші.
Блум таксономиясы
Бенджамин
Блум
(1913-1999)
Таксономия ұғымы
Таксономия ( греч. táxis — орналасу, қатар, тәртіп
және nómos — заң).
Таксономия – нысандарды белгілі бір
критерийлер мен ұстанымдар арқылы жүйелеу
және нақты құрылым бойынша реттілікпен
орналастыру.
Таксономия бойынша барлық оқу мақсаттары
мен нәтижелер бірдей құндылықты көрсете
алмайды.
Өзектілігі
Біздің барлығымызға ойлау үдерісі тән
болғанына қарамастан, біз ұзақ оқып-білген
ойлау дағдылары ғылыми жұмыста үнемі
қажетті және тең бағалы бола бермейтінін
білуіміз маңызды. Жоғары немесе аса төмен
ойлау дағдылары барлық пәндердің және
деңгейлердің ішінде көп таралған тұжырымдама
болып табылады.
Жоғары ойлау дағдыларының реті аса төмен
ойлау дағдыларының ретіне қарағанда аса қиын
болып саналады. Блум таксономиясы
білім
беруде
қолданылатын
басты
ойлау
дағдылардың
кейбіреуінің
арасындағы
байланысты
көруге
мүмкіндік
береді.
Дағдылардың күрделілігі үшбұрыштың (Блум
таксономиясы)
табанынан
басына
дейін
ұлғаяды.
БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ
Бағалау
Жинақтау
Талдау
Қолдану
Түсіну
Білу
БІЛІМДІ ИГЕРУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН 6 ҚАДАМ
Білу
І деңгей – Еске түсіру
Өткен материалды, фактілерді, терминдерді,
ұғымдарды еске түсіру.
Ата
Тізімін келтір
Тап
Таңда
Атау қой
Қатыстыр
Айт
Еске түсір
Сәйкестендір
Анықта
Түсіну
ІІ деңгей – Түсіну
Жәйттер мен идеялардың мағынасын түсінгендігін
көрсету
Cалыстыр
Сипатта
Айқында
Ұйымдастыр
Жікте
Түсіндір
Өз сөзіңмен айт
Көрсет
Қатынасын тап
Анықта
Қолдану
ІІІ деңгей – Қолданыс
Талап етілетін білімді, жәйттерді және әдістерді әр
түрлі жағдайларда проблеманы шешу үшін қолану.
Қолдану
Құрастыру
Mодельдеу
Тәжірибе жасау
Қайта жасау
Имитациялау
Аудару
Анализ/Талдау
ІV деңгей – Бөлшектеу
Мәліметті бөлшектерге бөлу, тексеру
Талдау
Диаграмма жасау
Жіктеу
Салыстыру
Тізбектеу
Қорытындылау
Жеңілдету
Қатыстыру
Категориялау
Айыру
Синтез
V деңгей – жинақтау
Элементтерді жаңа үлгіге біріктіру арқылы
мәліметті жинақтау.
Құрастыру
Жасау
Дамыту
Ұсыну
Біріктіру
Таңдау
Қалыптастыру
Елестету
Шешу
Ойлап шығару
Бағалау
VI деңгей – Бағалау
Көзқарасты келтіру мен қорғау арқылы критерийге
негізделген мәліметті бағалау
Бағалау
Дәрежелеу
Ұсыну
Қорғау
Құндылықтарын
табу
Қолдау көрсету
Дәлелдеу
Сіздің кезегіңіз . . .
«Бауырсақ» ертегісін
Блум таксономиясына салу.
Сіздің кезегіңіз ...
1. Ертегінің басты идеясын постерге
бейнеле.
2. Кейіпкерлерді жақсысынан
жаманына қарай жікте, жіктеу
әрекетіңізді түсіндір.
3. Ертегіні бүгінгі заманға сай, жаңа
үлгіде жаса.
Сіздің жауабыңыз . . .
1. Білу
2. Бағалау
3. Синтез
«Екі жұлдыз, бір тілек»
Екі жұлдыз – екі ұнаған нәрсе;
Бір тілек – жақсартуды
қажет ететін нәрсе;
Сіздің кезегіңіз ...
Бауырсақ ертегісін көрініс түрінде
көрсет.
2. Осы ертегіні жарнамала.
3. Түлкінің бауырсақты бірінші рет
көргендегі не істегенін сипатта.
1.
Сіздің жауабыңыз . . .
4. Қолдану
5. Анализ
6. Түсіну
«Шапалақ ұру» арқылы бағалау
Ойлау деңгейі
Сұрақтар мен тапсырмалар
Білу және түсіну Қосу, азайту амалдарының компоненттері мен қосу амалының қасиеттерін ата;
№212, 213,214 сандардың қосындысын және айырмасын тап;
№215 кестені толтыр;
№219 қосынды түрінде жаз;
№220 нешеге артық және кем;
Қолдану
№222 өрнектерді есептемей оларды салыстыр; №224 ең жоғарғы разрядтарға дейін
дөңгелектеп,нәтижесін шамамен тап;
№228,229 амалдарды орында;
№230 он саннан тұратын сандар қатарын жаз;
№234 мысал есеп;
Талдау
№235, 236, 248( мысалдың шартын талдау); №240 амалдарды орындау;
№242 есептеп табу (ең үлкен бес таңбалы сан, ең үлкен төрт таңбалы сан );
Жинақтау
Бағалау
№ 225 ең соңғы цифрын анықта;
№227 есепте;
№247 ереже құрастыр;
№252 шарт есеп;
№245 тізбекті қалпына келтір; (уақыт артық қалса №239);
№258 ең қысқа маршрутты тап, өзіндік жұмыс алу (бағалау деңгейі көрсетіледі).
Көңіл – күйлеріңіз қалай?
Жоғарғы көңіл -күй
Қобалжулы
Сенімсіздік
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа