close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
НЕОБХІДНІСТЬ І ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
 відсутність досконалої конкуренції;
 для певної категорії товарів (національна оборона)
ціновий механізм не працює;
 виробництва з «зовнішнім ефектом» (освіта,
медицина, навколишнє середовище), витрачають
значні кошти і витрати виробництва не
відображають суспільного характеру;
 наявність ринків (ринок робочої сили), де адаптація
здійснюється повільно і досить болісно.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ЗДІЙСНЮЄ ПОЛІТИКУ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ ДОХОДИ І МАТЕРІАЛЬНІ
БЛАГА
ЗДІЙСНЮЄ ПІДТРИМКУ КОНКУРЕНЦІЇ
КОРЕГУЄ ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ
(ЕКСТЕРНАЛІЇ)
РЕГУЛЮЄ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
СУСПІЛЬНИМИ БЛАГАМИ, НЕОБХІДНИМИ
ДЛЯ ЇХ НОРМАЛЬНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
БЛАГА
ІНДИВІДУАЛЬНІ
СУСПІЛЬНІ
- НЕПОДІЛЬНІ;
- ПОДІЛЬНІ
- КОНКУРЕНТНІ
-НЕМОЖЛИВО
СПРАВЕДЛИВО
РОЗПОДІЛИТИ;
• НАЦІОНАЛЬНА
ОБОРОНА
• БОРОТЬБА ЗІ
СТИХІЙНИМИ
ЛИХАМИ
• РЕГУЛЮВАННЯ
ПОВЕНЕЙ
КВАЗІСУСПІЛЬНІ
-ПРИТАМАННІ РИСИ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ТА СУСПІЛЬНИХ:
• БІБЛІОТЕКИ,
• МУЗЕЇ,
• МЕДИЦИНА,
• ПОЖЕЖНА
ОХОРОНА
• КАБЕЛЬНЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
СУСПІЛЬНІ БЛАГА
НЕМОЖЛИВО НАДАТИ
ОДНОМУ СУБ’ЄКТУ;
ДЕРЖАВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ
КОРИСТУВАННЯ НИМИ;
ФІНАНСУВАННЯ ЇХ
ВИРОБНИЦТВА
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Податково-бюджетна (фіскальна) політика – це
заходи, які вживає уряд для стабілізації економіки.
Цілі фіскальної політики полягають у підтримці
стабільного економічного зростання, повної
зайнятості ресурсів, стабільного рівня цін.
Інструментами фіскальної політики є витрати й
доходи державного бюджету:
- державні закупівлі товарів і послуг (G);
- трансфери (Tr);
- податки (Тх).
СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Суб’єкт
оподаткування
Об’єкт
оподаткування
Ставка
податку
Податок – це примусове вилучення державою в
домашніх господарств і фірм певної суми в обмін
на товари й послуги.
ГНУЧКІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНА
ПРОСТОТА
ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПОЛІТИЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРИНЦИПИ
ОПОДАТКУВАННЯ
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
ПРЯМІ ПОДАТКИ
НЕПРЯМІ ПОДАТКИ
НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ПДВ
НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ
АКЦИЗНИЙ ЗБІР
НА СПАДЩИНУ
МИТО
НА МАЙНО
ПОДАТОК З ОБІГУ
ІЗ ВЛАСНИКІВ
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
ПОДАТОК З ПРОДАЖУ

ПРЯМИЙ ПОДАТОК – це податок на певну суму
(дохід, спадщину, майно). Платник податку і носій
податку – один і той самий економічний агент.

НЕПРЯМИЙ ПОДАТОК – це частина ціни товару
або послуги, входить до вартості покупок і являє
собою податок на споживання, а не на дохід.

ОПОДАТКОВУВАНА БАЗА – це величина з якої
виплачується податок.
Y
t
Tх
Тх - сума податку;
Y – величина оподатковуваної бази;
t – ставка податку.
• Середня податкова
ПРОПОРЦІЙНИЙ
ПОДАТОК
ТИПИ
ОПОДАТКУВАННЯ
ставка залишається
незмінною, незалежно
від величини податку
ПРОГРЕСИВНИЙ
ПОДАТОК
• Середня податкова
ставка збільшується
в міру скорочення
величини доходу
• Середня податкова ставка
збільшується в міру
РЕГРЕСИВНИЙ
скорочення доходу й
ПОДАТОК
зменшується в міру
зростання доходу
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТЦЕ БАЛАНС ПРИБУТКІВ І
ВИТРАТ ДЕРЖАВИ, ОСНОВНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КРАЇНИ,
ЯКИЙ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ НАБУВАЄ
ЗАКОНУ І ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа