close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Продовольча проблема в
світі
Суперечливість проблеми
• голод - причина смерті мільйонів людей: тільки в другій
половині 1970-х років від голодної смерті загинуло більше
людей, ніж за останні 150 років в результаті воєн і
соціальних потрясінь.
• масштаби світового виробництва продуктів харчування в
цілому відповідають продовольчим потребам населення
світу.
• У той час як одні країни страждають від голоду і
недоїдання, інші прагнуть досягти гармонійного раціону
харчування; а деякі змушені навіть «боротися» або з
надлишками харчових продуктів, або з їх надмірним
споживанням.
Фактори, що впливають на продовольчу
ситуацію
● Перенесення центру ваги продовольчої проблеми в Африку ;
● Різке зростання експорту продовольства з високорозвинених країн
Заходу
● Розширення абсолютних масштабів бідності в країнах, що
розвиваються .
● Витрати на військові потреби , які відволікають величезні кошти від
сільського господарства (наприклад , в Бангладеш витрати на
озброєння складають 16 %, що перевищує державні витрати на
сільське господарство )
● В цілому , у світі ресурси продовольства достатні для забезпечення
задовільного харчування людства. Світова економіка в своєму
розпорядженні сільськогосподарськими ресурсами і технологіями для
того , щоб прогодувати в 2 рази більше людей , ніж проживає на
Землі. Проте виробництво продовольства не забезпечує там , де його
потребують.
Групи країн по продовольчому
забезпеченню
1) країни, де населення споживає продовольство
нижче середньосвітового рівня; (Північно-східна
Бразилія, країни Африки, Західна, Південна і
Південно-Східна Азія, Карибський басейн, Південна
Америка)
2) близько до середньосвітового рівня споживання;
3) вище середньосвітового рівня
Масовый голод
• Масовий голод - важливий і сумний аспект відсталості країн;
криза, яка загрожує перерости в катастрофу. Кожен п'ятий
землянин (близько 1 млрд. чоловік) сьогодні живе впроголодь.
Щорічно від голоду помирають від 12-18 млн. осіб, з них 75%
становлять діти.
• 1 працівник сільського господарства годує, в країнах «третього
світу» менше 1 особу, тоді як у країнах Заходу - більше 20
чоловік; в тому числі в США - 80, у Бельгії, Нідерландах - 100
чоловік.
Якість харчування
• У країнах з недостатнім забезпеченням продовольства
першочерговим завданням є забезпечення енергетичних потреб
організму , і тільки в довгостроковій перспективі виникне
питання про підвищення якості.
• Найбільш актуальні в даний час питання, пов'язані з білково калорійною недостатністю . У країнах вона є причиною різних
хвороб, що характеризуються відставанням фізичного і
розумового розвитку , зниженням опірності організму
інфекційним захворюванням і інших. Недостатнє і
незбалансоване харчування є і причиною високої смертності ,
особливо дитячої.
На продовольчу ситуацію у світі
впливають:
•
•
•
•
фізіко-географічні умови і розміщення населення
розвиток світового транспорту та світова торгівля
економічна відсталість більшості держав «третього світу»
слабка матеріально-технічна база сільського господарства,
залежність від погоди, недостатнє застосування органічних і
мінеральних добрив
• труднощі заходів щодо зрошенню і меліорації земель
Все це породжує низьку продуктивність праці в
більшості країн, що розвиваються.
Великий вплив на продовольчу ситуацію
швидко розвиває в країнах «третього світу»
процес урбанізації:
Він виражається в наступному:
• швидке зростання населення, що не бере участь у
сільськогосподарському виробництві
• відтік з сіл у міста найбільш працездатних жителів;
• збільшення міської бідності;
Хто ж вирішує ці проблеми ?
В даний час продовольчою проблемою зайнялися
міждержавні, офіційні та громадські організації, до
них приєдналися і впливові банки: Міжнародний банк
реконструкції та розвитку (МБРР), регіональні банки
розвитку, спеціальний фонд ОПЕК (Організація країнекспортерів нафти), які фінансують численні проекти
підйому сільського господарства в країнах, що
розвиваються. Певну роль у пом'якшенні
продовольчої кризи в країнах, що розвиваються грає
продовольча допомога.
Шляхи вирішення
проблеми
• Екстенсивний шлях полягає в подальшому розширенні
орних , пасовищних і рибопромислових угідь. Але всі
найродючіші землі вже освоєні , тому цей шлях вимагає
великих витрат .
• Інтенсивний шлях полягає насамперед у підвищенні
біологічної продуктивності існуючих угідь. Вирішальне
значення для цього будуть грати біотехнологія ,
використання нових , високоврожайних сортів і нових
методів обробки грунту , подальший розвиток
механізації , хімізації та меліорації. Інтенсивний шлях є
головним шляхом вирішення продовольчої проблеми
людства.
Висновок
Продовольча проблема є актуальною,
багатоаспектною проблемою, вирішення якої
виходить за рамки сільського господарства. Вона має
свої особливості в державах з різним суспільним
ладом і відрізняється особливою гостротою в країнах,
що розвиваються. Але сучасна наука володіє
великими можливостями для збільшення
виробництва продовольства у світі. Рішення
продовольчої проблеми залежатиме від кожної
країни, регіону і зусиль всього світового
співтовариства.
Роботу виконав:
Грібов Олександр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа