close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» с. Сьомаки
вул. Шкільна – 2, с. Сьомаки, Хмільницького району, Вінницької області, 22070
тел.: (04338) 32-6-40, [email protected]
Учнівський секретаріат НВК або
“Учнівське самоврядування ”
одна із форм виховної роботи в нашій школі
Заступник директора з виховної роботи:
Гаврилюк Оксана Борисівна
Учнівське самоврядування є універсальною формою
активності, яку можна з однаковим успіхом вважати
як способом організації буття нашого шкільного
колективу, так і чинником творчої самореалізації
особистості. Воно має на меті через широко
розвинуту систему органів самоуправління
забезпечити включення учнів у різноманітну глибоко
змістовну діяльність колективу; умови масового
залучення учнів до організаторської роботи, до
управління справами колективу; сформувати права і
визначитися з обов’язками учнів; сформувати почуття
господаря класу, школи, села, держави.
 Наш досвід свідчить, що самоврядування
дозволяє учням розвинути такі соціальні якості
людини, як толерантність, критичність та
конструктивність мислення, повага до власної
та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до
самоаналізу та самовиховання. Воно спонукає
до осмислення власної ролі у життєдіяльності
колективу і є реальним фактором формування
демократичних, правових засад і традицій у
міжособистісному спілкуванні
старшокласників, їх підготовки до розбудови
громадського суспільства нашої країни. І,
нарешті, учнівське самоврядування є
організацією, що складається з учнів,
створена учнями існує для учнів.
Цього року у вересні відбулися
вибори президента школи.
Зформувався учнівський
секретаріат школи.
Перше що зробив новообраний
секретаріат - розробив нове положення
про учнівське самоврядування
в нашій школі.
Загальні положення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.





Учні 1 -11 кл. школи об’єднуються у шкільну громаду.
Найвищим органом шкільної громади є загальношкільна
конференція.
Конференція проводиться один раз на семестр.
У період між конференціями роботу учнівської програми координує
учнівський секретаріат.
Найважливіші проблеми, що назріли в період між конференціями,
вирішуються на засіданнях секретаріату.
Засідання секретаріату проводиться щотижня в п’ятницю, при
виникненні потреби відбуваються позачергові засідання.
Загальношкільна лінійка проводиться один раз на тиждень у
понеділок о 08:30 і відбувається за планом:
а) звіт чергового класу;
б) звіт голів секретаріату;
в) повідомлення пам’ятних дат тижня;
г) оголошення плану роботи на наступний тиждень;
д) заохочення , покарання , відпрацювання.
Мета і завдання учнівського секретаріату
Метою учнівського секретаріату є формування і розвиток соціальноактивної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко
усвідомленою громадянською позицією, з почуттям національної
свідомості.
Завдання:
1. Головним завданням нашого учнівського самоврядування є
впровадження Основних орієнтирів виховання.
2. Пошук нових нетрадиційних цікавих форм роботи з учнями.
3. Привернення уваги широких кіл громадськості до проблем
молоді у вільний від навчання час.
4. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору.
5. Утвердження здорового способу життя.
6. Формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток
вміння вести дискусію, висловлювати свою думку.
Педагогічна
рада
Школа сприяння
здоров’я
Педагогирадники
Психологічна
служба
КРОК
Структура учнівського секретаріату
1.



Для кращої координації роботи учнівський секретаріат поділяється на 6 секторів:
а) Освітні справи
б) Спортивно – оздоровчі справи
в) Санітарно – гігієнічні справи
г) Дисципліна і порядок
д) Сектор дозвілля
е) Суспільно – корисні справи
1.
Сектор освітніх справ координує роботу предметних гуртків, займається організацією
предметних тижнів, олімпіад, допомагає долати відставання у навчанні.
Сектор дисципліни і порядку слідкує за правопорушеннями та запобігає їм, слідкує за
роботою чергового класу, контролює стан відвідування учнями школи, спізнення на
уроки, здійснює пропаганду основних норм культури поведінки.
Спортивно-оздоровчий сектор сприяє спортивному розвитку учнів, допомагає у
підготовці до шкільних, міжшкільних та районних змагань.
Сектор дозвілля сприяє розвитку талантів, організації цікавого і змістовного
відпочинку.
Санітарно-гігієнічний сектор слідкує за зовнішнім виглядом учнів, чистотою та
порядком у школі.
Сектор суспільно-корисної діяльності організовує збір макулатури, металобрухту,
лікарської сировини, здійснює акції з благоустрою, піклується про надання допомоги
тим, хто її потребує.
2.
3.
4.
5.
6.
Вибори
1.
2.
3.
Кандидати у члени учнівського секретаріату
обираються під час класних зборів шляхом таємного
голосування більшістю голосів на альтернативній
основі, а затверджуються загальношкільною
конференцією.
Президента учнівського секретаріату обирають учні
5 – 11 -х класів шляхом таємного голосування згідно
з положенням про вибори президента.
Заступника, голів секретаріатів обирають на
організаційному засіданні секретаріату більшістю
голосів на альтернативній основі.
1. До складу секретаріатів входять старости
7 – 11-х класів.
2. Від 7 - 11-х класів до складу секторів
обирається по 4 представники.
3. За кожним сектором секретаріату
закріплений учитель – референт.
Позбавлення членства в
учнівському секретаріаті
1. Позбавлення повноважень може бути у випадку:
1.1 несистематичного і недобросовісного виконання
покладених на нього обов’язків;
1.2 у випадку порушення правил для учнів і не
реагування на зауваження;
1.3 переходу до іншої школи.
1. Учнівський секретаріат може використовувати такі форми
покарання: усне чи письмове зауваження членів
секретаріату, розгляд питання секретаріатом. Попередження
на лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій
формі.
2. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка у
письмовій формі у щоденник учня, нагородження грамотою,
цінними подарунками.
3. Учнівський секретаріат має право визначити найактивніші
класи у різних видах діяльності за навчальний рік методом
рейтингу.
4. Відпрацювання згідно розробленої системи відробітків.
1. Голова кожного секретаріату повинен мати для обліку
роботи секретаріату спеціальні зошити-журнали, в яких
фіксуються результати роботи, протоколи засідань
секретаріату.
2. Облік роботи здійснюється через ЗМІ школи: загально
шкільні та класні стіннівки.
3. Вести контроль за введеною системою відпрацювань.
Програма “КРОК”
Особливим стимулом та заохоченням учнів до навчально
– виховного процесу є внутрішньо-шкільна програма
“КРОК” (клас розумних охайних кмітливих).
Програма “КРОК” – це своєрідні двохетапні змагання
між класними колективами. Учні змагаються за такими
номінаціями:
1. відношення до суспільно-корисної праці;
2. громадська активність;
3. якість знань;
4. чистота, охайність, санітарний стан;
5. відвідування.
КРОК
УЧНІВСЬКИЙ
СЕКРЕТАРІАТ
Я, як президент школи організовую діяльність секретаріату
відповідно до плану роботи, контролюю виконання рішень
секретаріату; організовую навчання голів секретаріатів;
систематично проводжу засідання секретаріату; слідкую за
об’єктивністю підбивання підсумків щотижневих звітів
чергового класу та секторів секретаріату, усе це висвітлюю у
ЗМІ школи. Завжди представляю інтереси учнів на
засіданнях педагогічного колективу та батьківського
комітету школи, співпрацюю з директором школи,
заступником директора з виховної роботи, а також головою
піклувальної ради школи.
Започаткування моєї роботи в системі
самоврядування в школі ґрунтувалось на важливих
принципах:
1. Потреба в самоуправління повинна визріти в
середовищі учнів, зростаючи на їхньому бажанні
самим керувати життя школи;
2. Повинні відбутися певні зміни і в свідомості
педагогів що буде запорукою подальшого
співробітництва;
3. Самоврядування мусить відповідати реальним,
конкретним запитам учнів, які вони здатні
задовольнити власними зусиллями.
Основні концептуальні ідеї Конституції
Учнівської республіки тезово можна викласти так:
1. Шкільне життя не може знаходитись за межами
правового поля держави;
2. Школа повинна очолювати інтеграцію особистості у
світовий демократичний простір;
3. Формування органів учнівського самоврядування на
засадах міжнародного та національного права сприяє
вихованню правосвідомих громадян, становленню
правової культури, основою якої є права людини;
4. Основні принципи самоврядування: виборність,
змінність, гласність, контроль, звітність.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа