close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ІНФОРМАЦІНО – ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
СИСТЕМІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №8 З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КВІТКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
"Вихователь – ким би він не
був – одним із батьків,
вчителем, позашкільним
працівником чи іншою
людиною, має передбачати всі
впливи середовища на дитину,
а також визначити свої
можливості, свої функції ”.
В.М. Оржеховська
Превентивне виховання:
• це цілісна система підготовчих,
профілактичних дій педагогічного
колективу з метою запобігання
формуванню негативних звичок, рис
характеру та проявам асоціальної
поведінки підлітків, а також організація
належного догляду за їх діяльністю.
Система превентивного
виховання
ЗДВР, класні керівники, психологічна
служба, учнівське врядування, Рада школи,
Батьківська рада
Профілактична
робота
Правоосвітня
робота
Робота з батьками
Робота з учнями
Профілактика
правопорушень в
урочний та позаурочний
час
Розгляд поведінки учнів
на засіданнях Ради
профілактики, учнівське
врядування Ради школи
Співпраця з міськими
службами ССД, КМСД,
ССДСМ
Індивідуальна
робота з
батьками
Батьківські
збори
Засідання
ПВБ
Бесіди, групові та
індивідуальні консультації,
тренінги, круглі столи,
перегляд відеофільмів,
презентацій, акції та заходи
Зустрічі з юристами,
представниками ССД, КМСД,
ССДСМ
МЕТА:
 Сформувати позитивні якості особистості: правової свідомості,
уявлень, переконань, що склалися в суспільстві, почуттів, що регулюють
поведінку, активної протидії порушникам законів;
 підвищити правову культуру всіх учасників НВП;
 сформувати навички здорового способу життя;
 втілювати профілактику вживання наркотичних , алкогольних і
психотропних речовин;
 надавати комплексну психолого-педагогічної допомогу неповнолітнім;
 забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які
вчинили протиправні дії , або зловживають психоактивними речовинами;
ЗАВДАННЯ:
 створення умов для формування позитивних якостей особистостей;
 забезпечення соціально-психологічної діяльності;
 надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної
допомоги неповнолітнім;
 забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили
протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
 сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів,
об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.
Функції превентивного
виховання
 Діагностично прогностична
 Корекційно реабілітаційна
 Освітньо консультативна
 Iнтeгрaтивно просвітницька
 Регулятивна
 Пізнавальна
 Охоронна
 Комунікативна
 Профілактична
Принципи
превентивного виховання:
комплексності,
системності,
науковості,
інтегрованості,
наступності,
конкретності,
реалістичності
демократизму ,
мобільності,
законності
Напрямки
превентивного виховання:
 Правова освіта неповнолітніх
 Формування здорового способу життя
 Моральне здоров’я
 Профілактика асоціальних проявів в поведінці
учнів
 Соціальна реабілітація неповнолітніх
 Комплексна психолого - педагогічна і соціальна
допомога неповнолітнім
Очікуваний результат
Учнів 1—4-х класів:
 сформованість основ духовноморального розвитку особистості:
самооцінювання, самоконтролю,
знання та навички ведення
здорового способу життя,
усвідомлення цінності власного
життя і необхідності
збереження здоров'я
з раннього дитинства.
Учнів 5-7-х класів:
Усвідомлення :
 норм та правил власної поведінки
та норм соціально важливих для
суспільства;
 наслідків негативного впливу
шкідливих звичок на здоров'я
людини;
 сформованість активної
життєвої позиції щодо
негативних проявів у
соціумі;
Очікуваний результат
Учнів 8-9-х класів:
 усвідомлення наслідків негативного
впливу шкідливих звичок на
здоров'я людини;
 розуміння необхідності подолання
стигматизації та дискримінації
людей, що живуть з ВІЛ;
 вміння визначати свій соціальний
статус у соціальній групі,
адаптуватися в різних життєвих
ситуаціях та конструктивно
впливати на них, регулювати власну
поведінку;
 розуміння особистістю своїх прав,
свобод, обов'язків.
Учнів 10-11-х класів:
 сформованість життєвих
компетенцій, активної та
громадської позиції, необхідності
дотримуватись конституційноправових норм, своїх прав,
обов'язків ;
 імунітету до асоціальних впливів,
чітке розуміння необхідності
ведення здорового способу життя;
 готовності до виконання різних
соціальних ролей;
 наявність життєвих пріоритетів,
цілей та ідеалів.
Результатом превентивного виховання є поведінка учнів,
що визначається основними показниками вихованості:
•
•
•
•
•
•
Поведінка в сім'ї: чи виявляє дитина інтерес до сімейних справ, проблем у
родині, чи переживає разом з іншим членами родини радощі й негаразди.
Поведінка в школі: уважність на уроках, старанність у виконанні завдань
учителів. Вияв почуття відповідальності за доручені справи, бережливе
ставлення до шкільного майна, дотримання правил для учнів і режиму закладу.
Ставлення до старших: ввічливість у спілкуванні, надання посильної допомоги
тим, хто її потребує.
Ставлення до ровесників: активна участь у спільній діяльності. Прагнення
поділитися своїми успіхами та невдачами з товаришами. Бажання
безкорисливо допомагати друзям, прагнення не підводити клас, групу.
Поведінка на вулиці та в громадських місцях: дотримання правил вуличного
руху, збереження природи, дотримання чистоти в громадських місцях, у
транспорті, на вулиці.
Ставлення до самого себе: охайність і бережливість, дотримання правил
особистої гігієни, виконання режиму дня, адекватна оцінка своєї поведінки та
окремих вчинків, правдивість, принциповість.
До них відносять конференції, тематичні вечори, вечори запитань і
відповідей, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми,
огляди, конкурси, олімпіади, туристичні змагання, фестивалі, виставки
стінної преси тощо.
Співпраця учасників
виховного процесу
Основні педагогічні умови реалізації
якісного превентивного виховання
Робота з батьками:
зустрічі з представниками служби у справах дітей Харченко О.А; соціальної
служби сім’ї та молоді, кримінальної міліції у справах дітей, лікарями; бесіди,
круглі столи, лекції, перегляд фільмів.
Рівень вихованості
2.3
2.5
2
1.5
1
0.76
0.78
0.5
0
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Моніторинг соціальної
активності учнів
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
2009-2010
2010- 2011
2011-2012
Традиції школи – це ті найвеличніші чари , що об’єднують учнів,
учителів та батьків в один колектив, в одну велику родину.
Шкільні традиції – це могутня соціальна сила, психологічна
підтримка, факт гідного наслідування й стимулу до новизни.
Традиційними стали в нашій школі: предметні тижні, шкільні
свята (тиждень Радості, Толерантності) конкурси (“Король та
королева Новорічного балу”, “Молодь обирає здоров’я” )
фестиваль “Військово – патріотичної пісні”; акції “Червона
стрічка”, “Синя стрічка”, місячники (“Милосердя”, “Морально –
правового виховання”, “Екології”) тощо.
Моніторинг скоєння злочинів та
правопорушень учнями
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Програми з превентивного
виховання
1.Стань творцем свого життя
2.Твоє життя в твоїх руках
3. Міська програма з забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013
4. Міська програма соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2012-2016 роки
5. Міська програма профілактики підліткової злочинності та правопорушень,
запобігання соціальному сирітству на 2011-2013 роки»;
6. Міська програма “Репродуктивне здоров’я нації”
7. Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
8. Міська програма з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року
9. Міської програма молодіжної політики на 2012-2016 роки
10. Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров’я населення на період до 2012 року
11. Міської програми реалізації Конвенції ООН про права дитини на території
Новокаховської міської ради до 2016 року»;
12. Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини»;
13 Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2012-2013 роки».
Учитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, бути витонченим
фахівцем, а й вивчити внутрішній світ дитини, її родину, корегувати міжособистісні
взаємини в колективі, які позитивно чи негативно впливають на емоційний,
інтелектуальний, соціальний розвиток дитини.
На початку навчального року класний керівник складає соціальний паспорт класу,
з якого можна визначити, які є пільгові категорії та в яких сім'ях проживають діти.
Проводяться психолого-педагогічні дослідження, які повинні бути комплексними,
систематичними, прогностичними з урахуванням двох складових елементів: 1) збір
фактів та їх аналіз; 2) підбір адекватних прийомів психолого-педагогічного впливу.
Ця робота має проводитися з трьома категоріями суб'єктів педагогічного процесу:
з учнями - спостереження, групове й індивідуальне тестування; корекційно профілактична робота;
з батьками - консультації для батьків із питань психолого - фізіологічних
особливостей розвитку дитини; тестування з метою виявлення ставлення до
навчально-виховного процесу;
з учителями - систематичне поглиблення компетентностей із психологічноіндивідуального розвитку особистості на семінарах, консультаціях, тестування.
Підсумки проведеної роботи підбиваються на засіданнях психолого-педагогічних
консиліумах «Адаптація першокласників та п’ятикласників», на класних годинах,
батьківських зборах.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа