close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Харківська обласна державна адміністрація
Департамент науки і освіти
Мірошник О.В.,
головний спеціаліст відділу
дошкільної, позашкільної та
корекційної освіти управління
освіти і науки
 Комплексний план спільних заходів щодо попередження негативних явищ






у дитячому середовищі на 2013 рік;
Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській
області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної
ради від 17.02.2011 № 82 – VI;
постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 «Про
затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері профілактики правопорушень на період 2015 року»;
розпорядження ОДА від 26.01.2010 № 24 «Про затвердження заходів з
профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів,
вчинених неповнолітніми»;
Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, затверджена
наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1313;
наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012
№ 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та
учнівської молоді на період до 2015 року»;
наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010
№ 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної
кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року».
890
561
2012
2013
431
589
269
138 101
323
ВСЬОГО
Тяжкі
У групі
53
51
46
16
10
2
2012
9
0
2013
Розбої
Вбивс
тва
Грабе
жі
Хуліга
нство
Краді
жка
87
Рецедиви
Студенти ВНЗ
Не працюють,
не навчаються
168
19
24
91
324
188
Учні ЗНЗ
219
2013
2012
 Директор навчального закладу;
 Заступник директора з виховної роботи;
 Класні керівники, вчителі, вихователі;
 Практичний психолог;
 Соціальний педагог;
 Органи учнівського самоврядування;
 Медичні працівники;
 Рада профілактики правопорушень;
 Працівники кримінальної міліції у справах дітей;
 Працівники служби у справах дітей;
 Батьки.
 проведення роботи щодо запобігання правопорушенням дітей;
 виявлення
причин та умов, що сприяють вчиненню






правопорушень дітьми, вживати в межах своєї компетенції
заходів до їх усунення;
участь у правовому вихованні дітей;
розшук дітей, що зникли, дітей, які залишили сім'ї, навчальновиховні заклади (бродяжать);
виявлення дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну
діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;
виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від
виконання обов'язків щодо створення належних умов для життя,
навчання та виховання дітей;
ведення обліку правопорушників, що не досягли 18 років, з метою
проведення профілактичної роботи;
відвідування правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем
їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх
батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками).
9
6
3
2
1
1
3
0
1
1
1
2013
2012
0
1
1
 повідомити про випадок Департамент науки і освіти;
 провести
заходи
щодо
постановки
неповнолітнього
на
внутрішкільний облік;
 закріпити наказом по навчальному закладу за неповнолітнім
громадського вихователя та затвердити план профілактичної роботи з
врахуванням аналізу причин, які спричинили факт скоєння
правопорушення, порад психолога та медичних працівників
навчального закладу. Обов’язково до плану роботи повинні увійти
заходи по роботі з батьками або особами, які їх замінюють, та заходи
щодо роботи працівників кримінальної міліції у справах дітей та
служби у справах дітей;
 проаналізувати роботу, яка попередньо проведена щодо профілактики
правопорушень та заслухати це питання на нараді, на педагогічній
раді з постановкою конкретних задач щодо виправлення ситуації;
 винесення зазначеного питання на батьківські збори, проводити серед
батьківської громадськості роз’яснювальну роботу та наголошувати
на обов’язках батьків з цього питання.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа