close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Одним із пріоритетних намрямів реформування освіти,
висунутих Державною національною програмою “Освіта”.
Україна XXI століття”, визначено необхідність “досягнення
якісно нового рівня у вивченні іноземних мов”. Іноземна
мова розкриває перед людиною скарбницю іншомовної
культури, нові стилі життя.
Творча особистість Учителя – необхідна умова реформування
освіти. Творчість – це діяльність, яка породжує щось нове,
яка відрізняється неповторністю, оригінальністю та
унікальністю.
“Учитель – помічник природи, а не її
володар. Її будівничий, а не реформатор.
Тільки вчителю-Майстру підвладно це. А
щоб стати майстром, треба мати дух
учителювання, тобто – бажання вчити”.
Ян-Амос Коменський
З досвіду роботи
вчителя англійської мови
Злинської ЗШ№2І-ІІІст.
Ревви Г.І.
Інтерактивні методи навчання
на уроках англійської мови
Моєю основною метою навчання іноземній мові є
формування в учнів комунікативних умінь та
навичок. Ця мета передбачає досягнення
школярами такого рівня комунікативної
компетенції, який був би достатнім для здійснення
спілкування в усній та писемній формах . Я
приділяю особливу увагу комунікативному
напрямку, бо це дозволяє вчителю та учням стати
мовними партнерами.
Учитель має володіти
інтерактивною методикою
навчання іноземних мов,
яка розглядає навчальну
діяльність на уроці як
діяльність спілкування.
INTER-ВЗАЄМНИЙ,ACTДІЯТИ
ІНТЕРАКТИВНИЙЗДАТНИЙ ДО
ВЗАЄМНИХ ДІЙ ТА
ДІАЛОГУ
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Учні беруть участь у навчальному процесі
Учнів заохочують висловлювати свої
думки
Учні – активні учасники процесу навчання
В учнів стимулюються
когнітивні(смислові) процеси
Учнів заохочують розвивати уміння
навчатися
Учнів заохочують працювати разом
Робота в
парах
асоціація
Мікрофон
Порушенн
я
послідовн
ості
Інтерактивні
методи
рольова
гра
Мозковий
штурм
велике
коло
ІКТ
Метод
монологів
Дебати
МЕТОД- ВЕЛИКЕ КОЛО
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
УНИКНЕННЯ ПЕРЕВТОМИ, ДЛЯ
ЗАСВОННЯ ГРАМАТИЧНИХ
СТРУКТУР
Знайдіть і прочитайте слова.
FVDNONOTEBOOKTDGVHJ
PENCILBFAQZXFCBHKYIOG
FBMJFTYUIOLETERBVWQA
GDAPPLEVNGHJTHFDMHHQ
Закресліть всі букви W та прочитайте
речення.
WWWWWWIWWWGWWOW
TWWWOWWSWCHWWOOL
WEWWVWEWWRYWWWWW
WWWWDWWWAWWYWWW
МОЗКОВИЙ ШТУРМ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ УВАГИ ТА
МИСЛЕННЮ УЧНІВ, РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЬМА
РОЛЬВА ГРА ДОПОМАГАЄ ЗАСВОЇТИ НАВЧАЛЬНИЙ
МАТЕРІАЛ, ФОРМУЄ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ ПО ТЕМІ
МЕТОД ДІАЛОГІВ - НЕВИМУШЕНА БЕСІДА 2 ТА БІЛЬШЕ ОСІБ.
МАТЕРІАЛ ЗАСВОЮЄТЬСЯ В ОБСТАНОВЦІ , МАКСИМАЛЬНО
НАБЛИЖЕНІЙ ДО РЕАЛЬНОЇ.
МЕТОД МОНОЛОГІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ
МОНОЛОГІЧНОГО
МОВЛЕННЯ
МЕТОД
«МІКРОФОН»
РОЗВИВАЮТЬСЯ
МОВЛЕННЄВІ
НАВИЧКИ ТА
УМІННЯ
МЕТОД « ДЕБАТИ» СПРИЯЄ
ЕФЕКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ
“Асоціація”
Може проводитися на будь-якому етапі уроку, але краще за все
на етапі усного мовлення. Я записую слово-тему на дошці й
запитую:
“Про що ви думаєте, коли бачите або чуєте це слово?”
Great Britain
London
Big Ben
the
Queen
the
Thames
park
English
bridges
ПОРУШЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ
- ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ
ПЕРЕДБАЧАТИ ПОСЛІДОВНІ
МОМЕНТИ ПРИ ЧИТАННІ
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ –
УРІЗНОМАНІТНЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,
ТРЕНУВАННЯ ЗОРОВОГО
СПРИЙНЯТТЯ ТА
СПРИЙМАНЯ МАТЕРІАЛУ
НА СЛУХ
Переваги інтерактивних технік над
іншими
 -є захоплюючими, цікавими та, головне,
невимушеними.
-учні працюють у групі однолітків, де
вони можуть досить вільно висловити
свої думки, мобілізувати знання,
проявити творчий, організаторський та
лідерський потенціал.
 -відбувається процес саморозвитку
особистості учнів.
Новітні методи навчання
іноземних мов сприяють
вирішенню проблем
комунікативного,
пізнавального та
виховного характеру;
розвивають уміння та
навички спілкування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа