close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Яким є Ваш
стиль
батьківського
виховання?
Поблажливий Спрямовуючий
стиль
стиль
Усунутий стиль Владний стиль
Поблажливий
стильстиль
Поблажливий
•Низький
контроль,
високийвисокий
рівень підтримки
•Низький
контроль,
рівень підтримки
•Батьки •Батьки
досяжні,досяжні,
дитина керує
дитина керує
•Двостороннє
спілкування
•Двостороннє
спілкування
•Лише декілька
нечітко висловлених
стандартів
•Лише декілька
нечітко висловлених
стандартів
•Мало уявлення
про наслідки
•Мало уявлення
про наслідки
•Постійне
виявлення
любові, любові,
слабка дисципліна
•Постійне
виявлення
слабка дисципліна
•Неприборкана
воля й егоцентричний
характерхарактер
•Неприборкана
воля й егоцентричний
•Той, що•Той,
все дозволяє,
і теплийі теплий
що все дозволяє,
ВпливВплив
на дитину:
на дитину:
•Низький
самоконтроль,
низька самоповага,
нешанобливе
ставлення,
•Низький
самоконтроль,
низька самоповага,
нешанобливе
незахищеність,
нездатність
пристосуватися
до меж,
низька
ставлення,
незахищеність,
нездатність
пристосуватися
до меж,
відповідальність,
низька успішність
у школі
низька відповідальність,
низька
успішність у школі
Основна
увага:увага:
Основна
Підвищити
рівень контролю.
Підвищити
рівень контролю.
Спрямовуючий стиль
•Високий рівень контролю і підтримки
•Батьки досяжні, доброзичливе керування дитиною
•Двостороннє ефективне спілкування
•Чіткі стандарти, що ґрунтується на правильних цінностях
•Логічний аналіз проявів поганої поведінки
•Постійна любов і дисципліна
•Добре сформована воля і сильний характер
Люблячий і стійкий
Вплив на дитину:
Висока самоповага, самоконтроль, самостійність, здорові стосунки, здорові
стосунки, хороша успішність у школі.
Основна увага:
Підтримувати баланс, покращити підтримку і контроль.
Усунутий стиль
•Низький контроль, низький рівень підтримки
•Батьки недосяжні
•Мінімум спілкування
•Лише декілька нечітко висловлених стандартів
•Непередбачені наслідки
•Мінлива любові дисципліна
•Деформовані воля й характер. Віддалений і відсутній
Вплив на дитину:
Низька самоповага та мотивація, труднощі у формуванні стосунків,
бунтівливість, незахищеність, погана успішність у школі
Основна увага:
Більше часу приділяти дитині (підвищити як підтримку так і контроль).
Владний стиль
• Високий контроль, низька підтримка
•Батьки недосяжні, викликають страх, вимагають беззаперечної покори
•Однобічне спілкування: батьки-діти
•Негнучкі, часто безпідставні стандарти
•Жорстокі, часто безпідставні наслідки
•Уникання вияву любові, негнучкі покарання
•Зламана воля й характер. Переважаючий і черствий
Вплив на дитину:
Низька самоповага й самоконтроль, прояви бунтівливості, депресія, погані
стосунки, посередня успішність у школі
Особлива увага:
Підвищити рівень підтримки й турботи, слухати дитину.
Поблажливий Спрямовуючий
стиль
стиль
Усунутий стиль Владний стиль
Дякую за увагу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа