close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Літосферою називають тверду оболонку Землі, що складається із земної кори і
шару верхньої мантії, що підстилає земну кору.
.Верхні шари літосфери
називається грунтом. Родючістю
грунтів та кліматичними умовами
визначаються можливість
існування і розвитку екологічних
систем на Землі. На жаль, через
неправильну експлуатацію
щорічно втрачається деяка
частина родючих земель. Так, за
останнє сторіччя в результаті
прискорення ерозії втрачено 2
млрд. га родючих земель, що
становить 27% від загальної площі
земель, які використовуються для
сільського господарства.
Житлові
будинки й
комунальні
підприємства
Промислові
підприємства
Радіоактивні
відходи
Забруднюють
літосферу
транспорт
Сільське
господарство
пестициди
Важкі метали
У складі забруднюючих
речовин цієї категорії
переважають побутове сміття,
харчові відходи, будівельне
сміття, предмети домашнього
вжитку, що прийшли в
непридатність. Все це
збирається і вивозиться на
звалища. Просте спалювання
сміття на міських звалищах
супроводжується виділенням
отруйних речовин. При
спалюванні таких предметів,
наприклад, хлорвмісних
полімерів, утворюються
сильно токсичні речовини діоксиди.
1.
2.
3.
4.
Вперше проблемою переробки сміття зайнялися в Англії
200 років тому. Сьогодні в Європі під утилізацією сміття
розуміється його сортування і використання в якості
вторсировини.
Найкраще зі своїм сміттям справляється Швеція,
переробляючи 52% від загальної кількості відходів. За нею
слід Австрія (49,7 %) і Німеччина (48%).
За один рік переробка вторинних металів у світі дозволяє
зберегти ресурси, достатні для того, щоб обігріти та
освітити близько 150 млн приватних будинків. Енергії,
збереженої при переробці однієї скляної пляшки, досить,
щоб лампочка в 100 Ватт горіла протягом 4 годин.
У Нью-Джерсі (США) відкрито музей сміття. Там
зберігаються зразки нестандартного, цікавого і
небезпечного сміття.
На підприємствах при
виробництві пластмас і штучних
волокон утворюються відходи, що
містять фенол, бензол, стирол; при
виробництві синтетичних каучуків
в грунт потрапляють відходи
каталізаторів, некондиційні
полімерні згустки; при
виробництві гумових виробів в
навколишнє середу надходять
пилоподібні інгредієнти, сажа, які
осідають на грунт . Досі
залишається проблемою зберігання та утилізація зношених
шин, оскільки при цьому часто
відбувається сильні пожежі, які
дуже важко гасити.
При роботі двигунів внутрішнього згоряння
інтенсивно виділяються оксиди
азоту, свинець, вуглеводні, оксид вуглецю, сажа та
інші речовини, які осідають на поверхню землі або
поглинаються рослинами. В останньому випадку ці
речовини також потрапляють в грунт і залучаються
до кругообігу.
Забруднення грунту в
сільському господарстві від
бувається внаслідок
внесення величезних
кількостей мінеральних
добрив і отрутохімікатів.
Відомо, що у складі деяких
отрутохімікатів
міститься ртуть.
Розглянемо більш
детально забруднення грун
ту важкими металами і
отрутохімікатами.
Важкими металами
називають
кольорові метали, щільність
яких більше щільності заліза.
До них відносяться
свинець, мідь, цинк,
нікель, кадмій, кобальт, хром,
ртуть.
Важкі метали накопичуються
в грунті і сприяють
поступовому зміни її
хімічного складу, порушення
життєдіяльності рослин і
живих організмів.
Грунт забруднюється також при
використанні в сільському
господарстві пестицидів. Вони
зберігають стійкість в грунті
тривалий час, що обумовлює їх
накопичення в харчових
ланцюгах.
Необхідність застосування
пестицидів у сільському
господарстві обумовлена тим,
що без них врожайність
сільськогосподарських культур
різко падає і становить лише
20-40% від можливої при їх
застосуванні.
Основна небезпека пестицидів як забруднювачів грунту
обумовлена їхньою високою стабільністю в навколишньому
середовищі, що сприяє їх накопиченню в харчових ланцюгах.
Для усунення цього недоліку в останні роки розробляються
нові, екологічно безпечні пестициди.
Розробка одного високоефективного та екологічно безпечного
пестициду обходиться в 150 млн. доларів. Так як для цього
синтезують сотні тисяч препаратів, а серед них вибирають
лише один найбільш прийнятний. У той же час таківитрати на
розробку нових пестицидів окупається високими врожаями
сільськогосподарських культур, зменшенням забруднення
грунту, збереженням здоров'я населення країни .
Основними споживача екологічно безпечних пестицидів
є Японія, США, Франція, Німеччина.
Щорічно в світі при
виробництві
електроенергії на
атомних електростанціях
утворюється близько
200000 куб.м.
радіоактивних відходів з
низьким і проміжної
активністю і 10000 куб.м.
високоактивних відходів
та відпрацьованого
ядерного палива.
Радіоактивні відходибувають рідкими і твердими. У
залежності від агрегатного стану змінюються умови їх
поховання.
Високоактивні рідкі радіоактивні відходи, здатні до
вибуху, у вигляді азотнокислих водних розчинів
зберігають в апаратах об'ємом до декількох кубометрів з
подвійними стінками з неіржавіючої сталі і з мішалкою.
Рідкі високоактивні радіоактивні відходи, не здатні до
вибуху зберігаються в могильниках, які складаються із
шахт і приміщень для зберігання.
В даний час одним з безпечних способів усунення
небезпеки радіоактивного випромінюваннятвердих
ядерних відходів є їх захоронення. Тверді радіоактивні
відходи ховають у спеціальних контейнерах у підземних
штольнях, тунелях. До них пред'являються особливі
вимоги при транспортуванні до місця поховання.
Шкідливі речовини в грунті поступово накопичуються і з
часом стають загрозою для людини.
Самоочищення грунту в основному може відбутися
тільки при забрудненні органічними відходами.
Інтенсивний розвиток промислового виробництва
призводить до зростання промислових відходів, які в
сукупності з побутовими відходами істотно впливають на
хімічний склад грунту, викликаючи погіршення її якості.
Дбайливе і грамотне поводження з землею на
сьогоднішній день стало найактуальнішою проблемою.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа