close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Алгоритмічні структури
Базові алгоритмічні структури
•Слідування
•Розгалуження
•Повтор
За допомогою комбінацій цих трьох
базових структур можна подати
будь-який алгоритм.
Слідування
Операція слідування подається у вигляді
послідовності двох (або більше) простих
операцій, що виконуються одна за одною.
•
Якщо алгоритм складається лише з
послідовності простих операцій, його називають
простим або лінійним алгоритмом.
•
Алгоритм «Відгадай число»
•1. Задумай будь-яке число.
•
•2. Додай до нього 12.
•
•3. Від результату відніми 7.
•4. Відніми від результату задумане
число.
•5. Одержано число 5.
•
Х
Х+12
Х+12-7
Х+5-Х
•
5
•
Розгалуження (вибір)
Операція розгалуження – це вказівка
виконати одну з двох команд: команду1 або
команду2, залежно від істинності чи хибності
деякого твердження.
•
так
умова
ні
Алгоритм «Користування телефоном»
•1. зняти трубку;
•2. почувши гудок, набрати номер;
•3. якщо з'єднання відбулось — говорити;
•4. якщо з'єднання не відбулось — покласти
трубку і перейти до п.1.
Повторення (цикл)
•Повторення команди або групи команд певну
кількість разів або до виконання певної умови
•Ітерація
•Тіло циклу
Алгоритм знаходження найбільшого
спільного дільника двох натуральних чисел
•1. Порівняй числа а і b.
•2. Якщо а = b , то а найбільший спільний дільник.
•3. Якщо а > b , то замінити а на a – b.
•4. Якщо а < b , то замінити b на b – a.
•5. Перейти до п. 1.
Блок-схема алгоритму
B
Змінна
•Найменована величина, яка під час виконання
алгоритму може набувати різних значень
ім’я змінної ← вираз
А
←3
5
←B+
5
Завдання
•На Робочому столі файл “Завдання_дорога” –
розставити команди на місця
•Скласти за таким же принципом алгоритм
“Підйом на 10 поверх”
•Тест №2 у системі GTester
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа