close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Інноваційна педагогічна технологія
•виховання повинно бути вільним;
•виховання повинно бути індивідуальним;
•виховання повинно спиратися на дані
спостережень за дитиною.
Ми не мали на меті відтворити модель Школи
М.Монтессорі в чистому вигляді, а вирішили
адаптувати цей метод до умов нашого
дошкільного навчального закладу з дітьми у
групі раннього віку


Розуміння потреб малюка разом із
відповідно підготовленим
середовищем – це найкращий
початок прищеплення способу
життя за методикою
М. Монтессорі.
Ця система відома в усьому світі та
застосовується в дитячих закладах
Америки, Італії, Бельгії, Голландії
та інших країн. Відтепер ідеї Марії
Монтессорі знайшли підтримку в
оновленій Україні: дедалі більше
дитячих закладів застосовують на
практиці вільний розвиток та
виховання дітей.



Метою технології є створення моделі застосування
дидактичної системи М. Монтессорі в освітньому
процесі дошкільного навчального закладу.
Завданнями реалізації мети проекту є:
Створити розвивальне предметно-просторове
середовище.
Розробити та апробувати заняття з дидактичним
матеріалом М. Монтессорі.


оволодінню дітьми навичками практичної
повсякденної діяльності;
інтенсифікації сенсорного, математичного,
мовленнєвого, естетичного, соціального
розвитку дітей.




наявність предметного розвивального середовища,
розташування Монтессорі-матеріалу в основних зонах:
зона практичного життя, розвивальних ігор, рухлива
зона;
максимальне використання сенсорного матеріалу для
розвитку в дітей органів чуття: зору, слуху, нюху, смаку.
використання сенсорних вправ-Монтессорі для розвитку
тактильних відчуттів і зміцнення м’язів руки.
залучення батьків до придбання й виготовлення
дидактичних матеріалів-Монтессорі, до участі в
семінарах-практикумах, тренінґах із питань розвитку
дитячої особистості, спільному дозвіллі з метою
оптимізації дитячо-батьківських відносин.




Створення предметно-просторового середовища, у якому
дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності
та задатки.
Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною.
Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби –
матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога,
діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього
виконання.
Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через
взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей,
природних потреб та вікових особливостей.
Завдання:









Навчити дитину якомога раніше здійснювати свій вибір.
Виробити в дитині уміння користуватися наданими свободою і довірою.
Допомогти дитині створювати і підтримувати навколо себе порядок.
Навчити в ранньому дитинстві шанувати закон.
Навчити терпимого і шанобливого становлення до всіх оточуючих.
Створити умови для розвитку в дитині почуття любові й поваги до самого
себе.
Тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб виробити цивілізовану
поведінку в будь-якій ситуації.
У ранньому дитинстві сформувати культуру поводження з усіма
навколишніми предметами.
Навчити дитину в ранньому дитинстві самостійно планувати свою
діяльність і досягати наміченого.
1.
2.
3.
4.
5.
Основний урок – презентація дитині нового
матеріалу (простота, стислість,об’єктивність).
Уроки номенклатури – індивідуальні уроки
(асоціація, розпізнавання, запам’ятовування).
Груповий урок – заняття з усією групою або
підгрупою (вправи в тиші, ходіння по лінії,
вправи з матеріалами).
Робота в колі – традиційне заняття.
Вільна самостійна діяльність дітей (право
вибору діяльності та матеріалу).
Головними вимогами до уроку є: простота
(«нічого, крім безумовної істини»), лаконічність
(«рахуй свої слова»), об’єктивність (« кинути
промінь світла і піти своєю дорогою»).
Тривати урок-презентація має від 0,5 до 2-3 хв.
Головна мета школи М. Монтессорі:
постачати « харчі » для природного процесу
саморозвитку, створювати довкілля, яке сприяє
цьому.




діти повинні ставитися до матеріалів з повагою;
використовувати матеріали охайно і лише
зрозумівши як;
для виконання певної вправи дитина має взяти всі
необхідні матеріали, а закінчивши вправу,
повернути їх на місце у первинному вигляді;
дитина має право користуватися матеріалом
самостійно, без участі інших дітей і педагога.
На килимку або на столі розташовують лише матеріал
для уроку, щоб «обмежити поле свідомості дитини
предметом уроку». Спочатку педагог показує
послідовність дій під час роботи з матеріалом, потім
пропанує дитині спробувати використати матеріал так,
як було показано. Якщо вона зрозуміла презентацію, то
переходить до самостійної роботи, а педагог спостерігає.




тренує зір, очі, вчиться порівнювати зорові образи;
розвиває загальну і дрібну моторику, мускульний апарат
руки;
розвиває психічні процеси: відчуття, сприймання, увагу,
мислення, пам’ять;
тренує здатність зосереджено працювати.
1) не примушувати дитину виконувати показану
вправу;
2) не засуджувати дитину, якщо вона після
презентації працює з матеріалом неправильно.






Піклуватися про себе (намагатися правильно мити руки,
застібати і розстібати гудзики та ін.)
Готувати своє робоче місце, переносити різні предмети
та матеріали не заважаючи іншим.
Володіти нормами соціальної поведінки (вітатися,
просити про послугу тощо).
Розрізняти кольори, називати їх.
Легко повертає руку з дрібними предметами у ній.
Вміє розташовувати обєкти за, біля, під чим-небуть.





Розрізняти розміри предметів (великий, малий) та
називати їх.
Знає назви геометричних фігур (квадрат, трикутник, круг,
прямокутник, овал).
Розрізняти, сортувати об’єкти за зовнішнім виглядом.
Класифікувати об’єкти в групи за ознакою.
Бере участь у розмові з іншими дітьми.
Педагогічні підходи та методи навчання, що
базуються на філософських поглядах Марії Монтессорі,
надають унікальної можливості розвивати дитину з
раннього віку у всіх сферах її життя: інтелектуальній,
емоційній, фізичній, соціальній, моральній.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа