close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Загальна характеристика
неметалічних елементів.
Неметали як прості
речовини.
Будавіцька С.В.
Вчитель хімії Черкаської
спеціалізованої школи №3
Мета:





поглибити знання про елементи-неметали, їх
місце в періодичній системі та особливості
будови їх атомів;
вивчити явище алотропії, адсорбції;
зробити висновок про значення озонового
шару для життя організмів на Землі;
про поширення неметалічних елементів у
природі, їх застосування;
виховувати вміння працювати самостійно
та в колективі.
Очікувані результати:
Знати:
основні природні сполуки неметалічних елементів та їх
родовища в Україні;
алотропні видозміни Оксигену і Карбону;
практичне значення неметалів та адсорбції.
-
Вміти:
- називати прості речовини неметалічних елементів за сучасною
-
українською номенклатурою;
характеризувати неметалічні елементи за їх місцем у
періодичній системі та будовою атома;
пояснювати суть алотропії та адсорбції;
висловлювати судження про роль озонового шару в атмосфері;
дотримуватись правил безпечного поводження з неметалами,
техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.
План:
1. Загальна характеристика неметалічних
елементів.
2. Неметали як прості речовини.
Явище алотропії, алотропні видозміни
Оксигену і Карбону.
3. Поширення неметалічних елементів у
природі.
4. Застосування неметалів.
Завдання:Впишіть символи хімічних
елементів-неметалів в таблицю, зробіть
висновок про їх положення Періодичній
системі.
I
1
2
3
4
5
6
7
II
III
IV
V
VI
VII VIII
Елементи-неметали розташовані в
головних підгрупах III-VIII груп
періодичної системи Д.І. Менделєєва,
в правій верхній частині
H +1 )
He
1
B +5 ) )
C
23
Si
+6 ) )
24
N
+14 ) ) )
284
P
+7 ) )
25
O
+15 ) ) )
285
S
F
+8 ) )
26
Ne +10 ) )
+9 ) )
27
28
Cl +17 ) ) )
+16) ) )
286
+2 )
2
Ar +18 ) ) )
287
288
As +33 ) ) ) )
Se +34) ) ) )
Br +35 ) ) ) )
Kr +36 ) ) ) )
5
6
7
8
+53 ) ) ) ) )
7
Xe +54 ) ) ) ) )
Te +52 ) ) ) ) )
6
I
8
At +85 ) ) ) ) ) ) Rn +86 ) ) ) ) ) )
7
8
Робота в малих групах
Завдання. Охарактеризуйте хімічні
елементи за планом






Група
Група
Група
Група
Група
Група
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Бор.
Карбон.
Нітроген.
Сульфур.
Хлор.
Гелій
План характеристики елемента за
положенням в ПСХЕ Д.І.Менделєєва.
1. Порядковий номер елемента, його назва.
2. В якому періоді, ряду, групі, підгрупі розміщений.
3. Будова атома:
а) заряд ядра;
б) кількість електронів, кількість електронних шарів і
розподіл електронів на них;
в) кількість електронів зовнішнього електронного шару,
його завершеність;
4. Метал чи неметал
5. Вищий оксид і валентність у ньому
6. Характер вищого оксиду й гідроксиду
7. Порівняння металічних властивостей із
властивостями елементів, що стоять поряд у періоді
та групі.
Загальний висновок:




елементи-неметали розташовані в головних
підгрупах III-VIII груп ПС Д.І. Менделєєва,
займаючи її верхній правий кут;
на зовнішньому електронному шарі атомів
елементів-неметалів знаходяться від 3 до 8
електронів;
неметалічні властивості елементів
посилюються в періодах та слабшають у
підгрупах зі збільшенням порядкового номера
елемента;
сполуки неметалів з Оксисеном мають
кислотний характер (кислотні оксиди і
гідроксиди).
Ознайомлення зі зразками
простих речовин неметалів

Кисень

Фосфор

Хлор

Сірка

Бром

Йод
Агрегатні стани неметалів
як простих речовин
Газоподібний
F2, Cl2, O2, N2, H2
інертні гази
Рідкий
Br2
Твердий
I2, At, S, Se, Te,
P, As, C, Si, В
Молекули неметалів
Одноатомні
інертні гази
He, Ne, Ar,
Kr, Xe, Rn
Двоатомні
H2, O2, N2, Cl2,
F2, Br2, I2
Багатоатомні
Р4, О3, S8,
пластична сірка,
червоний фосфор,
алмаз, графіт, карбін,
бор, силіцій
Алотропні модифікації
Оксисену (О)
Карбону (С)
1) алмаз
1) кисень (О2)
2) графіт
2) озон (О3)
Причина:
- різна кількість атомів
в молекулах;
3) карбін
Причина:
- різна структура
кристалів.
Поширення неметалічних
елементів у природі
В самородному вигляді зустрічаються
неметали:
- кисень (О2),
- азот (N2),
- сірка (S).
Оксиген
47%
У вигляді сполук зустрічаються
неметали:
Силіцій
27,6%
Інші
неметали
рідкі






- вода;
- мінерали і гірські породи:
сульфіди (FeS2, PbS);
хлориди (CaF2, NaCl, NaCl* KCl,
KCl*MgCl2*6H2O);
сульфати (CaSO4*2H2O, Na2SO4*10H2O);
силікати (SiO2, Al2O3*2SiO2*2H2O);
фосфати (Ca3(PO4)2;
карбонати (CaCO3, CaCO3* MgCO3).
Застосування неметалів
Кисень використовується для:





інтенсифікації металургійних
процесів добування чавуну і
сталі;
як окисник під час добування
сульфатної і нітратної кислот;
добування вибухових речовин;
зварювання і різання металів;
дихання льотчикам, космонавтам,
пожежникам, водолазам, хворим
з ускладненням дихання.
Озон використовується для:



інтенсифікації технологічних
процесів;
очищення димових газів,
побутових стоків;
дезинфекції питної води.
Сірка використовується для:







виробництва
сульфатної кислоти;
барвників;
гуми;
чорного пороху;
сірників;
ліків;
боротьби із шкідниками
в с/г.
Застосування неметалів
Азот використовується для:



добування аміаку;
наповнення електроламп;
виготовлення
холодильних установок.
Фосфор використовують

для:
виготовлення сірників.
Водень використовують для:
наповнення аеростатів;
 відновлення металів із їх
оксидів;
 синтезу аміаку;
 це екологічне паливо
майбутнього.
Хлор використовують для:
 дезинфекцій питної води;
 відбілювання тканин і
паперу.
Йод використовують в
медицині.

Застосування неметалів
Алмаз використовують для:
Сажу використовують як:





свердління твердих порід;
виготовлення шліфувальних
дисків, свердел;
різання скла;
виготовлення діамантів (з
чистих алмазів).
Графіт використовують для:




виготовлення мастила;
синтетичних алмазів;
електродів;
виготовлення грифелів для
олівців.
наповнювач для гуми,
пластмас, пігмент для
друкарської фарби.
Кокс використовують у металургії
як паливо.
Деревне вугілля

використовують для:
виготовлення активованого
вугілля.
Контролюючий тест:
І варіант
1. У періодичній системі
неметалічні елементи
розташовані:
а) тільки в головних
підгрупах на початку
малих і
великих періодів;
б) тільки в головних
підгрупах у кінці малих
I великих періодів;
в) тільки в побічних
підгрупах великих
періодів;
г) і в головних і в
побічних підгрупах
малих і великих
періодів.
ІІ варіант
1. Типовий неметал має на
зовнішньому
енергетичному рівні
електронів:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 7.
І варіант
2. Який неметал за
звичайних умов є
рідиною:
а) Br2:
б) О2;
в) І2;
г) C.
ІІ варіант
2. Відмінність фізичних
властивостей
алотропних
модифікацій Карбону
пояснюється:
а) різним складам
молекул;
б) різною будовою
кристалічних граток;
в) тим, що вони
складаються з різних
ізотопів Карбону.
І варіант
3. У природі озон
утворюється при:
a) грозовому розряді;
б) окисненні смолистих
речовин хвойних
дерев;
в) фотосинтезі у
рослинах.
ІI варіант
3. Озоновий шар планети
необхідний для:
а) попередження
охолодження Землі;
б) захисту від
метеоритних частинок;
в) захист від
УФ- випромінювання
Сонця.
І варіант
4. Адсорбція – це …
а) процес подрібнення
твердих тіл;
б) явище вивітрювання
молекул рідких речовин;
в) процес активації вугілля;
г) явище поглинання
речовин із навколишнього
середовища поверхнею
твердого тіла або рідини.
IІ варіант
4. Алотропія – це явище
існування хімічного
елемента у
вигляді …
а) двох або кількох речовин;
б) двох або кількох речовин
різних за властивостями;
в) простих речовин;
г) двох або кількох простих
речовин, різних за
властивостями і будовою.
І варіант
5. Виберіть алотропні
видозміни Карбону:
а) кисень;
б) азот;
в) озон;
г) алмаз;
д) графіт.
IІ варіант
5. Алотропні
модифікації
Оксигену мають
формули:
а) О;
б) О3;
в)О6 ;
г)О2.
І варіант
ІI варіант
6. Найбільш
електронегативни
ми є атоми:
а) С:
б) N;
в) О;
г) F.
6. Який неметал за
звичайних умов є
твердою речовиною:
а) Br2:
б) Н2;
в) Cl2;
г) C.
Взаємоперевірка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
І варіант
б,
+
а,
+
а,
+
г,
+
г, д, +, +
г,
+.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІІ варіант
г,
+,
б,
+,
а, в,
+, +,
г,
+,
б, г,
+, +,
г,
+.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа