close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Коливальний рух. Амплітуда.
Період і частота коливань.
Маятники. Математичний
маятник.
8 клас.
Коливання – це рухи,
які повторюються
через однакові
проміжки часу.
Амплітуда коливань це фізична величина,
що дорівнює
максимальній відстані,
на яку віддаляється
тіло від положення
рівноваги в ході
коливань.
Амплітуду позначають
символом А. Одиницею
амплітуди коливань в
СІ є метр (м).
За одне повне коливання тіло, яке
коливається, проходить шлях, що
дорівнює чотирьом амплітудам.
Маятник – це тверде
тіло, яке здійснює
коливання навколо
нерухомої точки.
Маятники, які
коливаються під
впливом притягання
до Землі, називають
фізичним
маятником.
Вільні коливання
математичного
маятника при
малих амплітудах є
гармонічними.
Період коливань – це фізична
величина, що дорівнює часу, за
який відбувається одне повне
коливання.
t
T
N
Частота коливань - це фізична
величина, яка чисельно дорівнює
кількості повних коливань, що
здійснює тіло за одиницю часу.
N

t
1

T
Одиницею частоти коливань в СІ є
герц (Гц); вона названа на честь
німецького фізика Генріха Герца.
Перший отримав електромагнітні
хвилі, існування яких теоретично
передбачено Максвеллом.
Дослідження властивостей
електромагнітних хвиль, проведені
Герцом показали, що ці хвилі
підлягають тим же законам, що й
світлові. Цим відкриттям
підтверджено електромагнітну
теорію світла.
Реальні коливання – затухаючі.
Амплітуда з часом зменшується до 0.
Причина – сили тертя.
Коливання, амплітуда яких не
змінюється з плином часу, називають
незатухаючими.
Коливання, які
відбуваються під
дією зовнішньої
періодичної сили,
називаються
вимушеними.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа