close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Русланова Т.О.,
директор НМЦ ПТО
Нормативно-правове забезпечення
• Державні
стандарти професійно-технічної освіти; робочі
навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників;
• Положення про організацію навчально-виробничого процесу в
професійно-технічних
навчальних
закладах
(наказ
Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419);
• Положення про порядок кваліфікаційної атестації та
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійнотехнічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства освіти і науки України від
31.12.1998 № 201/469);
• Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ
від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами);
Нормативно-правове забезпечення
•
•
•
•
Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців)
навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ
МОНУ від 14.04.2008 №319, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 05.05.2008 за № 383/15074);
Інструкція про звільнення від проходження державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх
навчальних закладів за станом здоров’я (наказ МОНмолодьспорт
України, МОЗУ від 01.02.2013 № 72/78, зареєстрований у
Міністерстві
юстиції
України
18.02.2013
за
№ 288/22820);
Лист МОН України «Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році» (від
14.02.2014 №1/9-115);
Лист МОН України від 20.03.2014 № 1/9-158.
Державна підсумкова атестація
українська мова (обов’язково);
історія України або математика (відповідно до
напрямку професії, обов’язково);
професійно спрямований предмет.
Алгоритм проведення державної підсумкової атестації
№
Назва заходу
Термін
проведення
Відповідальний
1.
Вивчення нормативного
забезпечення проведення
державної підсумкової
атестації.
Серпеньвересень
Директор, заступник
директора з
навчально-виробничої
роботи, методист
2.
Попереднє планування
проведення державної
підсумкової атестації.
Жовтень
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
3.
Створення державної
атестаційної комісії.
Наказ за 2 тижні
до початку
атестації
Директор
4.
Складання розкладу
проведення державної
підсумкової атестації.
За 2 тижні до
початку
атестації
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
5.
Підготовка документів щодо
звільнення учнів від
державної підсумкової
атестації (заяви батьків,
довідки лікарськоконтрольної комісії, рішення
педагогічної ради).
За 2 тижні до
початку
атестації
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
6.
Підготовка наказу про
звільнення учнів від
державної підсумкової
атестації.
За 10 днів
Директор
7.
Виставлення семестрових,
річних оцінок.
Річні оцінки
через 3 дні після
семестрових, не
пізніше 10
червня
Викладачі, заступник
директора з
навчально-виробничої
роботи
8.
Підготовка зведених
відомостей оцінок,
заповнення журналу обліку
теоретичного навчання.
Наступний день Класні керівники,
після закінчення заступник директора з
занять
навчально-виробничої
роботи
9.
Забезпечення збірниками
завдань для проведення
державної підсумкової
атестації.
За 2 тижні до
початку
атестації
Викладачі
10. Перевірити виконання
навчальних планів і програм
з предметів
загальноосвітньої
підготовки.
Відповідно до
графіка
навчального
процесу
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
11. Оформити протоколи
проведення державної
підсумкової атестації.
У день
проведення
атестації
Викладач, голова
атестаційної комісії
12. Зробити замовлення на
За 3 місяці до
виготовлення документів про закінчення
повну загальну середню
навчання групи
освіту.
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
13. Заповнити додатки до
атестатів про повну загальну
середню освіту.
Відповідно до
графіка
навчального
процесу
Класні керівники,
заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
14. Оформити книгу обліку та
видачі атестатів про повну
загальну середню освіту.
До 30 червня
Заступник директора з
навчально-виробничої
роботи
Порядок проведення ДКА, кваліфікаційної атестації
№
Назва заходу
Термін
виконання
Відповідальний
1.
Укладання угод з
підприємствами на
проходження виробничої
практики.
Не пізніше 2
тижнів до
початку
виробничої
практики
Майстер в/н,
старший майстер
2.
Розробка детальної
програми виробничої
практики учнів.
На момент
затвердження
комплекту
робочої
навчальної
документації
Заступник
директора з
навчальновиробничої
роботи
3.
Складання переліків
кваліфікаційних пробних
робіт з урахуванням
суміщення професій.
На початок
навчального
року
Майстер в/н,
старший майстер
4.
Складання графіку
проведення кваліфікаційних
пробних робіт.
За 3 тижні до
проведення
кваліфікаційни
х пробних
Заступник
директора з
навчальновиробничої
9.
Оформлення щоденників
виробничої практики,
виробничих характеристик
учнів.
10. Підготовка наказу про
створення постійно діючої
кваліфікаційної комісії.
По закінченню
виробничої
практики
Майстер в/н
На початок
календарного
року
Директор
11. Складання розкладу проведення За 2 тижні до
державної кваліфікаційної
початку
атестації.
державної
кваліфікаційної
атестації
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи
12. Складання переліку тем
письмових екзаменаційних
робіт, творчих робіт.
За 6 місяців до
завершення
певного ступеня
навчання
Викладачі, голови
методкомісії
13. Проведення засідання
педагогічної ради про допуск
учнів до державної
кваліфікаційної атестації.
За 2 тижні до
державної
кваліфікаційної
атестації
Директор
5.
Заповнення протоколу
кваліфікаційних пробних робіт.
У день
проведення
кваліфікаційних
пробних робіт
Майстер в/н
6.
Розробка комплексних
контрольних завдань для
проведення кваліфікаційної
атестації (на рівень
кваліфікації).
За півроку до
проведення
атестації
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи,
викладачі
7.
Підготовка наказу про
проведення кваліфікаційної
атестації склад комісії.
За 2 тижні до
початку
кваліфікаційної
атестації
Директор
8.
Оформлення протоколів
проведення кваліфікаційної
атестації, засідання
кваліфікаційної комісії з
кваліфікаційної атестації.
У день
проведення
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи,
викладачі
14. Оформлення протоколів
проведення державної
кваліфікаційної атестації,
засідання кваліфікаційної
комісії.
У день
проведення
державної
кваліфікаційної
атестації
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи
15. Заповнення журналів обліку
виробничого навчання,
зведених відомостей оцінок.
На день
закінчення
виробничого
навчання
Майстер в/н
16. Подача уточнених, перевірених
та затверджених директором
списків учнів до РЦ
«Студсервіс» на отримання
дипломів кваліфікованого
робітника.
Не пізніше
місяця до
отримання
документів
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи
17. Оформлення книги обліку та
видачі дипломів
кваліфікованого робітника.
До 30 червня
Заступник
директора з
навчальновиробничої роботи
Перелік обов’язкових документів щодо державної
кваліфікаційної атестації, державної підсумкової атестації
та терміни їх зберігання
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Книги обліку і видачі атестатів про повну загальну
середню
освіту,
дипломів
кваліфікованих
робітників – 75 років.
Книга наказів з основної діяльності – 50 років.
Алфавітна книга запису учнів – 50 років.
Книга протоколів засідання педагогічної ради – 25
років.
Журнали обліку ТН, ВН –10 років.
Особові справи учнів – 5 років (після закінчення).
Матеріали державної підсумкової атестації
(письмові роботи, протоколи) – 3 роки.
Контрольні роботи учнів – 1 рік.
Протоколи проведення державної кваліфікаційної
атестації, кваліфікаційної атестації – 75 років.
Оформлення книг обліку
бланків та видачі
ПІБ
№№
бланків
Українська
мова
Українська
література
Математика
Алгебра та
початки
аналізу
Середній бал
атестата
Протокол
педради
2013-2014 навчальний рік
Петре
нко
Іван
Федо
рович
Річні бали
10
11
Прото
кол
від…
№…
9
Бали за ДПА
11
9
10,7
Підпис
особи,
що
отри-ма
ла
атестат
Підпис
особи,
що
видала
атестат
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа