close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчальний елемент
Назва:
Будова екрану програми
Windows'95
Професія:
Код:
Оператор
комп’ютерного
набору
4112. 02UA002
Цілі:
Після вивчення цього навчального
елементу
Ви будете знати:
призначення програми Windows'95;
основні елементи екрана Windows'95;
призначення основних елементів
Windows'95.
Призначення та структура
Windows’95
1. Операційна система Windows’95, вивчення якої
Ви починаєте, є комплексом програм, який значно
полегшує
управлiння комп’ютером, пристроями,
iнформацiєю та комп’ютерними програмами.
2. До складу операційної системи Windows’95 окрім
програм, що дозволяють керувати ресурсами
системи (до цих програм відносять: програми
форматування дискет, пошуку та виправлення
помилок на логічних дисках), входять також
додаткові програми, які дозволяють створювати
документи
(Word
PAD,
NotePad),
малюнки
(Paintbrush), прослуховувати музичні диски та ін. Всі
ці програми входять до стандартного набору
програм та знаходяться у папці "Стандартные".
Запуск Windows’95
3.
Увімкніть
комп’ютер. Після
цього автоматично
запускається
опера-ційна
система
Windows’95.
Зачекайте до тих
пір,
поки
не
побачите на екрані
зображення такого
виду:
Будова екрана Windows’95
4. Основний екран Windows’95
має назву “Рабочий стол” та
знаходиться під всіма іншими
вікнами, його можна побачити,
коли всі інші вікна згорнуті.
На робочому столі можуть
розташовуватись об'єкти, які
розглянуті далі.
5.
Ярлик - це вказівник
програм,
документів
та
папок.
На
екрані
він
відображається
графічним
об’єктом з чорною стрілкою в
лівому нижньому куті. Кожний
ярлик має назву.
Ярлик програми
Norton Commander
6. Папка - це об’єднання
програм, документів
та файлів. На екрані
вона
відображається
графіч-ним
об’єктом.
Кожна папка має ім’я.
7. Активна програма на
екрані відображається
в
окремому
програмному вікні (вікні
програми).
Папка “Мои документы”
8.
Другорядні
вікна
створюють-ся
програмами, які
активні
на
даний час, і, як
правило,
розташовуються у
середині відповідного
програмного вікна.
У другорядних
вікнах
знаходиться поточна
Другорядне вікно “Документ 1”
програми Microsoft Word
9. У вікні папки
розташовуються
вміщені у ній ярлики.
Вікно папки
“Мои документы”
10.
За
допомогою
діалогових вікон програми
виводять
на
екран
повідомлення та питання і
дають
Вам
змогу
відповісти на них.
11.
Кнопка
“Пуск”
дозволяє виконати будьяку
можливу
у
Windows’95 дію: запуск
програми,
відкриття
документа,
настройку
пристроїв
та
програм,
підготовку комп’ютера до
вимкнення та інше.
12.
У
панелі
задач
відображаються
закладки
працюючих
у дану мить
програм:
Програма працює у
фоновому режимі
13.
В
області
індикації
відображається поточний час,
поточний
мовний
режим
(англійський,
російський,
український і т. д.)
Активна програма
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа