close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Біологія клітини
Прокаріотичні та еукаріотичні
клітини
Доядерні клітини : бактерії і синьозелені водорості
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Позбавлені ядерної мембрани, відсутнє ядро і хромосоми;
Ядерна речовина представлена кільцеподібною ДНК нуклеоїдом
Відсутні гістони і нуклеосомна організація хроматину;
Клітинна стінка містить муреїн (глікопептид);
Плазматична мембрана утворює випинання в цитоплазму –
мезосоми (виконують функцію мітохондрій);
Прокаріотична клітина може ділитися кожних 20 хв.
Основні відмінності між прокаріотами
та еукаріотами
Параметр
Прокаріоти
Еукаріоти
Розміри клітини
Діаметр 1-10 мкм,
найчастіше – 0.5-2.0
мкм
Від 8 до 100 мкм, у
середньому – 40-60
мкм
Форма
Одноклітинні або
нитчасті
Одноклітинні, нитчасті,
колоніальні,
багатоклітинні з
диференціюванням
Генетичний
матеріал
Нуклеоїд, кільцева ДНК
нічим не відділена від
цитоплазми, немає
ядерця , ядра
Довгі, лінійні молекули ДНК
зв`язані з білками. Ядро
відділене від цитоплазми
оболонкою, може бути
ядерце. Хромосоми оточені
ядерною мембраною
Параметр
Прокаріоти
Еукаріоти
Синтез білків
Рибосоми дрібні,
чутливі до антибіотиків.
Ендоплазматичного
ретикулуму немає
Рибосоми більші,
можуть бути
прикріплені до
ендоплазматичного
ретикулуму
Органели
Мало або відсутні.
Жодна немає
мембранної оболонки.
Внутрішні мембрани
зустрічаються рідко, на
них перебігають
процеси фотосинтезу
Органел багато. Деякі
оточені мембраною
(подвійною або
одинарною)
Клітинні стінки
Жорсткі, містять
полісахариди,
амінокислоти.
Основний зміцнюючий
компонент - муреїн
У рослин і грибів жорсткі і
містять полісахариди.
Основний компонент –
клітковина (рослини) і хітин
(гриби). У тварин клітинної
стінки немає
Параметр
Прокаріоти
Еукаріоти
Цитоплазма
Немає цитоскелета,
Добре розвинений
руху цитоплазми, ендо- цитоскелет, рух
і екзоцитозу
цитоплазми, ендо- і
екзоцитоз
Джгутики
Прості, мікротрубочки
відсутні. Знаходяться
поза клітиною (не
оточені плазмалемою)
діаметр – 20 нм
Складні із
розташуванням
мікротрубочок типу 9-2.
Розміщуються
свередині клітини
(оточені
плазмалемою).
Діаметр – 200 нм
Дихання клітин
Анаеробне або
аеробне , відбувається
у мезосомах
Аеробне –
мітохондріях.
Можливе анаеробне
Параметр
Прокаріоти
Еукаріоти
Поділ клітини
Простий та множинний
поділ, немає мітозу
Мітоз, амітоз,
мейоз
Фотосинтез
Пластид немає.
Відбувається на
мембранах, що не
мають специфічної
упаковки хроматофори
Хлоропласти, що
містять спеціальні
мембрани
Фіксація азоту
Можлива
Неможлива
Вакуолі
Відсутні
Присутні
Основні форми бактерій
1. Кулясті (коки): мікрококи, диплококи,
стрептококи,
тетракоки,
стафілококи,
сарцини. Діаметр 0.8-10.0 мкм
2. Паличковидні (бацили): диплобактерії,
стрептобактерії, розгалужені,
актиноміцети.
3. Звивисті бактерії – вібріони (вигляд коми
до1/4 оберту спіралі – 1.3-3.0 мкм х0.3
мкм), спірили (до 5 завитків 3.0 – 5.0 мкм),
спірохети.
Систематика мікроорганізмів
Бактерії – 0.15-40.0 мкм;
Ритексії (проміжні між вірусами і
бактеріями) – 0.3 – 0.4 мкм;
Віруси – неклітинні форми життя – 45 нм;
Спірохети (проміжні між бактеріями і
найпростішими) – 7 – 500х1.5 мкм;
Найпростіші – одноклітинні тваринного
походження;
Гриби
Живлення бактерій
•Фотосинтез відбувається в анаеробних умовах;
•Кисень не виділяється;
•Як джерело вуглецю – СО2;
•Як джерело протонів – сірководень (не вода);
•Бере участь бактеріохлорофіл (або бактеріородопсин – архебактерії);
•Ціанобактерії - аероби
•Нітрифікуючі бактерії – аміак у нітрит а потім у нітрати;
•Залізобактерії – переводять закисне залізо у окисне (2 – 3);
•Водневі бактерії – окисляють молекулярний водень;
•Сіркобактерії – сірководень у окиси сірки;
Кисень не виділяється, джерело вуглецю – вуглекислий газ.
Сапротрофи
Паразити
Симбіонти
Бродіння
Спиртове: розщеплення цукрів до
етилового спирту і вуглекислого газу;
Молочнокисле: перетворення цукрів на
молочну кислоту
Маслянокисле: збродження вуглеводів
(крохмалу, глікогену, спирти…) до
масляної кислоти (проміжний продукт –
оцтова кислота)
Метанове:
збродження
спиртів
і
органічних кислот у метан і вуглекислий
газ (болотний газ).
Паразити
Чума, холера, туберкульоз, дизентерія,
дифтерія, менінгіт, сифіліс, лептоспіроз,
гонорея, тиф, ангіна.
Симбіонти
Мікрофлора кишечнику людини
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа