close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОРТФОЛІО
КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Методичні рекомендації щодо
створення електронного портфоліо
керівника навчального закладу
Укладач
завідувач Сєвєродонецького методичного центру
Гонтаренко Л.В.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Скажи мені – і я забуду, покажи – і я запам’ятаю,
Дай мені діяти самому – і я навчуся.
Давньокитайська мудрість
Керівнику
Колеги! Кожен із Вас особистість, у кожного свої потреби та інтереси, свій рівень
розвитку професіоналізму, свій стаж управлінської діяльності. А отже Ви маєте і
своє бачення про те, що повинно бути розташовано у Вашому електронному
портфоліо. Тому пропонуємо проявити творчий підхід у презентації своїх досягнень
за 5 років, забезпечуючи інтеграцію кількісних та якісних показників Вашої
професійної діяльності. Зверніть увагу у зміщенні акцентів в презентації на
досягнення, успіхи особисті та колективу, яким Ви керуєте.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Презентація має враховувати такі вимоги:
1. Матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому
порядку, без нагромаджень.
2. Важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним
планом, бажано з ілюстраціями, фото.
3. Другорядна інформація розміщується внизу сторінки.
4. Для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо.
5. Графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст.
6. Рядок містить приблизно 6-9 слів.
7. Всього на слайді має бути від 6 до10 рядків.
8. Слайди мають бути витриманими в одному стилі, кольори для оформлення слайду –
взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними.
9. Під кожним слайдом має бути підпис автора.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Мета створення портфоліо керівника – це презентація досягнень
за результатами управлінської діяльності в міжатестаційний період,
самоаналіз, рефлексія з метою розробки стратегічних задач.
Чому саме портфоліо?
Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й
допомагає вирішувати важливі завдання: підтримувати високий рівень
мотивації; заохочувати активність і самостійність; розширювати можливості
навчання та самонавчання; розвивати навички рефлексивної та оціночної
діяльності.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Поняття портфоліо - це колекція робіт, що демонструє не тільки
результати навчання або професійної діяльності, але й зусилля, які застосовані
для їх досягнення.
Так трактує поняття “портфоліо” Вікіпедія:
Портфо́ліо або збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань
певної особи (компанії).
Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне
портфоліо, в свою чергу, може зберігатись локально (бути доступним лише
визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу — для
користувачів інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше
називається веб-портфоліо.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Форми представлення портфоліо
•У вигляді папки-накопичувача
Локальна
•Електронна презентація:
веб-сайт в Інтернеті
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З історії питання
•Портфоліо відомо Західній Європі з XV-XVI століть - архітектори
епохи
Відродження
представляли
замовникам
начерки
будівельних проектів в особливій папці, яку і називали
«портфоліо».
•Пізніше термін «портфоліо» використовувався в професійному
середовищі світу моди (портфоліо фотомоделі - це альбом з
фотографіями).
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
сфері освіти з'являється в середині 80-х рр. ХХ
століття в США.
• В даний час ідея портфоліо в освіті популярна у всьому
світі.
• Наприкінці ХХ століття в Україні у шкільних проектах
з’являється поняття «портфоліо учня», пізніше – «портфоліо
вчителя», тепер – «портфоліо керівника».
• В даний час немає усталеної моделі портфоліо вчителя,
керівника, тому можна зустріти в літературі найрізноманітніші
Гонтаренко Л.В.
його інтерпретації.
• Портфоліо у
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Орієнтовна
структура електронного портфоліо керівника навчального
закладу
1. Титул (повна назва установи, заголовок презентації, можливе фото, рік
тощо).
2. Загальні відомості (Прізвище, ім’я, по батькові; дата народження, освіта;
3.
що закінчив, дата закінчення ВНЗ. Місце роботи, посада, педагогічний стаж
роботи, стаж управлінської діяльності).
Професійна перепідготовка (із зазначенням місця проходження і дати;
інформація подається за 5 років).
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Орієнтовна
структура електронного портфоліо керівника навчального закладу
4.Сертифікати, грамоти, інші нагороди (назва, ким видані, дата видачі
інформація за 5 років).
5.Загальні відомості про результати діяльності (за 5 років):
•
Удосконалена структура управлінської діяльності.
•
Результати науково-методичної діяльності та розвитку соціальнопсихологічної служби.
•
Результати освітньої діяльності школярів.
•
Результати позашкільної роботи.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКА
НВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Орієнтовна
структура електронного портфоліо керівника навчального закладу
6. Удосконалення навчально-матеріальної бази та формування
єдиного інформаційного простору (кабінети, навчальна наочність,
ремонти та облаштування освітнього простору, Інтернет, шкільний веб-сайт,
робота бібліотеки тощо).
7. Державно-громадське управління. Співпраця з громадськими
організаціями.
8. Особисті досягнення тощо (за бажанням).
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО
заступника директора
навчального закладу
Орієнтовна
структура електронного портфоліо заступника директора
навчального закладу
1. Титул (повна назва установи, заголовок презентації, можливе
фото, рік тощо).
2. Загальні відомості (Прізвище, ім’я, по батькові; дата
.
народження, освіта; що закінчив,дата закінчення. Місце роботи,
посада, педагогічний стаж роботи, стаж управлінської
діяльності).
3. Професійна перепідготовка (із зазначенням місця проходження і
дати; інформація подається за 5 років).
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО
заступника директора
навчального закладу
Орієнтовна
структура електронного портфоліо заступника директора
навчального закладу
4.Сертифікати, грамоти, інші нагороди (назва, ким видані, дата
видачі - інформація за 5 років).
5.Загальні відомості про результати діяльності (за 5 років):
І. Досвід науково-методичної роботи
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО
заступника директора
навчального закладу
Орієнтовна
структура електронного портфоліо заступника директора навчального
закладу
•Структура методичної роботи (схема, інше).
•Методична тема навчального закладу та теми ШМО (можна схемою)
•Методичні заходи, спрямовані на реалізацію методичної теми.
•Робота методичної ради, моніторингові дослідження запитів педагогів.
•Тижневик-органайзер, циклограми (досвід організації методичної роботи якщо є).
•Досягнення педагогів у професійних конкурсах. Друк. Розповсюдження
досвіду педагогів.
•Досягнення школярів в конкурсах і олімпіадах (та інша робота з
Гонтаренко Л.В.
обдарованими).
ПОРТФОЛІО
заступника директора
навчального закладу
Орієнтовна
структура електронного портфоліо заступника директора навчального
закладу
ІІ. Організація освітньої діяльності заступника директора:
Супровід якості освіти.
Освітні моніторинги та моніторинги ступені навченості, якості знань
тощо.
ІІІ. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності (вебсайт, шкільна газета тощо.
Гонтаренко Л.В.
ПОРТФОЛІО
заступника директора
навчального закладу
Орієнтовна
структура електронного портфоліо заступника директора
навчального закладу
ІУ. Досвід організації позакласної та позашкільної роботи
•напрямки факультативів, гурткова робота – на виконання
методичної теми.
• Інші види діяльності, які позитивно впливають на
результативність виховної роботи.
Гонтаренко Л.В.
Можливі
форми
Інші можливі форми
представлення управлінської
роботи під час атестації
керівників, крім портфоліо:
1. Виступ про результати реалізації програми
розвитку навчального закладу.
2. Представлення творчого проекту з питань
удосконалення управлінням освітнього закладу.
Гонтаренко Л.В.
Бажаю успіхів, сил і
натхнення, щоб піднятися
ще на один щабель у
професійному розвитку
Дорогу здолає той, хто йде!
Гонтаренко Л.В.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа