close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ
ВИХОВАНЦЯ
Калініна Т.С., викладач кафедри виховання й
розвитку особистості “Харківська академія
неперервної освіти”,
“Компетентність” (лат. competens –
відповідний, здібний) означає
авторитетність, поінформованість,
володіння компетенцією, коло
повноважень будь-якої посадової
особи чи органу, володіння
знаннями, досвідом у певній
галузі.
Сучасний словник іншомовних слів
Головні напрями життєвої
підготовки вихованця:
Пізнавальна сфера
 Соціальна сфера
 Здоров’язберігаюча
 Професійний універсалізм
 Сфера особистого життя
 Етична сфера

Соціально-психологічна
компетентність – здатність
індивіда ефективно взаємодіяти з
оточуючими його людьми в
системі міжособистісних відносин.
Сучасний словник
Поняття соціально-психологічної
компетентності
В. Дев’ятко, Ю. Жуков, А. Журавльов,
Р. Максимова, Л. Петровська,
Ю. Корольова, Н. Калініна,
В. Куніцина та ін.
Основою вивчення соціальнопсихологічної компетентності



гуманістичні ідеї психологічної допомоги
К. Роджерса;
особистісно-орієнтований підхід (І. Бех,
І. Якиманська та ін.);
компетентнісний підхід у сучасній освіті
(А. Зимня, А Маркова, О. Овчарук,
О. Пометун, А Хуторський та ін.)
Соціально-психологічна
компетентність виражається



у здатності людини усвідомлювати і
контролювати свою соціальну поведінку,
розуміти дії інших,
тлумачити психологічні механізми
виникнення того чи іншого емоційного
стану,



володіти механізмами саморегуляції,
бачити соціально-психологічні
проблеми у своїй поведінці,
формулювати і шукати шляхи
адекватного вирішення цих проблем.
Компоненти СПК:
аутопсихологічний
комунікативний
емоційний
Змістова модель соціальнопсихологічної компетентності
СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
компоненти
Аутопсихологічний
Емоційний
Комунікативний
показники
Самооцінка; локус
контролю
Емпатія; ригідність;
шкільна тривожність
Соціометричний статус;
комунікативні здібності
Принципи роботи з
вихованцями









Принцип безумовного і безоціночного
прийняття вихованців
Принцип об'єктивності
Принцип розвитку
Принцип всебічності
Принцип цілеспрямованості та активності
Принцип динамічного вивчення
Принцип комплексного підходу
Принцип єдності процесів вивчення та
корегування спрямованості особистості
Принцип адекватного реагування
Організація процесу
формування СПК



врахування особистісно-значимих для
особистості цілей діяльності
створення соціально-педагогічного
середовища
формування компетенцій вихованців
інтернатних навчальних закладів.
Людиназнавець
Людина
культурна
Випускник
інтернатного
закладу
Людина –
творча
особистість
Людина
соціальна
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа