close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Технологія
продуктивного навчання
Вінницький ОІПОПП
Лабораторія методики викладання біології
Опаренюк Г. А.
Чому західні технології малопридатні
для сучасної української школи?

Умови
Традиції
Менталітет

Традиційна технологія?


Слабкі ланки традиційної технології







Слабке поєднання практики з теорією
Порушення педагогічних принципів
Неправильна мотивація навчання
Змішування головного і другорядного
Поганий розрахунок уроків
Недостатня діагностика
Штучне стимулювання
Модель педагогічного процесу
Учитель
Інформація
Учні
Мета навчального процесу
Мета учня – опанувати інформацію
Мета вчителя – організувати, допомогти
Організація навчання вчителем
Можливі три варіанти організації:
 Головний – навчальний предмет, процес
розгортається від нього
 Головний – учень, процес розгортається
від учня
 Рівноцінними визнаються і учень і
предмет, процес розгортається з обох
боків, від учня і від предмета
Технологічні схеми організації
навчання
Предметно орієнтоване навчання – навчально-виховний
процес скерований на засвоєння предмета –
продуктивна технологія
 Особистісно орієнтоване навчання – навчально-виховний
процес скерований на задоволення потреб учня –
поблажлива технологія
 Партнерство (співпраця) –навчально-виховний процес
скерований на засвоєння предмета і задоволення потреб
учня –
партнерська технологія

Предметно-орієнтована
(продуктивна) технологія
Головна мета навчання – засвоєння матеріалу
Схема процесу педагогічної діяльності: матеріал – учні –
результат
Контроль об'єктивний, хто не здатний опанувати предмет,
відсіюється
Технологія безжалісна до учнів
Гарантує високий рівень навченості
Основні критерії навчання – досягнення мети у визначені
терміни і на заданому рівні
Продукт – глибоке засвоєння життєво-необхідних знань,
умінь
Гарантії – повне засвоєння на належному рівні
Стосунки – переважно авторитарні, провідна роль учителя
Особистісно орієнтована
(поблажлива) технологія
Головна мета навчання – розвивати особистість, а не
опановувати навчальний матеріал
Навчальний процес будується від учня, учень у
центрі процесу
Основний критерій – задоволення потреб учня,
створення умов для самореалізації
Продукт – ознайомлення з довільно обраними
знаннями за бажанням учня
Гарантії – жодних гарантій, що випускник щось
знатиме
Стосунки – педоцентричні, безсистемні, анархічні, за
бажанням учня
Партнерська технологія
Оптимальне поєднання предметно орієнтованого й
особистісно орієнтованого навчання
Мета – розвиток особистості та засвоєння
навчального предмета
Мета триєдина: навчити, розвити, виховати
Найважча для практичної реалізації
Основний критерій – пізнавальна праця
Продукт – засвоєння запропонованих школою знань
без гарантованого застосування
Гарантії повної навченості всіх немає
Стосунки – демократичні, партнерські, співпраця
Вибір технології
Вибір технології визначається метою
Мета розпадається на завдання, виконання яких можна
перевірити
Завдання загальні розпадаються на:


завдання для вчителя
завдання для учнів
Продуктивність технології (навчання) визначається
кількістю збігів завдань учителя із завданнями учнів
(наприклад, реалізовано 6 завдань із 10. Це означає, що коефіцієнт ефективності
технології складає 0,6 або 60%. Це можна розуміти так: або всі учні засвоїли
60% знань, або увесь зміст засвоїло лише 60% учнів)
Вимоги до формулювання завдання







Розбити загальну мету уроку на складові частини
Кожну частину сформулювати, як окреме завдання
Домогтися, щоб завдання не перекривали одне
одного
Спостерігати, щоб завдання не повторювались
Завдання вчителя необхідно трансформувати у
завдання для учнів
Формулювати завдання слід коротко, чітко,
зрозуміло
Завдання для учнів мають бути узгоджені з їх
можливостями
Урок: завдання – процес – результат
Урок – система
підготовка вчителя
 підготовка учнів
 їхня співпраця

Результат
Висновок: як підготуємося, так і будемо працювати,
а як будемо працювати, таким і буде наш результат
Продуктивний урок
Продуктивний урок – це урок добре підготовлений і
майстерно проведений. Високий результат – наслідок
сполучення цих двох вагомих умов.
І. П. Підласий

Відмінна підготовка




Вчителя
Учнів
Досконалі методи
Висока якість (результат)
Продуктивний урок. Підготовка вчителя
(за М. І. Махмутовим)


Ґрунтовне володіння науковими знаннями
Всебічний аналіз змісту навчального
матеріалу:





Понятійний аналіз
Логічний аналіз
Психологічний аналіз
Аналіз виховної значимості навчального
матеріалу
Дидактичний аналіз
Продуктивний урок. Підготовка вчителя
(І. Я. Лернер, М. М. Скаткін, М. М. Шахмаєв)

Вивчення навчальної програми (перед навчальним
роком і перед вивченням нової теми)

Вивчення методичної літератури:





Навчальних підручників
Методичних посібників
Аналіз матеріалу конкретного уроку у підручнику,
співвіднесення його з рівнем підготовки учнів,
продумування методики викладення різних питань
навчального матеріалу в класі
Підготовка засобів навчання
Розробка плану уроку
Продуктивний урок. Підготовка вчителя
Поурочний план – це не зміст розповіді (лекції,
пояснення), а нотатки про деталі педагогічного
процесу на уроці, необхідні для керування
розумовою працею учнів.
В. О. Сухомлинський
Задум уроку розробляється відповідно до таких
факторів:





Навчального матеріалу
Дидактичної мети
Психології навчання і пізнавальних можливостей учнів
Творчих можливостей вчителя
Мистецтва педагогічного перевтілення
Ю. Л. Львова, к. п. н., вчитель
Продуктивний урок. Підготовка вчителя
Стадії підготовки уроку (І. П. Підласий):
І. Проектування



Постановка мети
Визначення обсягу продукту
Конкретизація та коригування навчальних завдань
ІІ. Діагностування


Визначення об'єктивних умов навчально-виховного процесу
Аналіз причин, від яких залежить продуктивність заняття
ІІІ. Прогнозування


Одержання прогнозу досягнень учнів у наявних умовах
Оцінка ефективності уроку
ІV. Програмування


Складання плану керування навчально-виховною діяльністю
учнів на уроці на підставі діагнозу і прогнозу
Проектування заняття відповідно до наявних умов і
можливостей
Чи можна вчити по всякому?











Кожен другий український вчитель працює у творчому режимі
?!
Режим є , а успіхи
?!
Чи є в Україні стандарти на урок, на організацію та керування
процесом, який має привести до визначеного продукту певної
кількості та якості ?!
Чи дозволено порушувати прописні істини педагогіки ?!
Чи йдемо ми сьогодні шляхом вседозволеності ?!
Наука у певному розумінні – мати наша рідна ?!
Чим закінчиться початок вивчення французької мови з читання і
перекладу, а не з абетки ?!
Навчання – справа творча ?!
Не для школи – для життя ?!
Особистість вчителя – найважливіша умова навчання ?!
Набуті в родині пороки ведуть до болісних труднощів у школі ?!
Три типи навчання
І. Традиційний
Учням давали зразки літер і показували їхнє правильне написання.
Дослідники зареєстрували: для правильного написання першої літери
знадобилося 174 повторення, другої – 163, третьої – 158, двадцятої – 20.
ІІ. Ґрунтувався на виділенні опорних крапок
І – 22, ІІ – 17, ХХ – від 5 до 11 спроб
ІІІ. Учні вчилися самостійно аналізувати літери і
знаходити в них опорні крапки
І – 14, ІІ – 8, починаючи з дев'ятої всі літери писалися правильно з першого
разу
???
Організаційні закономірності









Ефективність навчання залежить від організації
Результати навчання прямо пропорційні ставленню учня до навчання
Результати навчання прямо пропорційні працездатності учня
Результати навчання залежать від працездатності вчителя
Між наповнюваністю класу (а), середнім обсягом контролю поточної
успішності в розрахунку на 1 учня (в) і середньою успішністю класу
(с) існує залежність Vc < Vа < Vв (Г. В. Воробйов)
Розумова втома приводить до гальмування органів чуття: 4 години
навчальних занять знижують поріг чутливості аналізаторів у 2 рази
Розумова працездатність учнів залежить від стану здоровя, режиму
розумової діяльності, статі, віку, пори року дня тижня, часу доби
Активність розумової діяльності учнів залежить від розкладу
навчальних занять
Продуктивність навчання залежить від рівня організації педагогічної
праці
Змістовно-процесуальні закономірності
















Результати навчання прямо пропорційні тривалості навчання
Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань обернено пропорційна кількості навчального матеріалу
Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань прямо пропорційна обсягу необхідних дій
Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань обернено пропорційна складності навчального матеріалу
Результати навчання знаходяться у прямій пропорційній залежності від усвідомлення мети навчання
учнями
Результати навчання прямо пропорційні значимості для учнів засвоюваного змісту
Результати навчання залежать від способу включення учнів у навчальну діяльність
Результати навчання залежать від застосовуваних методів, засобів
Результати навчання залежать від способу поділу навчального матеріалу на частини, що підлягають
засвоєнню
Результати навчання знаходяться в прямій пропорційній залежності від майстерності викладача
Продуктивність навчання знаходяться в прямій пропорційній залежності від кількості практики, обсягу
виконаних тренувальних вправ
Навчання, в якому учні вправляються у 6-7 разів продуктивніше від навчання, де учні лише слухають
Продуктивність засвоєння залежить від рівня проблемності навчання, використання методу самостійних
відкриттів, від інтенсивності включення учнів у вирішення посильних і значимих для них завдань
Кількість повторень впливає на продуктивність навчання
Відсоток збереження матеріалу обернено пропорційний обсягу цього матеріалу
Якість навчання прямо пропорційна якості керування навчальним процесом
Алгоритм планування уроку
(І. П. Підласий)



Уявляємо урок в цілому. Приблизно визначаємо мету,
завдання, структуру. Виділяємо пріоритети і головні
моменти: що поставимо в центрі, чого спробуємо
досягти, якого рівня намагатимемося створити продукт,
яку роботу організуємо, як, скільки…
Відкриваємо список змістовно-процесуальних та
організаційних закономірностей. Усвідомлюємо, що
принципово потрібно для продуктивної праці і хорошого
результату. Шукаємо закономірності, які співвідносять
час з кількістю і складністю матеріалу, підготовленістю
учнів, визначають приріст від кількості практики,
мотивації тощо
Якщо у нас щось не сходиться, починаємо шукати
варіанти: чим поступимося, де виграємо, у чому і де
програємо
Три шляхи є в людини, щоб розумно вчиняти:

Перший – найблагородніший – роздуми

Другий – найлегший – наслідування

Третій – найгіркіший – досвід
Конфуцій
Педагогічні правила











Успіх – у концентрації на головному
У тому самому об'єкті різні люди виділяють різне головне
Втома паралізує мислення і дії
Важке завдання вчасно запропоноване, багатьох зробило
особистостями
Працюйте на корисні звички, потім вони попрацюють на вас
Звичку можна виробити постійними вправами за 3-4 тижні
Оптимальна кількість слів в одному звертанні – 7 (±2)
Знання життя є справжнім знанням
Інтереси людини сконцентровані навколо її власного “Я”
Мета без дій не оживає
Правила оживають у діях, чи не так?
Загальновизнані принципи навчання







Свідомості й активності
Наочності
Систематичності та послідовності
Міцності
Науковості
Доступності
Зв'язку теорії з практикою
Методи навчання
Метод – єдність внутрішньої логіки і
зовнішніх способів її реалізації
Метод – система алгоритмізованих
логічних дій, що забезпечує
досягнення мети
Метод – мистецтво вчителя направляти
думки учнів у потрібне річище й
організовувати роботу за
наміченим планом
Класифікація методів навчання за
технологічною спрямованістю
Продуктивна
технологія
Основні
Пояснення
Інструктаж
Робота з підручником
Тренувальні вправи
Тестування
Допоміжні
Лекція
Демонстрація
Ілюстрація
Відеометод
Технологія
співробітництва
Основні
Бесіда
Обговорення
Дискусія
Пізнавальна гра
Методи проблемного
навчання
Практичний метод
Навчальний контроль
Допоміжні
Демонстрація
Ілюстрація
Робота з підручником
Поблажлива
технологія
Основні
Розповідь
Дискусія
Диспут
Гра
Відеометод
Спостереження
Допоміжні
Ситуаційний метод
Нетрадиційні методи
Ієрархія факторів, що впливають на вибір методів
Фактор
Мета, характеристика продукту; рівень навчання, якого треба
досягти
2. Рівень мотивації
3. Реалізація принципів, закономірностей навчання
4. Обсяг вимог і змісту, які необхідно реалізувати
5. Кількість і складність навчального матеріалу
6. Рівень підготовленості учнів
7. Активність, зацікавленість учнів
8. Вік, працездатність учнів
9. Сформованість навчальних навичок
10.Час навчання
11.Матеріально-технічні, організаційні умови навчання
12.Застосування методів на попередніх уроках
13.Тип і структура заняття
14.Взаємини між учителем та учнями
15.Кількість учнів у класі
16.Рівень підготовленості вчителя
17.Стан здоров’я учнів
1.
Вплив
фактора
Місце
0,9
1
0,86
0,84
0,8
0,78
0,7
0,65
0,62
0,6
0,55
0,5
0,4
0,38
0,37
0,36
0,35
0,35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Вибір методів
Перевіряємо придатність усіх наявних у нашому
розпорядженні методів першою умовою (У1).
Частина з методів відсіється. Ті, що залишаться,
знову пропускаємо через вимоги другої умови
(У2). Тут деякі з методів затримуються. Робимо
все так само аж до останньої умови, де осядуть
методи, що витримали всі перевірки. Це і будуть
оптимальні методи, що задовольняють усім
поставленим вимогам.
Ілюстрація вибору методів
Отримані методи
У1
М1
У2
М2
Вибрані методи
У3
Мп
Обов'язкові пункти плану уроку








Дата проведення уроку, його номер за тематичним
планом
Тема уроку та клас, у якому він проводиться
Мета і завдання навчання, виховання, розвитку школярів
Структура уроку з визначенням послідовності його етапів
та розподілом часу на виконання кожного етапу
Зміст навчального матеріалу
Методи і прийоми роботи вчителя та учнів у кожній
частині уроку
Навчальне обладнання, необхідне для проведення уроку
Завдання додому
Стратегія підготовки уроку за 20 кроків










Крок 1. Створіть загальне уявлення про урок у зв'язку з наміченими
завданнями і наявними можливостями.
Крок 2. Переконайтеся, що вам зрозумілі основні поняття, запропоновані для
засвоєння учням.
Крок 3. Підберіть приклади, що допоможуть вам швидко досягти визначеної
мети.
Крок 4. Підберіть необхідну кількість вправ і задач.
Крок 5. Розподіліть час.
Крок 6. Закладіть в одиницю часу набагато меншу кількість матеріалу і дій,
ніж вам хотілося б.
Крок 7. Передбачте багаторазове (до 5-6 разів) повторення матеріалу в усе
більш стиснутому вигляді.
Крок 8. Налаштуйтесь на те, щоб опрацьовувати тільки той матеріал, з яким
учні не зможуть упоратися самі.
Крок 9. Матеріал, який учні можуть засвоїти самі, дайте їм для самостійної
роботи з підручником.
Крок 10. Не намагайтеся спланувати заняття з точністю до хвилини, але час
контролюйте постійно.
Стратегія підготовки уроку за 20 кроків


Крок 11. Виділіть обов'язковий матеріал.
Крок 12. Якщо обсяг матеріалу великий, поділіть його на частини, заплануйте між
початковим і завершальним етапами уроку фази, що будуть повторюватися в кожній
частині:








Крок 13. Передбачте чергування видів роботи.
Крок 14. підготуйте наочність і підготовчі матеріали.
Крок 15. Підготуйте тести.
Крок 16. Продумайте організацію: фронтальна робота, індивідуальна робота, робота в
малих групах чи в парах.
Крок 17. Визначте форму навантаження:





виклад невеликої частини інформації;
обробка інформації учнями;
закріплення.
Зміну видів діяльності, як, наприклад, обговорення, письмова робота, виступи;
Постановку завдань, як, наприклад, сприйняття нової інформації, аналіз тексту, коротке
конспектування, оцінювання висловлення, вирішення проблеми, практика з поступовим
ускладненням.
Крок 18. Передбачте, що урок може піти не за планом. Подумайте, як будете долати бар'єри
«відчуження» і «мовчання».
Крок 19. Продумайте способи мотивації і стимулювання.
Крок 20. Шукайте можливість розвантажити себе.
Види планів-схем уроку
Хвилини уроку
1…
Головні види діяльності
…45
Хвилини Що робить учитель
уроку
1…
…45
Що роблять учні
Види планів-схем уроку
Пункт
програми
Зміна видів діяльності
Час початку
(хвилини)
1
Організація роботи
1
2
Перевірка виконання домашнього завдання
2
3
Перехід до вивчення нового матеріалу.
Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація.
7
4
Презентація проблеми, поділ її на посильні
підпроблеми. Мотивація.
12
5
Вирішення проблеми
17
6
Зіставлення гіпотез і досягнутих результатів
37
7
Резюме: що засвоїли, що зрозуміли, що
знаємо.
40
8
Систематизація й узагальнення.
42
9
Підведення підсумків, повідомлення дом.
завдання, інструктаж щодо його виконання.
43
Учні, чию роботу
треба перевірити
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа