close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ
СПОСОБІВ РОЗКЛАДАННЯ
МНОГОЧЛЕНІВ НА
МНОЖНИКИ
Актуалізація опорних знань
1. Що означає розкласти многочлен на
множники?
2. Які способи розкладання многочленів на
множники ви знаєте?
3. Які з названих способів розкладання
многочленів на множники і в якому порядку
використаєте, щоб подати у вигляді добутку
такі вирази:
x  xy
x  y  2x  2 y
x y
x  x  x 1
2
2
2
2
3
x x
2
x  2x  1
2
x  2x  x
2
x  2x  1  y
2
2
 x 1
3
3
2
2
x
2
Робота з випереджальним домашнім
завданням
Завдання 1. Виділіть повний квадрат у виразах:
x  2x  8
2
4c  4c  3
2
a  8a 12
2
x  6xy  5 y
2
2
a 12ab 11b
2
2
 x 1
2
 6  x 1  8
Завдання 2. Подайте вираз, що стоїть
після повного квадрата, у вигляді
квадрата деякого виразу. Прочитайте
вираз, що утворився.
Що спільного мають дані вирази?
Як їх розкласти на множники?
Зробіть висновки.
Завдання 3. Розкладіть дані тричлени на
множники:
x  6x  8
2
x 10x  24
2
x 12x  35
2
x  7x 12
2
Виконання письмових вправ
1. Розкладіть на множники:
x  4x  3
2
x  2x  8
2
t t 6
4
2
k  6k  5
2
u  2u  35
4
2
2
3
x

4

8
3
x

   4  9
2
2
2. Розкладіть на множники:
 x  y  x  y   2  2x  y   3
 x  y  x  y   2 3x  2 y   5
4. Доведіть, що значення виразу
3 9 3 9
34
.
92
30
90
ділиться на 80.
5*. Відомо, що ab  4 ; a  b  5.
Знайдіть значення виразу:
a b  ab
2
2
a b
3
3
a b
2
2
3. Розв’яжіть рівняння:
x  8x  7  0
2
y 12 y  20  0
2
 x 1
2
 6  x 1  8  0
 x 1 x  3  x
2
 3   x 1 x  3
Домашнє завдання. Домашня
самостійна робота
№ 1. Розкладіть на множники:
6a3  6a
a  b  4a  4
2x2 12xy  72 y2
x  4x  5
2
x  2x  3
2
a  ab  a b  a
3
2
2
x  2xy  y  49
2
2
2
a  8  a  2a
3
2
m  27n  m  6mn  9n
3
3
2
2
2
№ 2. Розв’яжіть рівняння:
x  2x  35  0
2
x  9  x  9x
3
2
№ 3. Доведіть, що значення виразу
11  4  7 11  4  7
10
49
11
ділиться на 12.
Додатково: попрацювати зі
схемою — див. «Підсумки»
(вдосконалення).
48
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа