close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сидорович Леся Василівна
Учитель
української
мови та
літератури
Тростянецької
ЗОШ І-ІІ ст.
Кваліфікаційна
категорія
“Спеціаліст
вищої категорії”.
Педагогічний
стаж роботи
10 років
Працюю над проблемою
Використання
інтерактивних технологій
навчання у викладанні
української мови та
літератури
Цікаві факти

За підрахунками Елвіна Тоффлера,
американського філософа, соціолога й футуролога,
якщо за масштаб світової історії взяти ритм зміни
поколінь, то від виникнення гомо сапієнс до
середини ХХ ст. пройшло 800 поколінь. Із них 750
вело кочовий спосіб життя, лише 70 поколінь знало
писемність, 6 – книгодрукування, 4 – точний
рахунок часу .
Менш ніж за 60 років швидкість зв`язку зросла
у мільйон разів. За цей час отримано 80% знань,
які має сьогодні людство.
Якщо з 1800 року обсяг знань подвоювався
кожні 50 років, з 1950 – кожні 10 років, тепер
зростає кожні 2-4 роки.
Шляхи вирішення проблеми

Зменшення загального інформаційного
навантаження на учнів через послідовне
впровадження інтерактивних технологій.

Визначення мінімумів обов`язкових знань із
кожного предмета.

Подача обов`язкових знань у вигляді опорних
таблиць із ущільненою і структурованою
інформацією.

Зниження рівня абстрактності у викладі
навчального матеріалу.
Означення поняття
«інтерактивний»


Поняття «інтерактивний» (англ.. взаємний +
діяти) означає активну взаємодію вчителя й учнів
під час навчально-виховного процесу. На думку
багатьох досвідчених учених-практиків із різних
країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до
особистісно-орієнтованого навчання, коли учень із
об`єкта педагогічного впливу перетворюється на
суб`єкт НВП насамперед шляхом продуктивного
творчого діалогу.
Таксономія розумових умінь за
Б.Блумом
Уроки мови мають бути
зорієнтовані на розвиток в учнів
умінь порівнювати,
узагальнювати,
класифікувати,
систематизувати,
визначати
причинно-наслідкові зв’язки.
Учнів варто вчити визначати
головне і другорядне, проводити
елементи дослідження, виявляти
залежність явищ і фактів.
Майстер-клас
“Використання опорних схем на уроках
української мови”
Використання наочності


Про проблеми використання наочності у навчанні
йшлося ще в наукових працях учених-філософів Сократа,
Декарта, Ж.. Руссо; педагогів Я. Коменського,
І. Песталоцці, К. Ушинського, А. Макаренка та інших.
Поняття опорний конспект пов'язане з ім'ям педагогановатора Віктора Федоровича Шаталова. Асоціативний
символ (знак, слово, малюнок) замінює якесь смислове
значення і дозволяє миттєво відновити в пам'яті раніше
засвоєну інформацію.
Включення в роботу зорових рецепторів одночасно з
вербальним сприйняттям навчального матеріалу
допомагає якнайповніше засвоїти матеріал. Якщо ми дію
покажемо у зображенні, то будемо мати аудіо-зоровий
засіб, який дає більший відсоток засвоєння навчального
матеріалу (60 %).
Актуальність теми
Одне з найважливіших сучасних умінь учня - це вміння
кодувати великий обсяг інформації, вибудовувати
логічні ланцюжки для міркування;
ОПОРНІ СХЕМИ розвивають такі вміння як здатність
самостійно мислити, доводити свою точку зору;
уроки з використанням опорних схем зорієнтовані
на розвиток в учнів аналітико-синтетичних умінь ;
потрібно навчити порівнювати, узагальнювати,
класифікувати, систематизувати, визначати
причинно-наслідкові зв’язки
Таблиці та схеми як різновид наочності
Таблиця
Схема
найпростіше
графічне

зображення матеріалу.
Схема - це
Інформація,
представлена у формі
таблиці, легше
сприймається. Але
психологічні
особливості
сприйняття
інформації такі:
жорстка структура
гірше сприймається.
графічне зображення
матеріалу, де окремі частини
явища позначаються
умовними знаками
(овалами, стрілками), а
зв'язки - взаємним
розташуванням частин і
використанням
різноспрямованих стрілок.
При розробці схем робиться
наголос на візуальний ряд з
максимально короткими
текстовими коментарями.
Як я працюю з опорними
схемами:
Позитивні моменти
використання опорних схем



!




Опорні схеми - результат довгої аналітичної
роботи. Вони спрощують подачу матеріалу і
одночасно:
Систематизують знання;
Узагальнюють накопичені знання;
Сприяють швидкому запам'ятовуванню
матеріалу;
Дисциплінують мислення;
Допомагають найбільш ефективно
використовувати невелику кількість уроків на
вивчення теорії;
Полегшують планування уроків
До плюсів використання опорних
схем можна віднести:

Підвищується успішність (активне опитування
на уроці, більше хороших оцінок). Учні не
бояться відповідати біля дошки.

Учні здатні бачити головне, порівнювати,
узагальнювати, класифікувати.
Освоєння досвіду доступно будь-якому
вчителеві, кожному учневі.
 Знання та вміння допомагають під час
підготовки до ДПА та ЗНО.


Це цікаво.
Опорна схема виконує
багатофункціональну роль у навчанні:






сприяє одержанню нових знань;
є засобом пошуку істини шляхом проб і помилок;
засобом узагальнення знань, їх міцного
застосування;
активації розумової діяльності учнів, стимуляції
проблемних питань;
є засобом формування умінь і навичок
структурування та систематизації навчального
матеріалу, що значно підвищує ступінь готовності
учнів до самоосвіти;
засобом ілюстрації навчального матеріалу.

5 клас. 1.Фонетика. Графіка.
2. Текст.
Розроблено 14 схем
3. Лексика. Фразеологія.
4. Речення.
формату А1
6 клас. 5. Прикметник.
Іменник (А4).
Займенник (А4).
7 клас. Дієслово (частково).
6. Прислівник (2 схеми).
Частка (А4).
Сполучник (А4).
8 клас. 7. Синтаксис.
8. Просте ускладнене речення.
9 клас. 9. Складне речення.
10. Складносурядне речення.
Українська література. 11.Теорія літератури.
12.Фольклор.
13.Системи віршування.
14. Художні засоби.
.
«Ведіть учнів до запам’ятовування
через осмислення, розуміння
численних фактів, речей, явищ,
предметів». В.Сухомлинський
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа