close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Розв’язування задач по темі
«Паралельність
прямої і площини»
а
α
Мета уроку:
1. Систематизувати
теоретичний
матеріал.
2. Закріпити
навички застосування
вивчених теорем
при розв’язуванні
задач.
Дано: АС || α, АВ ∩ α = М;
СВ ∩ α = N.
Довести: ∆АВС подібний ∆МВN.
А
С
М
N
α
В
Задача.
• Відрізок АВ не перетинає площину α. Через середину
відрізка С і кінці відрізка А і В проведено прямі,які
перетинають площину α в точках А1 , В1 і С1 і
паралельні між собою.
Обчислити довжину відрізка СС1, якщо АА1= 5, ВВ1= 7.
А
А1
С
С1
В
В1
α
Відповідь:6
Задача.
• Точка М лежить на відрізку АВ. Відрізок АВ перетинає
площину α в точці В. Через А і В проведено паралельні
прямі, які перетинають α в точках А1 і М1.
а) Доведіть, що А1, М1 і В
лежать на одній прямій.
А
М
В
α
М1
А1
б) Знайдіть довжину відрізка
АВ, якщо АА1 : ММ1 = 3 : 2,
АМ = 6.
Відповідь:12
Задача.
• Дано ∆ МКР. Площина, паралельна прямій МК,
перетинає МР в точці М1, РК – в точці К1.
Знайдіть М1К1, якщо МР : М1Р = 12 : 5, МК = 18 см.
Р
М1
К1
α
М
К
Відповідь:7,5 см
Дано: АВСD – трапеція, ВС = 12 см,
М  (АВС), ВК = КМ.
Довести: (АDК) ∩ МС = Н
Знайти: КН.
М
К
В
А
Н
С
D
Відповідь:6 см
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа