close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
LOGO
Кафедра
інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Облік основних
засобів в програмі
1С - Предприятие 7.7
Мета: узагальнення і систематизація теоретичних знань,
формування практичних навичок обліку основних засобів за допомогою
програми 1С-Предприятие 7.7: створення акту на введення в
експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу ОЗ у фінансовому
обліку, формування бухгалтерської звітності.
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
ПЛАН
1
Створення акту на введення в експлуатацію ОЗ
2
Розрахунок зносу необоротних активів в
бухгалтерському та податковому обліках
3
Формування бухгалтерської звітності
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
Це потрібно знати!
Що розуміють під поняттями: ”основні засоби”, “об'єкт основних засобів”,
“група основних засобів”?
За якими групами класифікують основні засоби?
Які субконто відносять до групи «Основні засоби»?
Які субконто відносять до групи «Інші необоротні матеріальні активи»?
В якому випадку об'єкт основних засобів визнається активом?
За якою умовою придбані або створені основні засоби зараховуються на
баланс підприємства?
Що є одиницею обліку основних засобів?
Що
розуміють
(експлуатації)”?
під
поняттям
“строк
корисного
використання
Чим визначається ліквідаційна вартість основних засобів?
Який довідник програми 1С-Предприятие 7.7 призначений для введення
основних засобів та нематеріальних активів?
Який документ типової конфігурації програми 1С-Предприятие 7.7
призначений для оформлення операцій передачі в експлуатацію придбаних
основних засобів?
На який рахунок розносять бухгалтерські проводки, пов’язані з основними
засобами та нематеріальними активами, чи має він субрахунки?
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ АКТУ
НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
1. Ввести субконто в довідник “Необоротные активы»:
Справочники – Необоротные активы – Основные средства.
2. Ввести субконто в довідник “Инвестиции”:
Справочники – Инвестиции – Капитальные инвестиции.
3. Оприбуткувати нововведений основний засіб на склад:
Документы – Приход – Приходная накладная.
4. Створити акт на введення в експлуатацію:
Документы – Необоротные активы и МБП – Ввод в
експлуатацию.
5. Перевірити правильність проведення проводок у журналі:
Журналы – Необоротные активы и МБП
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
ПЛАН
1
Створення акту на введення в експлуатацію ОЗ
2
Розрахунок зносу необоротних активів в
бухгалтерському та податковому обліках
3
Формування бухгалтерської звітності
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
Це потрібно знати!
Що розуміють під поняттями: “амортизація”, “знос основних засобів”,
“вартість, яка амортизується”?
Яку ж вартість необоротного активу відносять до ліквідаційної вартості?
Яку вартість необоротного активу називають первісною вартістю?
Який період часу називають строком корисного використання?
На які два види поділяють амортизацію?
Які основні групи виділяють у системі оподаткування?
Які методи нарахування амортизації основних засобів Вам відомі?
На якому етапі встановлюється метод нарахування амортизації в програмі
1С-Предприятие 7.7?
У чому суть прямолінійного методу нарахування амортизації ?
Яким чином
методом?
визначається
річна
сума
амортизації
за
прямолінійним
Що передбачає податковий метод нарахування амортизації у фінансовому
обліку?
Як часто проводиться нарахування амортизації?
Як визначається місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного
методу?
З якого місяця починається нарахування амортизації?
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
Формула розрахунку розміру амортизаційних
відрахувань за період:
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
Взаємозв’язок класифікації основних засобів у
фінансовому обліку та системі оподаткування:
Фінансовий облік
101 "Земельні ділянки"
Система оподаткування
до груп основних засобів
? не включаються
102 "Капітальні витрати на
поліпшення земель"
? 1
група
103 "Будинки та споруди"
група
? 1
104 "Машини та обладнання"
105 "Транспортні засоби"
106 "Інструменти, прилади та
інвентар"
107 "Робоча і продуктивна
худоба"
108 "Багаторічні насадження"
109 "Інші основні засоби"
групи
?2 і 4
група
? 2
?2 і 4
групи
група
? 3
група 3
?
групи 3 і 4
?
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
АЛГОРИТМ НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ
1. Визначитись із методом нарахування амортизації:
Справочники – Необоротные активы – Основные средства.
2. Розрахувати амортизацію основного засобу:
Документы – Необоротные активы и МБП –Начисление износа.
3. Перевірити правильність проведення проводок у журналі:
Журналы – Необоротные активы и МБП
www.themegallery.com
Облік основних засобів в програмі
1С-Предприятие 7.7
ПЛАН
1
Створення акту на введення в експлуатацію ОЗ
2
Розрахунок зносу необоротних активів в
бухгалтерському та податковому обліках
3
Формування бухгалтерської звітності
www.themegallery.com
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа