close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Харківська обласна державна адміністрація
Департамент науки і освіти
ПРО ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ
“ЮНКЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ”»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Мірошник О.В.,
головний спеціаліст відділу
дошкільної, позашкільної та
корекційної освіти управління
освіти і науки
Нормативні підстави
1. Наказ Міністерства освіти і науки України від
24.07.2001 № 553 «Про затвердження Порядку
державної атестації загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
(зі змінами);
2. Наказ Міністерства освіти і науки України
від 17.06.2013 № 772 «Про затвердження
орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності
дошкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладів»;
3. План державної атестації навчальних закладів;
4. Наказ Департаменту науки і освіти
від 05.11.2013 № 665 “Про проведення державної
атестації навчальних закладів Харківської
області в березні 2014 року”.
Показники оцінювання діяльності
загальноосвітнього навчального
закладу
1.
Ресурси
та
умови
діяльності ЗНЗ;
для
організації
2.
Організація навчально-виховного процесу
та забезпечення прав і законних інтересів
його учасників;
3.
Результативність
процесу;
4.
Окремі
питання
управління
загальноосвітнім навчальним закладом.
навчально-виховного
Результати оцінювання діяльності
КЗ «Харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня
“Юнкерське училище”» Харківської обласної ради
Показники діяльності
Бал за
Встановлений
розділом
рівень
Ресурси та умови для організації
діяльності ЗНЗ
133
Високий
Організація навчально-виховного
процесу та забезпечення прав і законних
інтересів його учасників
218
Достатній
Результативність навчально-виховного
процесу
51
Середній
Окремі питання управління
загальноосвітнім навчальним закладом
55
Достатній
Сумарна кількість балів
584
Атестований
760 і більше (високий) – атестований з відзнакою
500-759 (достатній) – атестований
260-499 (середній) – атестований умовно
259 і менше (низький) - неатестований
Результативність навчально-виховного процесу КЗ «Харківська спеціалізована
школа-інтернат ІІІ ступеня “Юнкерське училище”» Харківської обласної ради
Показники діяльності
Рівень
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами
контрольних випробувань
60,2 % - високий
Результати навчальних досягнень учнів за результатами
семестрового оцінювання
58,2% - високий
Розбіжність за результатами семестрового (річного)
оцінювання та контрольних робіт
2% - високий
Частка учнів, які нагороджені золотими та срібними медалями
0% - низький
Частка учнів, які стали переможцями Всеукраїнських
учнівських олімпіад
0% - низький
Частка учнів, які стали призерами конкурсу-захисту робіт
учнів-членів МАН
0% - низький
Творчі та спортивні досягнення учнів
15% - достатній
Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності
0% - низький
Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання,
науковий ступінь
13% - середній
Результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО з
української мови та літератури
28% -низький
Результати контрольних робіт
КЗ «Харківська спеціалізована школа-інтернат
ІІІ ступеня “Юнкерське училище”» Харківської
обласної ради
Предмет
Клас Достатній Високий Контингент
рівень
рівень
учнів
%
Українська мова
11-А
19
1
25
80%
Українська мова
11-Б
20
1
27
78%
Світова
література
11-А
13
0
26
50%
Математика
11-Б
6
2
25
32%
Зауваження
КЗ «Харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня
“Юнкерське училище”» Харківської обласної ради
1. Результативність участі педагогічних працівників у конкурсах
фахової майстерності у сфері освіти відповідає низькому рівню
освітньої діяльності;
2. Низький рівень частки учнів, які стали переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерами конкурсу –
захисту робіт учнів-членів МАН;
3. Виявлені порушення Інструкції по заповненню книги обліку і
видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту й додатків до
них та книги обліку і видачі атестатів й додатків до них;
4. Низька результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО
з української мови та літератури;
5. Потребують конкретизації рішення педагогічних рад та
визначення конкретних термінів виконання прийнятих рішень;
6. При оформленні наказів допускаються порушення вимог
Інструкції з ведення ділової документації;
Зауваження
КЗ «Харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня
“Юнкерське училище”» Харківської обласної ради
7. Допускаються випадки несвоєчасного проходження курсів
підвищення кваліфікації та проходження атестації керівниками
гуртків;
8. Висока плинність складу основних педагогічних працівників за
останні три роки;
9. Відсутні заяви педагогічних працівників на неповне педагогічне
навантаження;
10. Недостатня робота проведена навчальним закладом щодо
охоплення учнів позашкільною освітою;
11. Відсутній дієвий контроль за станом викладання окремих
предметів;
12. Не виконується графік проведення відкритих уроків;
13. Не здійснюється інноваційна діяльність;
14. У штатному розписі відсутня посада соціального педагога;
15. Потребує капітального ремонту спортивна зала, має місце
пошкодження фасаду спального корпусу.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа